Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. HU2 2009-04-28 GÖTEBORGS UNIVERSITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. HU2 2009-04-28 GÖTEBORGS UNIVERSITET."— Presentationens avskrift:

1 Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.gu.se/miljo ulf@gu.se HU2 2009-04-28 GÖTEBORGS UNIVERSITET

2 MILJÖMÅL Universitetet skall integrera hållbar utveckling i utbildningen NYCKELTAL Antalet program och kurser som behandlar hållbar utveckling RESULTAT Antalet program och kurser som behandlar hållbar utveckling har ökat med åtta respektive tre procent 2008 jämfört med föregående år.

3 § 5a i kap 1 har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Vad betyder det? Högskolelagen GÖTEBORGS UNIVERSITET

4 Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet. GÖTEBORGS UNIVERSITET

5 Mätning av utbildning inom hållbar utveckling 1.Kurser 2.Program GÖTEBORGS UNIVERSITET Fråga vid inläggning i GUBAS Syns i katalogen och på nätet Kriterier: I Program/Kurs som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling. II. Program/Kurs som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET Tabell: Program och kurser med frågeställningar inom miljö och hållbar utveckling År\KriterierIIITotalt Program lå 08/09 (%)18 (8,5)45 (21,1)213 Program lå 07/08 (%)16 (7,5)32 (15,0)214 Program lå 06/07 (%)12 (9,7)26 (21,0)124 Kurser lå 08/09 (%)151 (6,9)490 (22,4)2189 Kurser lå 07/08 (%)105 (8,2)224 (17,4)1287 Kurser lå 06/07 (%)103 (7,6)215 (16,0)1346 Kriterier: I Program/Kurs som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling. II. Program/Kurs som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET Årliga uppföljningar av nyckeltal Ett årligt gemensamt seminarium kring ”Hållbar utveckling i grundutbildningen” som vänder sig till samtliga lärare. Senaste möte, 2008-06-11, http://gu2.se/HUG/080611/080611.htmhttp://gu2.se/HUG/080611/080611.htm Nästa möte, 2009-08-27 Möten inom fakultet och institutioner Integrering av hållbar utveckling i kursplaner och programplaner Integrering av hållbar utveckling i kurser och program sker av kursledare och programledare vid institutioner

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET Läs resultaten i universitetets hållbarhetsredovisning för 2008 http://www.mls.adm.gu.se/

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET Learning for Sustainable Development, Chalmers/GU 2001 EU summit 2002 Johannesburg, Agenda 21, 10 år 2004 Learning to change our world 2005 Higher Education 2006 School 2007 Early Childhood 2007 Public Learning 2008 Education for Sustainable development 2009 Early Childhood, EPSD, European Panel for Sustainable Development. 2 UNESCO professors in Learning for Sustainable development

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009 Nytt projekt på GU Kompetensutveckling i hållbar utveckling för kursledare Vi planerar att kursen skall bestå av två heldagar (lunch till lunch, utanför de normala lokalerna) med ca 2-3 veckors mellanrum, där kursdeltagarna förväntas göra en del eget arbete på institutionen. Vi räknar med att kunna ta ca 20 personer per gång. Detta innebär att kompetensutvecklingen under 2008 kommer att omfatta ca 40 personer Initiala förberedelser och planering, inklusive kontakter med t ex Chalmers och Mälardalens högskola. 80 arbetstimmar, beräknat till 100 kkr Genomförande per gång 2 x 8 lektorstimmar, beräknat till 35 kkr Material och lokalkostnader totalt 40 kkr per gång Totalt för förberedelser och två genomförande under 2008: 250 kkr Beviljat 250 kkr av universitetet.


Ladda ner ppt "Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. HU2 2009-04-28 GÖTEBORGS UNIVERSITET."

Liknande presentationer


Google-annonser