Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete
istockphoto

2 Universiteten har en nyckelroll
KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling. Med detta som bakgrund har FN utropat 2005 – 2014 till dekad för utbildning och lärande för hållbar utveckling. ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens människors behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.” FN:s kommission för miljö och utveckling, 1987 ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Sveriges högskolelag

3 KI bidrar till en hållbar utveckling genom forskning och utbildning
KIs uppdrag är att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa. KIs forskning och utbildning, inte minst då det gäller samhälls-utvecklingens påverkan på människors hälsa, är ett viktigt bidrag till en hållbar utveckling. istockphoto

4 KI ska också som studie- och arbetsplats präglas av omsorg om människors och miljöns hälsa
Vi som arbetar på KI skall sträva efter att … istockphoto

5 Spara energi och minska vår klimatpåverkan
Samarbeta med våra fastighetsägare för ökad energieffektivitet i våra lokaler Köpa in energisnål utrustning Aktivera utrustningens energisparfunktioner Stänga av datorer, belysning och annan utrustning som inte används VISSTE DU? KI gick över till förnyelsebar el 2010 och minskade därmed energianvändningens koldioxidutsläpp med ca 30%? istockphoto

6 … även när vi reser Överväga resefria möten
Åka tåg istället för flyg till Göteborg och vid andra kortare inrikesresor Välja miljötaxi Hyra miljöbil Ta KI-bussen Åka kollektivt Välja hotell som är miljömärkta, miljöcertifierade eller som på annat sätt kan påvisa ett aktivt miljöarbete Ur KIs resereglemente VISSTE DU? Koldioxidutsläppen från KIs flygresor är närmare fyra gånger högre än utsläppen från energianvändningen i de lokaler som KI hyr? istockphoto

7 Ställa miljö- och etiska krav vid upphandling och inköp
Vid upphandling använda Miljöstyrningsrådets kriterier ( som utgångspunkt vid formulering av miljökrav och etiska krav Vid inköp välja produkter som är märkta med till exempel Svanen, Bra Miljöval, KRAV, EU-blomman, Rättvisemärkt, Energy Star och TCO) Ur KIs handledning för upphandling och inköp istockphoto

8 Hantera kemikalier och biologiska agens med hänsyn till hälsa och miljö
Registrera och inventera i KIs kemikalieregister Genomföra riskanalyser Förvara, hantera och transportera säkert istockphoto

9 Arbeta resurseffektivt och källsortera vårt avfall
VISSTE DU? Man sparar upp till 90% av energin om man vid produktion av nya varor kan använda återvunnet material istället för jungfruligt material? istockphoto

10 Ständig förbättring KIs handlingsplan för miljö- och hållbarhetsarbetet innehåller mål inom prioriterade områden och riktade åtgärder för att nå dessa mål. Handlingsplanen hittar du på KIs intranät. istockphoto

11 KI satsar på miljöcertifiering
KI har som målsättning att certifiera universitetets miljö- och hållbarbarhetsarbete enligt den internationella standarden för miljöledning - ISO Interna och externa revisioner kommer att ske regelbundet för att följa upp miljö- och hållbarbarhetsarbetet.

12 Vad måste var och en känna till?
istockphoto

13 1) KIs riktlinjer för miljö och hållbar utveckling = prioriterade områden och övergripande målsättningar Genom forskning och utbildning bidra med kunskap kring hälsa och hållbar utveckling, Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning Minska klimatpåverkan från våra tjänsteresor Ställa miljökrav och etiska krav vid våra upphandlingar och inköp Minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten Källsortera och minska vårt avfall

14 2) Verksamhetsregler som berör det egna arbetet
Du som reser i arbetet KIs resereglemente Du som upphandlar eller köper in varor och tjänster KIs handledning för upphandling och inköp Du som utför laborativt arbete* KIs regler inom laboratoriesäkerhet (hälsa och yttre miljö) Arbetsmiljöverkets föreskrifter som rör laboratoriesäkerhet * KI-verksamhet förlagd till sjukhus ska följa sjukhusens regler gällande avfall och avlopp

15 3) Var man hittar riktlinjer, verksamhetsregler och annan information om KIs miljö- och hållbarhetsarbete

16 Tack för att du tog dig tid!
istockphoto


Ladda ner ppt "Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser