Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luppundersökningens förutsättningar  Rapportens struktur  Jämförelser  Användning  Uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luppundersökningens förutsättningar  Rapportens struktur  Jämförelser  Användning  Uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Luppundersökningens förutsättningar  Rapportens struktur  Jämförelser  Användning  Uppföljning

2 Sammanfattning - Involvera ungdomarna (Hur sker detta?) - Hur sker samarbetet inom kommunerna? - Vem involveras i vad och hur? - Prioriteringar (enkätfrågornas temaområden) - Uppföljning (Djupintervjuer, diskussioner, forum, mötesplatser etc.) - Samordning mellan kommuner - Samordning inom kommunen - Individuella frågor/frågeställningar?

3 Fritid  Majoritet känner att de har lagom med fritid (fler i årskurs 8)  Finns de fritidsintressen man önskar (fler nöjda i årskurs 8 och fler killar än tjejer)  Träffas mest hemma hos varandra  Ungdomarna gör framförallt 5 saker:

4 Fritid  Surfar på internet  Chattar på internet  Umgås med kompisar  Läser böcker och tidningar  Spelar Tv- och dataspel  Idrottandet minskar mellan årskurs 8 och gymnasiet

5 Fritid  Idrottsföreningar vanligast (fler i årskurs 8 än gymnasiet)  Många ej medlemmar i någon förening alls (förutom idrottsföreningar)  Få medlemmar (aktiva eller passiva) i politiska partier eller organisationer för samhällsfrågor  MEN trots allt mellan 50-60% (högstadiet och 60-80% (gymnasiet) medlemmar just nu i någon förening

6 Fritid Just nu medlem i förening? Årskurs 8Gymnasiet Eksjö:78,2%, 58,5% Hultsfred: 69,1% 51,3% O-hamn: 61,9%56,2% Vimmerby: 68,6% 60,5%

7 Skola  Ca 3/4 av eleverna i årskurs 8 tycker att det positiv stämning på skolan  Ca 70-90% av eleverna på gymnasiet tycker att det är positiv stämning på skolan  Mobbning upplevs som ett problem i årskurs 8  Något mer positivt inställda på gymnasiet  Många tveksamma

8 Skola Mobbning är ett problem på skolan (årskurs 8): Stämmer mycket + ganska braTveksam Eksjö:36,0% 40,6% Hultsfred:37,4% 37,4% Oskarshamn:18,4% 36,5% Vimmerby:27,8% 44,4%

9 Skola  VILL vara med och bestämma i högre grad än man FÅR i årskurs 8  Ännu större skillnader på gymnasiet  Betydligt färre skolkar i årskurs 8 än på gymnasiet

10 Politik, samhälle och inflytande  Få politiskt intresserade (viss ökning från årskurs 8 till gymnasiet)  Namninsamlingar vanligast (tjejer mer benägna än killar)  …Därefter bära märken och symboler  Generellt lågt samhällsengagemang (speciellt hos tjejer)  Många kan dock tänka sig att göra saker

11 Politik, samhälle och inflytande Vad är viktigast att satsa på i Eksjö: Årskurs 8Gymnasiet 1. Sjukvård1. Skapa arbeten för unga 2.Skola2. Skola 3. Idrottsanläggn.3. Arbete mot kriminalitet 4.Arbete mot kriminalitet/4. Idrottsanläggn. Lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete

12 Politik, samhälle och inflytande Vad är viktigast att satsa på i Hultsfred: Årskurs 8Gymnasiet 1. Skola1. Skola 2. Lika lön för lika arbete2. Skapa arbeten för unga 3. Arbete mot kriminalitet/Arbete 3. Arbete mot kriminalitet mot främlingsfientlighet/rasism mot främlingsfientlighet/rasism 4. Sjukvård4. Sjukvård

13 Politik, samhälle och inflytande Vad är viktigast att satsa på i Oskarshamn: Årskurs 8Gymnasiet 1. Arbete mot kriminalitet1. Sjukvård 2. Idrottsanläggningar2. Skapa arbeten för unga 3. Sjukvård3. Skola 4. Lika lön för lika arbete4. Arbete mot kriminalitet

14 Politik, samhälle och inflytande Vad är viktigast att satsa på i Vimmerby: Årskurs 8Gymnasiet 1. Sjukvård1. Skapa arbeten för unga 2. Arbete mot kriminalitet2. Skola 3. Bostäder för unga3. Arbete mot främlings- fientlighet/rasism 4. Ställen där ungdomar kan mötas 4. Sjukvård

15 Politik, samhälle och inflytande  Inte alls nöjda med möjligheterna att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer.  Ca 50% av ungdomarna vill vara med och påverka i den egna kommunen (över genomsnittet för högstadiet jämfört med de andra Luppkommunerna).  Vill inte påverka framförallt för att man inte är intresserad men också upplevelsen av bristande kunskaper

