Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen"— Presentationens avskrift:

1 Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen
Vägverket Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen Om alla höll hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med ton. Det är mer än vad låg-inblandningen med 5 procent etanol ger.

2 Koldioxidproblemet Växthuseffekten
Vägverket Koldioxidproblemet Växthuseffekten Ökade transporter - ökade halter koldioxid Vägtrafikens andel av utsläppen cirka 30 procent 19,2 miljoner ton koldioxid per år från vägtrafiken Målet 2010 är att inte överskrida 1990 års nivå Problem: 15 procent mer utsläpp idag än 1990 Trend: Sedan länge kontinuerlig ökning av utsläppen, 2006 vände kurvan dock nedåt med 0,7 procent De totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken minskade med 0,7 procent 2006, trots att den tunga trafiken ökade. Förklaringen var att personbilstrafiken var oförändrad samtidigt som personbilarna blev bränslesnålare. Vägverket bidrog till den utvecklingen bland annat genom att kameraövervakningen ledde till sänkta hastigheter och därmed lägre utsläppsnivåer. På sikt krävs dock kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen. Det handlar om energieffektivare fordon, sänkta hastigheter, dämpad trafiktillväxt och ökad användning av alternativa bränslen. (Ur Vägverkers årsrapport 2006)

3 Räkneexempel för personbil
Vägverket Räkneexempel för personbil Så mycket kostar det att köra fortare: Från 70 km/tim till 90 km/tim 0,7 liter x 11,50 kronor x 150 = cirka kronor Från 90 km/tim till 110 km/tim 1,1 liter x 11,50 kronor x 150 = cirka kronor Från 90 km/tim till 130 km/tim 2,7 liter x 11,50 kronor x 150 = cirka kronor I beräkningen har vi utgått från att bensinpriset är 11,50 kr/liter och att färdsträckan är kilometer.

4 Räkneexempel för fjärrlastbil
Vägverket Räkneexempel för fjärrlastbil Så mycket kostar det att köra fortare: Från 70 km/tim till 80 km/tim 2,9 liter x 8,50 kronor x 2000 = kronor Från 80 km/tim till 90 km/tim 3,8 liter x 8,50 kronor x 2000 = kronor Från 80 km/tim till 100 km/tim 8,6 liter x 8,50 kronor x 2000 = kronor I beräkningen har vi utgått från att dieselpriset är 8,50 kr/l och att färdsträckan är mil.

5 Förbrukning kontra hastighet Fjärrlastbil
Vägverket Förbrukning kontra hastighet Fjärrlastbil 48,7 liter per 100 km 34,1 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

6 Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Fjärrlastbil
Vägverket Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Fjärrlastbil 12,4 kg per mil 8,7 kg per mil Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

7 Förbrukning kontra hastighet Personbil
Vägverket Förbrukning kontra hastighet Personbil 10,1 liter per 100 km 8,5 liter per 100 km 7,4 liter per 100 km 6,7 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar.

8 Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Personbil
Vägverket Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Personbil 2,38 kg per mil 1,56 kg per mil Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar.

9 Förbrukning kontra hastighet Distributionslastbil
Vägverket Förbrukning kontra hastighet Distributionslastbil 26,4 liter per 100 km 13,6 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

10 Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Distributionslastbil
Vägverket Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Distributionslastbil 6,7 kg per mil 3,4 kg per mil Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

11 Förbrukning kontra hastighet Landsvägs-/fjärrbuss
Vägverket Förbrukning kontra hastighet Landsvägs-/fjärrbuss 35,9 liter per 100 km 22,6 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.


Ladda ner ppt "Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen"

Liknande presentationer


Google-annonser