Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgonrock Fredag 18 januari 2013 på Stadshotellet i Luleå Insatser kring barn och unga – en kortsiktig kostnad eller en långsiktig social investering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgonrock Fredag 18 januari 2013 på Stadshotellet i Luleå Insatser kring barn och unga – en kortsiktig kostnad eller en långsiktig social investering."— Presentationens avskrift:

1 Morgonrock Fredag 18 januari 2013 på Stadshotellet i Luleå Insatser kring barn och unga – en kortsiktig kostnad eller en långsiktig social investering med hög lönsamhet? INGVAR NILSSON, Nationalekonom AHMED ABDIRAHIM, Ansvarig för Fryshusets ledarskapsutbildningar Varmt välkomna!

2

3 KOSTNAD FÖR EN INSATS SOCIAL INSATS- GRUPP 2 MKR KOSTNAD FÖR ATT AVSTÅ 1 GÄNGKRIMINELL 100 MKR EN SATSNING PÅ UNGA EN KORTSIKTIG KOSTNAD ELLER EN LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING

4 DET BLIR FÖR DYRT!!!

5 SONY – EN KOSTNAD ELLER EN SOCIAL INVESTERING?

6 Diagram x.x. de olika samhällskostnaderna för en ung människa upp till tio års ålder på väg in i allvarligt utanförskap som vuxen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 SONY

19 Ungdomar ”på glid” Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLEDARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP IFS RSMH Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT Skola & utbildning LÄRARE SKOLSKÖTERSKA SPECILAPEDAGOG ELEVASSISTENT FÄLTASSISTENT LVU KURATOR MARIA UNGDOM BARNMORSKA MOBBINGTEAM

20

21 www.seeab.se

22 Hur skulle det gått för dig utan Lugna Gatan – hur ser det ut i ditt gamla gäng ? ”Ungefär 20% är kriminella, ordentligt kriminella och missbrukar dessutom ganska ordentligt. Ungefär 60% drar omkring, får pengar från soc eller försäkringskassan, röker på. Ungefär 20% har fått ordning på sitt liv och fått jobb och skaffat egen lägenhet.” Om inte Lugna Gatan hade funnit hade jag idag med säkerhet varit arbetslös – 70% av min gamla klass är det. Jag hade sannolikt missbrukat, säkerligen varit kriminell suttit i fängelse. Kanske död. Två av mina gamla klasskamrater har dött till följd av brott, missbruk eller våld”

23 www.seeab.se

24 De socioekonomiska vinsterna på kort sikt För varje värd som på heltid är verksam i Lugna Gatan uppstår årligen en socioekonomisk vinst som uppgår till cirka 435 000 kronor. De stora vinsterna uppstår dels som en följd av utebliven brottslighet och missbruk och dels uteblivna kostnader för försörjning.

25 www.seeab.se RESULTATRÄKNING STOCKHOLM

26 Lugna Gatan som en långsiktig social investering De långsiktiga socioekonomiska vinsterna av Lugna Gatans verksamhet till följd av minskade samhällskostnader uppgår i Stockholm till 282 Mkr Till dessa effekter kommer det produktionsvärde som uppstår till följd av att värdarna går från att vara försörjd i ett utanförskap till att arbeta. För de här berörda värdarna uppgår detta till drygt 5 Mkr på årsbasis eller för deras återstående tid i arbetslivet cirka 117 Mkr. För var och en av värdarna uppgår denna del av den långsiktiga vinsten till cirka 5,5 Mkr.

27 Långsiktiga effekter Stockholm

28 Anders Carlberg socioekonomiskt bokslut Varje år under 30 års tid har Anders arbete och insatser räddat minst 10 unga människor tillbaka till samhället De mänskliga värdena av detta går inte att beräkna men samhällsvinsterna kan vi sätta ett mått på

29 Den långsiktiga vinsten uppgår till knappt 5.000 Mkr

30 Stockholm stad är skyldig Anders 848 Mkr

31 www.seeab.se

32 Nästa Morgonrock fredag 1 februari på Stadshotellet i Luleå Pionjärer i Norrbotten konkurrerar med hela världen BENGT GRAHN, vd Compodium AB MARIE LAESTANDER, vd Electro Tech AB i Kalix STEFAN NORDMARK, Electro Tech AB Varmt välkomna!


Ladda ner ppt "Morgonrock Fredag 18 januari 2013 på Stadshotellet i Luleå Insatser kring barn och unga – en kortsiktig kostnad eller en långsiktig social investering."

Liknande presentationer


Google-annonser