Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på?"— Presentationens avskrift:

1

2 Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på?
Roberth Josefsson

3 Agenda Att flytta till Frankrike och köpa, äga samt kanske sälja bostad Att tänka på vid en utlandsflytt – skatteregler Fransk beskattning - generellt Vid köp av bostad – omkostnader, att tänka på, etc. Att äga – privat ägande / hyra ut Sälja – hur blir min beskattning? Arv och gåva av fastigheter Äga i ett bolag Belåning

4 Sverige Att tänka på vid flytt från Sverige
Tappa väsentlig anknytning till Sverige Familj Bostad Näringsverksamhet / yrke Samlad bedömning av alla faktorer som kan ge en anknytning till Sverige Skatteavtal med Frankrike avseende både inkomst, förmögenhet, arv och gåva Pensioner – kan löna sig att planera och se över sina pensioner 25% SINK-beskattning av inkomster från Sverige

5 Fransk skatt i ett nötskal
Inkomstskatter Tjänst – progressiv från 5.5% vid € 6,000 till 41% vid € 70,000 (75% över € 1,000,000) Pension – som tjänst, men privata pensioner beskattas lägre Sociala avgifter på 13.5% till kommer (eventuellt höjas till 15.5% 2013) Kapital Vinster; huvudregel 19% + sociala avgifter 13.5% = 32.5% (se höjning ovan) Utdelning och räntor 21% + sociala avgifter 13.5% = 34.5% Förmögenhetsskatt (fritt första 5 åren) 0.25% på förmögenhet över € 1,300,000, 0.5% på förmögenhet över € 3,000,000 Arvs- och gåvoskatt Progressiv från 5% upp till 45%. Make/maka skattefritt, barn har fribelopp på ca. € 160,000 Arvinge boende i Frankrike blir skattepliktig först efter 6 år i landet

6 Frankrike Vid köp Att äga
Ta hjälp från experter, t.ex. en jurist eller notarie som kan kontrollera handlingar som lånedokument, fastighetsregister, etc. Omkostnader vid köp i Frankrike ca. 5% - 6% av köpeskilling Tänk på ägandespridning inom familjen och/eller eventuell lånefinansiering Att äga Årlig fastighetsskatt Taxe foncière (fastighetsskatt) och taxe d’habitation (boendeskatt). Skatten kan bli ganska hög Hyra ut Hyresinkomst är skattepliktig och beskattas med 35.5% (20% skatt + sociala avgifter 15.5%). Omkostnader som räntor, etc. är avdragsgilla

7 Frankrike Försäljning Arvsskatt Permanentboende Fritidsboende
Huvudregel skattefritt. Annars 34.5% på vinst (19% skatt + sociala avgifter 15.5%) Fritidsboende 34.5% skatt på vinsten. Efter 5 år minskar skatten med 2% per år, efter 17 år med 4% per år och efter 24 år med 8% per år. = Efter 30 år betalas endast sociala avgifter Arvsskatt Huvudregel är att arvsskatt utgår på fast egendom i Frankrike Beräknad på marknadsvärdet på fastigheten. 80% av värdet om permanentbostad Ingen arvsskatt mellan äkta makar eller registrerade sambos. Varje barn har ett fribelopp på ca. € 160,000

8 Frankrike Gåva Förmögenhetsskatt Beskattas på samma sätt som arv, men
Gåva mellan äkta makar är skattepliktig – fribelopp € 80,724 Möjlighet att ge en gåva men behålla ”bruksrätten” till fastigheten. Ger ett reducerat värde för gåvobeskattning – 50% beskattas om givaren är under 70 år, 70% om givaren är mellan år Förmögenhetsskatt Fast egendom i Frankrike är förmögenhetsskattepliktig Skatten baserad på marknadsvärdet. Reducering med 30% för permanentbostad Utgår på nettoförmögenhet överstigande € 1,300,000

9 Frankrike Belåning Ägande via bolag
Lån som tas i samband med förvärv eller tillbyggnad av fastigheten är avdragsgilla Lån som tas senare – huvudregeln är att lånet reducerar arvs och gåvoskatt Lån får effekt både på arvs- och gåvoskatt samt förmögenhetsskatt Ägande via bolag Vanligare för 10 år sedan men inte idag. Undantag: fastigheter för uthyrning eller fastigheter med riktigt höga värden SCI – Société Civile Immobilière - en variant på handelsbolag som är vanlig Fransk bolagskatt 33.3% utgår på vinster från försäljning av franska fastigheter Nordea kan erbjuda lån på fastigheter i Frankrike Erbjuder lån från Luxembourg med registrerad säkerhet i fastigheten

10 Tack för er uppmärksamhet!
Summering Var noga med rådgivningen! Ta hjälp av experter Om ni köper en fastighet för privat bruk – privat ägande enklast Tänk på hur ägandet ska fördelas inom familjen Belåning – effektiv skatteplanering i Frankrike Tack för er uppmärksamhet! Roberth Josefsson


Ladda ner ppt "Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på?"

Liknande presentationer


Google-annonser