Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012"— Presentationens avskrift:

1 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012
Verksamhetens kostnader 37,4 md €: Löner och arvoden 16,3 md € Lönebikostnader 4,9 md € Köp av tjänster 9,3 md € Köp av material 4,1 md € Understöd 2,2 md € Övr. verksamhetskostn. 0,6 md € Låneomkostnader 1,8 md €: Räntekostnader 0,3 md € Minskning av lån 1,5 md € Investeringar 4,6 md € Övriga utgifter 0,5 md € Externa utgifter totalt 44,3 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Källa: Statistikcentralen /hp

2 Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 2012
Skatteinkomster totalt 19,3 md €: Kommunens inkomstskatt 16,8 md € Samfundsskatt 1,2 md € Fastighetsskatt 1,3 md € Statsandelar 8,1 md € Verksamhetens intäkter totalt 11,6 md €: Försäljningsintäkter 6,8 md € Avgiftsintäkter 2,1 md € Övr. verksamhetsintäkter 2,8 md € Upplåning 3,0 md € Övriga inkomster 1,7 md € Externa inkomster totalt 43,7 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Källa: Statistikcentralen /hp

3 Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2014
Social- och hälsovård 48 % Löner 36 % Skatte- inkomster 45 % (Verksamhetsutgifter och investeringar) därav: kommunalskatt 39 % samfundskatt 3 % fastighetsskatt 3 % (Barnens daghem och familjedagvård har flyttats till undervisnings- och kulturverksamhet ) Socialavgift. och pensioner 11 % Materialinköp 9 % Undervisnings- och kulturverks. 28 % Statsandelar 18 % Köp av tjänster 22 % (Verksamhetsutgifter och investeringar) Verksamhets- inkomster 26 % därav: försäljningsink. 15 % avgifter 5 % övr. inkomster 6 % Understöd 5 % Övriga uppgifter 19 % Låneomkostn. 5 % (Verksamhetsutgifter och investeringar) Investeringar 10 % Upplåning 8 % Finansiering och övr. utgifter 5 % Övr. utgifter 2 % Övr. inkomster 3 % Kommunernas och samkommunernas beräknade externa inkomster ca 46,5 md € och externa utgifter ca 46,4 md € enligt resultaträkning och finansieringskalkyl Källa: Basserviceprogrammet/Kommunförbundet /hp

4 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter1) 1997-2014, md €
50 46,4 45,9 44,3 42,6 42,3 45 38,4 37,4 40 34,4 32,9 35 31,1 29,6 28,3 30 27,0 27,5 25,3 23,8 23,5 23,2 25 20 15 10 5 Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014. 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. /hp

5 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) 1997-2014, % av totalutgifter
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014. 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. /hp

6 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster1) 1997-2014, md €
50 46,5 46,5 43,7 43,1 45 41,7 38,6 40 36,9 34,4 33,4 35 30,9 29,4 28,1 30 27,8 26,7 25,4 23,8 23,2 25 22,3 20 15 10 5 Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014. 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för invesreringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. /hp

7 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster1) 1997-2014, % av totalinkomster
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014. 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för invesreringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. /hp

8 Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner
och samkommuner åren , procent % 1) Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarna för år 2014 Basserviceprogrammet/Kommunförbundet. 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet /hp

9 Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och skattefinansiering Löpande priser indexerade, 1997=100 Källa: Åren Statistikcentralen. Uppskattningarnas för år Basserviceprogrammet. 1) Skattefinansiering = skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut). /hp


Ladda ner ppt "Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser