Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008) Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008) Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall."— Presentationens avskrift:

1 Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008)
Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall värnas som boendeform Hemlösheten skall aktivt motverkas genom stöd i det egna boendet. Som komplement skall flera alternativa boenden tas fram. Inriktningsmål: alla skall ha en bostad. Målindikator: antalet hemlösa barn skall minska antalet nybyggda bostäder skall öka

2 Malmö: Mål för hemlöshetsarbetet enligt hemlöshetsplanen, (kommunfullmäktige 041215).
Behoven hos barn i hemlösa familjer, psykiskt funktions-hindrade missbrukare, missbrukande kvinnor och äldre missbrukare ska särskilt uppmärksammas… Familjer med barn ska inte placeras på hotell Personer som genomgått vård och behandling eller kriminalvård ska ha boende vid utskrivning Samverkan kring insatser ska utvecklas

3 Malmös inventering av hemlösa I
Startade i mitten av 1990-talet Mellan 2001 och 2004 gjordes mätningen 1 april och 1oktober Därefter 1 oktober varje år Uppgifterna kommer från IoF i de 10 stadsdelarna och sammanställs på Stadskontoret. Politiska beslut i Stadsdelsfullmäktige och i Kommunstyrelsen (folkhälso-vård- och omsorgsberedningen)

4 Antal hemlösa i Malmö år 2004 -2008

5 Hemlösa uppdelat på stadsdel 2006-2008
Stadsdel ökning/minskning 07/08 Centrum S Innerst V Innerst Li-Bu Hyllie Fosie Oxie Rosengård Husie Kirseberg Totalt

6 Sammanfattning: Hemlösa i Malmö 2008.
Totalt: 860 personer – 581 män och 279 kvinnor (antalet kvinnor ökar) Barn i hemlösa hushåll: Ökar med 69 procent från 124 till 213. Orsak: Bristande förankring på bostadsmarknaden(64 procent) är den största enskilda orsaken till hemlöshet Uteliggare: 43 personer (44 år 2007). Huvudsakligt problem: Missbruk, 35 procent; Psykisk störning, 10 procent; Missbruk o psyk.störn.15 procent. Enbart strukturella orsaker till hemlöshet, 40 procent. Försörjning: Socialbidrag – 53 procent; annat – 47 procent. Kommentar: Stor ökning av barn i hemlösa hushåll, av unga hemlösa och av hemlösa kvinnor.

7 Malmös inventering av hemlösa II
Hemlösa enligt Socialstyrelsens definition -er De personer som har varit aktuella hos IoF månaden före 1 oktober och begärt hjälp med sin boendesituation Alla kända uteliggare Relativt få variabler: Kön; Civilstånd; Medborgarskap – Hemmavarande barn (ålder) - huvudsaklig försörjning - aktuellt boende - orsak till hemlöshet: (obetalda hyror, störning, våld i hemmet, ej förankrad - Aktuell problematik: (missbruk, psykiska problem, missbruk och psyk. strukturella orsaker)

8 Malmös inventering av hemlöshet III
Erfarenheter i. Har gjorts i många år på (ungefär) samma sätt ii. Kvalitet på uppgifterna? iii. Punktnedslag i verkligheten – inga uppgifter om hur många som är hemlösa under ett år iv. Informationen är inte knuten till personer – försvårar analys Endast enkel beskrivande statistik är möjlig. (vi har fått avslag på databas med personnummer)

9

10 Antal barn i hemlösa familjer per stadsdel okt. 2007, 124 barn och okt
Antal barn i hemlösa familjer per stadsdel okt. 2007, 124 barn och okt. 2008, 213 barn.

11 Hemlösa barnfamiljers boende okt 06, 07 o 08
Hemlösa barnfamiljers boende okt 06, 07 o 08. (kategorierna är inte helt jämförbara).

12 år Hemlösa <25 år


Ladda ner ppt "Malmö stads riktlinjer för det politiska samarbetet under mandatperioden 2007 – 2010. (budget 2008) Fler hyresrätter skall byggas och hyresrätten skall."

Liknande presentationer


Google-annonser