Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Grundskolan Elever 2014 Skola:Hällby skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Grundskolan Elever 2014 Skola:Hällby skola."— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Grundskolan Elever 2014 Skola:Hällby skola

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida 7Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 17Del 3. Frågor inom frågeområdena - per årskurs Sida 30Del 4. Frågor inom frågeområdena i jämförelse med kommunen som helhet Sida 43Del 5. Frågor inom frågeområdena - per kön Sida 56Del 6. Frågor inom frågeområdena i jämförelse med tidigare år (totalt och per kön) 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till grundskoleelever i årskurs 2,5 och 8 i Eskilstuna kommun. Undersökningen är frivillig för skolans elever. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4 Skola:Hällby skola

5 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammen visar resultaten för skolan för de frågeområden som ingick i enkäten. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5 Skola:Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 Nöjdhetsfrågor

6 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultaten för skolan för de frågor som ingick i enkäten. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel 6 Jag känner till otrygga platser på min skola Skola:Hällby skola

7 Del 2 Totalt resultat jämförelse Skola:Hällby skola 7

8 8 Skola:Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år

9 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9 Skola:Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-5 jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet

10 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10 Nöjdhetsfrågor jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Skola:Hällby skola

11 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan fördelat på kön. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11 Skola:Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 per kön

12 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan fördelat på kön. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 12 Nöjdhetsfrågor per kön Skola:Hällby skola

13 13 Skola:Hällby skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar skolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 1. Vi visar medelvärdet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat.

14 14 Skola:Hällby skola Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar skolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 2. Vi visar medelvärdet. 3. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat.

15 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 15 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 – 5 per årskurs Skola:Hällby skola

16 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 16 Nöjdhetsfrågor per årskurs Skola:Hällby skola

17 Del 3 Frågor inom frågeområdena - per årskurs 17 Skola:Hällby skola

18 00. HELHETSBEDÖMNING Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 18

19 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 19

20 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultaten för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel. 20 Jag känner till otrygga platser på min skola Skola:Hällby skola

21 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 21

22 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 22

23 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 23

24 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 24

25 Hur ofta under de tre senaste månaderna har du känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel Skola:Hällby skola 25

26 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 26

27 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 27

28 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 28

29 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 29

30 Del 4 Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet 30 Skola:Hällby skola

31 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 31

32 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 32

33 Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel. Skola:Hällby skola 33

34 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 34

35 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 35

36 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 36

37 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 37

38 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel Skola:Hällby skola 38

39 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 39

40 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 40

41 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 41

42 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 42

43 Del 5 Frågor inom frågeområdena - per kön 43 Skola:Hällby skola

44 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 44

45 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 45

46 Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel. Skola:Hällby skola 46

47 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 47

48 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 48

49 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 49

50 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 50

51 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel Skola:Hällby skola 51

52 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 52

53 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 53

54 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 54

55 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Hällby skola 55

56 Del 6 Frågor inom frågeområdena - jämfört med tidigare resultat totalt och per kön 56 Skola:Hällby skola

57 00. HELHETSBEDÖMNING 57 Skola:Hällby skola 00. HELHETSBEDÖMNING – per kön

58 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 58 Skola:Hällby skola

59 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL –per kön 59 Skola:Hällby skola

60 Jag känner till otrygga platser på min skola Skola:Hällby skola Jag känner till otrygga platser på min skola - per kön 60

61 02. NORMER OCH VÄRDEN 61 Skola:Hällby skola

62 62 Skola:Hällby skola 02. NORMER OCH VÄRDEN - per kön

63 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 63 Skola:Hällby skola

64 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön 64 Skola:Hällby skola

65 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön 65 Skola:Hällby skola

66 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön 66 Skola:Hällby skola

67 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. Ditt skolarbete? 67 Skola:Hällby skola Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. Ditt skolarbete? – per kön

68 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… 68 Skola:Hällby skola

69 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… - per kön 69 Skola:Hällby skola

70 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE 70 Skola:Hällby skola

71 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE – per kön 71 Skola:Hällby skola

72 05. LOKALER OCH MAT 72 Skola:Hällby skola

73 05. LOKALER OCH MAT - per kön 73 Skola:Hällby skola

74 NÖJDHETSFRÅGORNA 74 Skola:Hällby skola NÖJDHETSFRÅGORNA – per kön

75 Enkätresultat för Grundskolan Elever 2014 Skola:Hällby skola


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Grundskolan Elever 2014 Skola:Hällby skola."

Liknande presentationer


Google-annonser