16 Politik, samhälle och inflytande  De flesta vet inte vart de ska vända sig för att påverka.  Framförallt personliga kontakter anses relevanta för att kunna påverka  Över 60% (något fler i gymnasiet generellt) anser att det är viktigt att beslutsfattare och ungdomar träffas och diskuterar.  Dock få som vill träffa beslutsfattare

17 Politik, samhälle och inflytande Intresse för samhällsfrågor kontra politiskt intresse?

18 Politik, samhälle och inflytande Hur intresserad är du av samhällsfrågor? Årskurs 8Gymnasiet Eksjö:32,2% (11,4%) 42,7% (20,7%) Hultsfred: 29,3% (10,6%) 45,7% (21,8%) O-hamn: 34,1% (16,3%) 41,4% (18,8%) Vimmerby: 33,8% (11,3%) 45,7% (22,4%)

19 Trygghet Har något av följande hänt dig det senaste halvåret: (Någon har hotat mig) Årskurs 8Gymnasiet kille tjej kille tjej kille tjej kille tjej Eksjö: 10,3% 2,7% 15,5% 7,8% Hultsfred: 20,7% 7,1% 21,4% 11,8% O-hamn: 12,4% 6,6% 16,4% 6,3% Vimmerby: 12,4% 6,7% 24,0% 7,2%

20 Trygghet Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? Årskurs 8Gymnasiet Eksjö: 16,1% 8,1% Hultsfred: 14,4% 7,7% Oskarshamn: 12,5% 7,6% Vimmerby: 12,6% 7,1%  Framförallt på raster och i klassrummet elever blir mobbade

21 Hälsa  Både i årskurs 8 och på gymnasiet är det relativt många som upplever besvär relativt ofta.  Tjejerna mår sämre oftare än killarna  Kommunerna inom Astrid Lindgrens hembygd har lägre/bättre siffror än övriga Lupp-kommuner  Hur oroande är dessa siffror?

22 Hälsa F2 Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret (Känt dig stressad)? Flera gånger i veckan: Årskurs 8Gymnasiet kille tjej kille tjej kille tjej kille tjej Eksjö: 22,1% 29,2% 21,8% 37,0% Hultsfred: 18,5% 28,3% 19,9% 29,9% O-hamn: 16,0% 33,6% 20,7% 39,0% Vimmerby: 19,0% 27,5% 21,8% 34,8%

23 Eksjö Aldrig Högst någon gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckanVarje dag rökt cigaretter 60,6%19,1%6,5%3,4%10,4% snusat 71,8%11,5%2,3%2,9%11,5% druckit alkohol 25,6%47,3%20,6%4,3%2,2% Hultsfred Aldrig Högst någon gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckanVarje dag rökt cigaretter62,3%17,2%2,2%8,8%9,5% snusat77,1%6,8%,0%3,0%13,2% druckit alkohol21,6%49,1%23,1%5,1%1,1% Oskarshamn Aldrig Högst någon gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckanVarje dag rökt cigaretter62,6%18,8%5,0%5,5%8,1% snusat76,6%7,4%2,7%1,7%11,6% druckit alkohol27,0%43,8%24,7%3,3%1,2% Vimmerby Aldrig Högst någon gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckanVarje dag rökt cigaretter62,3%20,9%4,3%6,4%6,1% snusat76,3%10,4%2,4%1,3%9,6% druckit alkohol16,4%58,4%20,2%4,0%1,1% Gymnasiet

24 Arbete Har du något extrajobb just nu?  Mellan 15% och 20% i årskurs 8 har extrajobb  Mellan 18% och 30% har extrajobb i gymnasiet  Mellan 35% och 40% på gymnasiet har försökt få extrajobb utan att lyckas

25 Arbete Hade du ett sommarjobb i somras? (Inom parentes de som försökt få sommarjobb utan att lyckas) Årskurs 8Gymnasiet Eksjö: 33,1% (20,0%) 66,0% (42,3%) Hultsfred: 27,1% (13,0%) 66,5% 50,0%) Hultsfred: 27,1% (13,0%) 66,5% (50,0%) O-hamn: 19,1% (17,4%) 61,7% (60,3%) Vimmerby: 26,1% (11,5%) 70,5% (68,1%)

26 Arbete Hur fick du ditt sommarjobb (gymnasiet)? Familj/släkt/vänner kommunen kontaktade själv arbetsplatsen Eksjö: 56,2% 10,7% 17,9% Hultsfred: 38,8% 30,1% 24,6% O-hamn: 46,7% 16,1% 26,3% Vimmerby: 40,9% 20,4% 28,3%

27 Framtid  Få elever som tror att de INTE kommer att flytta från kommunen.  Jobb, studier och prova något nytt skäl att flytta från kommunen.  Sociala faktorer och jobb skäl att flytta tillbaka till kommunen.  Bättre miljö för barnen att växa upp i också ett skäl.


Ladda ner ppt "Luppundersökningens förutsättningar  Rapportens struktur  Jämförelser  Användning  Uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser