Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbart Campus - miljöledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbart Campus - miljöledningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Hållbart Campus - miljöledningssystem
Johan Sundqvist Miljöchef

2 Varför behöver KTH fokusera på miljö- och hållbar utveckling?
KTH:s Policy och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. Skapar bättre miljö, tillvaratar kostnadseffektiviseringar och stärker varumärket. Lagstiftning, bl.a. ”Högskolelagens 1 kap 5§” och ”Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter”.

3 Gemensam metodik för ledningssystem
Policy Förbättra; vidta åtgärder för att ständigt förbättra ledningssystemets prestanda. Planering; fastställa vilka mål och processer som krävs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med organisationens policy Ständiga förbättringar Följa upp; övervaka och mät processer med utgångspunkt för policy, övergripande mål, lagar och andra krav och rapportera resultaten. Genomföra; inför processerna

4 Arbetsmodell – ISO 14001

5 Att bygga ett miljöledningssystem från grunden
Miljömål Utvärderingsmodell Miljöutredning Miljöaspekter Betydande Miljöaspekter MILJÖLEDNINGSSYSTEM Utvärderingsmodell Miljölagstiftning

6 Projektplan – införande av miljöledningssystem

7 Förslag till beslut Rektor beslutar att arbetsmodell för införande av miljöledningssystem på KTH skall vara ISO Rektor beslutar att miljöledningssystemet skall vara klart för certifiering senast den 31/ Rektor beslutar att erfoderliga resurser i form av tid, personella och ekonomiska medel avsätts i verksamheten för att uppnå målet att KTH skall ha ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO senast den 31/

8 Tack för visat intresse.
Johan Sundqvist Miljöchef


Ladda ner ppt "Hållbart Campus - miljöledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser