Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalmar län Workshop om persontransporter 29 april 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalmar län Workshop om persontransporter 29 april 2010."— Presentationens avskrift:

1 Kalmar län Workshop om persontransporter 29 april 2010

2 Klimatmål EU 2020 • Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer. • Sänka energiförbrukningen med 20 procent. • Höja andelen förnyelsebar energi till 20 procent av all energikonsumtion. • Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.

3 Klimatmål Nationella mål 2008-2012 De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. (Nat miljömål) Mål för 2020 • 10 procent förnybar energi i transportsektorn (EU-mål) • 20 procent effektivare energianvändning (EU-mål) • 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser inom den icke handlande sektorn. (Nat miljömål) (Den så kallade icke handlande sektorn omfattar bland annat transporter, jordbruk, bostäder och lokaler) År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. I Trafikverkets regleringsbrev (2010) från regeringen har verket fått i uppdrag att utarbeta förslag till årsvisa mål för sektorn inom bland annat klimatområdet.

4 Klimatmål - Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid Effektivare energianvändning Klimatmål 2010 – samhällsbetalda resor förnybara till minst 40% Klimatmål 2010 – alla offentliga personbilar är miljöbilar Klimatmål 2020 – 50% minskade koldioxidutsläpp Klimatmål 2020 – alla samhällsbetalda resor klimatneutrala

5 Fossilbränslefritt 2030 - inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län Effektivare energianvändning Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt, mätt såväl som kWh/BRP som kWh/persontransportkilometer och kWh/godstransportkilometer Klimatmål 2010 – samhällsbetalda resor förnybara till minst 40% År 2010 ska minst 40% av länets samhällsbetalda resor genomföras med miljöfordon och/eller förnyelsebara drivmedel. Med samhällsbetalda resor menas de offentliga förvaltningarnas egna resor, samt transporter som upphandlas av offentliga sektorn (kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts, båt etc). Kommentar: Uppnått när det gäller KLT:s busstrafik. Övriga kollektivresor, färdtjänst, skolskjuts, båt, kommunernas egna resor? Klimatmål 2010 – alla offentliga personbilar är miljöbilar År 2010 ska alla bilar som köps eller leasas av offentlig sektor vara miljöbilar, enligt den nationella definition som finns för statlig upphandling. Kommentar: Uppnått Klimatmål 2020 – 50% minskade koldioxidutsläpp Utsläppen av fossil koldioxid ska reduceras med minst 50% från år 1990 till år 2020. Klimatmål 2020 – alla samhällsbetalda resor klimatneutrala År 2020 genomförs alla samhällsbetalda resor med miljöfordon och/eller förnyelsebara drivmedel. Med samhällsbetalda resor menas de offentliga förvaltningarnas egna resor, samt transporter som upphandlas av offentliga sektorn (kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts etc). …… Om flyget släpper ut växthusgaser bör offentliga sektorn klimatkompensera dessa resor. Kommentar: Mål för nästa upphandling av KLT:s busstrafik. Övriga kollektivresor?

6 Kalmar län Drivmedel 2 700 GWh/år* (varav 1428 GWh bensin och 1255 GWh diesel) Personbilar Ca 120 000 st**** 512/1000 inv ***(jmf riket 461) Sålda personbilarCa 6 000 st/år** Körsträcka *** Per bil: Ca 1500 mil/år (något mindre än riket). + 8% år 1998-2008 (jmf 10% riket) Per person: Knappt 800 mil/år (något mer än riket) + 21% år 1998-2008 (jmf 20% riket) Nya miljöbilar**Ca 1/3 av de nya bilar som säljs i länet är miljöbilar (37% år 2009, 32% jan-feb 2010) *Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost ** Bil Sweden *** SCB **** SIKA


Ladda ner ppt "Kalmar län Workshop om persontransporter 29 april 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser