Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Ylva Anger, Energiingenjör Teknisk förvaltning Fastighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Ylva Anger, Energiingenjör Teknisk förvaltning Fastighet."— Presentationens avskrift:

1 Energi Ylva Anger, Energiingenjör Teknisk förvaltning Fastighet

2 Kommunens inriktningsmål för miljö 2009 Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid minska. Utsläppen av koldioxid minskar med 25 % till 2010 i jämförelse med 1998. Mängden hushålls- och industriavfall minskar. Högst 3000 ton hushållsavfall per år får deponeras. Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år. Offentlig sektor har ett särskilt samhällsansvar Anställda har ett ansvar att förverkliga kommunens miljöambitioner

3 Fastighet – vilka är vi? Enhet på Teknisk förvaltning Kommunens största fastighetsägare > 300 000 kvadratmeter Skolor, förskolor, boenden, lokaler för kultur och idrott mm Personal: 8 drifttekniker, 25 fastighetsskötare, 15 ”stab” Vårt uppdrag: ”Erbjuda ändamålsenliga lokaler med god standard till lägsta möjliga kostnad och miljöbelastning” Energianvändning en central fråga: 47 mkr, >20 % av totala kostnader

4 TF/Fastighets Energipolicy Användningen av energi skall vara effektiv i förhållande till nyttan. Vi skall sträva efter att begränsa användningen av energi i våra fastigheter, inklusive tappvatten, samt drift av maskiner och fordon. Vi skall minska andelen fossila energislag och öka andelen förnybara energislag i den energi vi använder. Energiarbetet ingår i varje medarbetares ansvar. All vår personal skall ha god kännedom om vårt energiarbete och rätt kunskap och resurser för att bidra till det i sitt dagliga arbete. Vi skall aktivt medverka till att våra hyresgäster deltar i energispararbetet i våra fastigheter. Vi skall ta varje tillfälle i akt att förbättra energiprestandan i vårt fastighetsbestånd. Detta omfattar såväl fastighetsdrift och -skötsel som underhållsplanering samt ny- och ombyggnationer. Energiarbetet baseras på långsiktig lönsamhet. Livscykelkostnad (LCC) och effekter på inre och yttre miljö skall utgöra bedömningsgrund vid beslut om åtgärder liksom vid inköp och upphandling. Vi skall arbeta med ständig förbättring och utveckling av energiarbetet. Vi skall kommunicera energipolicyn och information om vår energianvändning till alla anställda och övriga intresserade.

5 Energimål på Fastighet från 2009 -15 % energianvändning 2004-2010 Merparten olja borta senast 2009 Merparten elvärme borta senast 2010 Energiledningssystem certifierat senast 2010 Successivt utbyte av icke-miljöbilar Förslag från energideklarationerna genomförda inom två år Nybyggnationer energibehov max 80 kWh/m²A temp,år Dokumenterade LCC-kalkyler för minst hälften av alla projekt. Energibesparingskalkyler för alla. Minst två utbildningstillfällen för all personal och minst fem träffar med hyresgäster årligen

6 Webess – energistatistik på internet

7 Energianvändning per kvadratmeter i våra lokaler 2004-2007

8 Olja MWh

9 Elvärme MWh

10 Du som är vår hyresgäst! Tänk på att… …inte använda mer energi än du behöver! …ditt dagliga beteende gör stor skillnad (se ”Många bäckar små…”) …uppmärksamma energitjuvar på din arbetsplats …se till att lågenergilampor sitter där det är möjligt …lämna förslag på åtgärder/förbättringar till oss via fastighetsträffarna

11 Och du som är miljöombud: Hjälp dina kollegor! Förmedla kontakt med oss eller andra Bra hemsidor: www.jamtkraft.se/energiradgivning www.energiradgivningen.se www.energikontoret.z.se


Ladda ner ppt "Energi Ylva Anger, Energiingenjör Teknisk förvaltning Fastighet."

Liknande presentationer


Google-annonser