Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NBO Köpenhamn 2 september 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NBO Köpenhamn 2 september 2010"— Presentationens avskrift:

1 NBO Köpenhamn 2 september 2010
Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar NBO Köpenhamn 2 september 2010

2 Ansvarsfördelning Kommunernas befolkningsansvar
Bostadsförsörjningslagen Socialtjänstlagen LSS Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Instrument för bostadsförsörjning Affärsmässiga principer

3 Starten: Fastighetsägarnas anmälningar till EU-kommissionen
2002: Statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (SBN/BKN) 2005: Konkurrenssnedvridande stöd till kommunala bostadsföretag (Motsvarande anmälan i Holland) Offentligt stöd enligt Ernst & Young Real Estate: Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: mkr Kostnad för eget kapital: mkr Redovisat direkt stöd: 18 mkr

4 Nya spelregler Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska
arbeta i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt främja bostadsförsörjningen i kommunen erbjuda möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget drivas enligt affärsmässiga principer

5 Exemplet Malmö – Rosengård
37% med utländsk bakgrund i hela MKB:s bestånd i Malmö 94-98% i Rosengård MKB:s områden 20% under 18 år i hela MKB:s bestånd i Malmö Cirka 40-50% i Rosengård MKB:s områden 64% sysselsättningsgrad i hela MKB:s bestånd i Malmö 17-37% sysselsättningsgrad i Rosengård MKB:s områden

6 Herrgården - Bakgrund Miljonprogramsområde från 1960-talet
Herrgården ett s.k. ”utsatt område” Hög omflyttning – historiskt 98% utländsk bakgrund 50% under 18 år 17 % sysselsättningsgrad

7

8

9 2.Trångboddhet Trångboddhetsprojekt oktober 2007 - november 2008
Lyft ur Herrgården ur MKB:s uthyrningssystem för att prioritera trångbodda familjer 50 lägenheter till trångboddhetsprojektet

10 3. Arbetslöshet och utanförskap
Kontakter med arbetsförmedlingen MKB tar emot många praktikanter från utbildningsbolaget Lernia och Svenska för invandrare (SFI) MKB anställer boende för sommararbete Stärka ”stråket” mellan Möllevångstorget och Herrgården

11 4. Missbruk Missbruk av narkotika och tabletter
Samarbete och hembesök med RoFus (Rosengård för ungas stöd) Information till alla familjer

12 Parallell process Fysiska och sociala förändringar måste gå hand i hand med sociala investeringar 2 gårdar, 6 hus, lägenheter och cirka boende

13 LEDORD DELAKTIGHET INFORMATION NÄRVARO ENGAGEMANG

14

15

16 Samarbetspartners Rosengårdsskolan Socialen Polisen SDF Rosengård
Fastighetsägarna Contentus och Newsec Räddningstjänsten Stadsdelsvärdar i Rosengård Rofus Rädda Barnen Entreprenörer Gatukontoret M fl.

17 MÅL: De boende skall känna sig trygga och trivas i området
Från ord till handling Fysiska insatser måste gå hand i hand med sociala Nära förvaltning Långsiktighet

18 Affärsmässighet med samhällsansvar


Ladda ner ppt "NBO Köpenhamn 2 september 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser