Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kvalitetsarbete i svensk folkbildning Folkbildningsrådets perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kvalitetsarbete i svensk folkbildning Folkbildningsrådets perspektiv."— Presentationens avskrift:

1  Kvalitetsarbete i svensk folkbildning Folkbildningsrådets perspektiv

2  Bakgrund  Proposition 2006 Lära-växa-förändra  Utveckla systematiskt kvalitetsarbete  Studieförbund och folkhögskolor utför  Folkbildningsrådet utformar ramar, stöder och återrapporterar till regeringen

3  Tre år för att utveckla  2007 startår  2008 Lärande och analys  2009 Ett utvecklat kvalitetsarbete pågår inom folkbildning

4  Utgångspunkter  Det övergripande målet med Folkbildningsrådets kvalitetsarbete är att utveckla en kultur där systematiskt kvalitetsarbete ses som en viktig och naturlig del i det vardagliga arbetet inom folkbildningen.  Folkbildningsrådet utgår från propositionens breda syn att kvalitetsarbetet behövs på alla nivåer med inriktning på såväl administration som verksamhetsformer och innehåll.

5  Definitioner av kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete  Kvalitet är önskvärda egenskaper i en verksamhet.  Systematiskt kvalitetsarbete betyder att man inom en verksamhet regelbundet och noggrant dokumenterar och analyserar hur det står till med de önskvärda egenskaperna, för att sedan vidta åtgärder som förbättrar verksamheten.  Att kvalitetsarbetet är systematiskt innebär med andra ord att det är en ständigt pågående aktivitet samt att den information som används samlas in, bearbetas och analyseras på ett tillförlitligt, noggrant och systematiskt sätt

6  Insatser  Folkhögskolor  Avsatta medel 375.000 per skola/2 år  Utbildningsinsatser Utbildningsdagar, mentorer mm  Projekt 9 gemensamma projekt för att utveckla kvalitetsmetoder  Referensgrupp för att ta fram gemensamma kvalitetsegenskaper och indikatorer  Studieförbund  Gemensamma möten  Etikdelegation  Kvalitetsgrupp  Kvalitetsansvariga  Avsatt egna medel

7  Frågeområden  Hur har folkbildningen tagit sig an uppgiften att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete Förankring Val av metoder Använder ni kvalitetsmått/indikatorer  Hur har folkbildningen tagit sig an statens motiv och 7 områden  Vilken utvecklingsverksamhet har genomförts

8  Kvalitetsredovisning 2007  Systematik  Perspektiv  Förankring  Metoder  Kontroll och utveckling

9  Processen  Återföringskonferenser  Individuell feedback  Utvärderingar  Nya anvisningar  Förändrad tidsintervall

10  Folkbildningsrådets ambition 2010  Det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete som är väl förankrat i folkhögskolor och studieförbund.  I den nationella kvalitetsredovisningen skall finnas en sann och rättvisande bild av svensk folkbildning

11  Slutsatser  Ett unikt dokument  90 % av folkhögskolor och studieförbund är igång  Utvärderingskompetensen bör utvecklas  Förankring på lokal nivå tar tid  Deltagarnas roll behöver förtydligas


Ladda ner ppt " Kvalitetsarbete i svensk folkbildning Folkbildningsrådets perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser