Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsbeskattning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsbeskattning"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsbeskattning
Inkomstskatt tjänst näringsverksamhet kapital kapitalvinst - kapitalförlust

2 Fastighetsbeskattning
Grundläggande begrepp Privatbostad Privatbostadsfastighet Privatbostadsföretag Privatbostadsrätt Näringsfastighet Näringsbostadsrätt Andelshus

3 Fastighetsbeskattning
Begrepp forts. Byggnad på ofri grund Tomträtt Tredimensionell fastighet Tredimensionellt fastighetsutrymme Ägarlägenhet Passiv näringsverksamhet Aktiv näringsverksamhet

4 Fastighetsbeskattning
Näringsverksamhet yrkesmässigt självständigt Skattskyldighet obegränsat skattskyldig begränsat skattskyldig

5 Fastighetsbeskattning
Procentsatser tjänst kommunalskatt – % statlig skatt – % näringsverksamhet fysisk person = tjänst juridisk person – 28 % kapital statlig skatt – 30 %

6 Fastighetsbeskattning
Inkomstslaget kapital Uthyrning av privatbostad % av intäkt alternativt (småhus) del av hyran för den uthyrda delen. Överskott tas upp under inkomst av kapital

7 Fastighetsbeskattning
Försäljningspris minus Kostnader för försäljningen, mäklararvode. Lagfart- och inteckningskostnader Summa xxxxxx kr - Omkostnadsbelopp minus Anskaffningsutgifter, köpeskilling, stämpelskatt, inteckningskostnader. Förbättringsutgifter >5000/år ex utbyggnad. Förbättrande reparationer >5000/år 5 år före försäljningen, bättre skick nu än vid köp! = Kapitalvinst eller kapitalförlust

8 Fastighetsbeskattning
Kapitalvinst 22/30 av vinsten tas upp till beskattning, skatt på kapital är 30% totalt skatt blir då 22%. Kapitalförlust 50% av kapital förlusten får dras av mot intäkt av kapital under inkomstslaget kapital. 30% avdragsrätt upp till om inte det finns intäkter av kapital.

9 Fastighetsbeskattning
Uppskov Köpt ersättningsbostad 1 år före eller 1 år efter försäljning, inflyttning senast 2 maj 2:a året efter försäljning. Om den är dyrare gäller följande: Minst :- per delägare. Max /fastighet Uppskovsränta ca 0,5% Kontinuitetsprincipen har slopats, vid arv, testamente, gåva eller bodelning ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Gäller ej make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år.

10 Fastighetsbeskattning
Rot-avdrag Ägare av fastigheten minst 18 år och fysisk person Reduktion max :- per delägare. Betala 50% av arbetskostnaden till utföraren. Utföraren får begära utbetalning från skatteverket. Måste finnas utrymme för avdraget annars blir du återbetalningsskyldig för den del som inte täcks!

11 Fastighetsbeskattning
Exempel: Villa såld Inköpspris: Såld för: Kostnader vid köp lagfart + inteckning :- Kostnader vid försäljning arvode :- Utgifter för förbättringar 2004: Ytrenovering i tre rum, kostnad :- 2004: Inredning av vind till bostad, kostnad :- Räkna ut kapitalvinsten och ev skatt.

12 Fastighetsbeskattning
Kommunal fastighetsavgift från 2008 Småhus Kommunal avgift taxår 2011, kr Högst 0,75 % av taxeringsvärdet Hyreshus Kommunal avgift taxår kr/lägenhet Högst 0,4 % av taxeringsvärdet Inkomstbasbeloppet: för 2011 styr nivån.


Ladda ner ppt "Fastighetsbeskattning"

Liknande presentationer


Google-annonser