Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nacka – en trygg och säker kommun. Nacka – Safe Community sedan 2000 • Blev certifierad som Safe Community år 2000 • Vi återcertifierades 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nacka – en trygg och säker kommun. Nacka – Safe Community sedan 2000 • Blev certifierad som Safe Community år 2000 • Vi återcertifierades 2010."— Presentationens avskrift:

1 Nacka – en trygg och säker kommun

2 Nacka – Safe Community sedan 2000 • Blev certifierad som Safe Community år 2000 • Vi återcertifierades 2010

3 Indikatorer för en trygg och säker kommun • En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen. • Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. • Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer, samt program som främjar säkerheten för utsatta grupper. • Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker. • Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändring. • Deltagande i nationella och internationella Safe Community- nätverk.

4

5 Nacka kommuns mål och styrprinciper • Övergripande mål kopplade till trygg- och säkerhetsarbetet – God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling – Trygg och säker kommun • Nackas styrprinciper – Särskiljande mellan finansiering och produktion – Konkurrens genom kundval eller upphandling – Konkurrensneutralitet – Delegering av ansvar och befogenheter till lägsta effektiva nivå

6

7 Nackas trygg och säkerhetsarbete • Prioriterade grupper – Barn och unga – Äldre • Prioriterade områden – Trafiksäkerhet – Planarbete – Alkohol, narkotika och tobak – Psykisk hälsa – Brottsförebyggande arbete – Fritid

8

9 Etablerade certifieringar • Trygg och säker skola • Trygg och säker idrottsanläggning • Utmärkt förening (är just nu ett pilotprojektpilot- study) • Trygg och säker äldreomsorg vid särskilt boende • Trygg och säker barnomsorg • Tryggare parkeringsplatser

10

11 Samtliga certifieringar bygger på följande kriterier: • Skadeprevention utgör en del av det dagliga arbetet • Etablerade rutiner för att eliminera olika risk situationer • Samtliga olyckshändelser och tillbud rapporteras • Skyddsronder utförs åtminstone två gånger per år • Handlingsplaner för det skadepreventiva arbetet


Ladda ner ppt "Nacka – en trygg och säker kommun. Nacka – Safe Community sedan 2000 • Blev certifierad som Safe Community år 2000 • Vi återcertifierades 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser