Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kimberlite AB MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2010.01.01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kimberlite AB MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2010.01.01."— Presentationens avskrift:

1 Kimberlite AB MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert

2 Sidnummer och innehåll
3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder, moms 5. Typ av verksamhet som styr momsavdrag 6. Typ av fordonsslag som styr momsavdrag 7. Momstablå, personbilar 8. Momstablå, lätta transportbilar 9. Uttagsbeskattning 10. Uttagsbeskattning, exempel 11. Uttagsbeskattning, deklaration 12. Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon” 13. Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”, exempel 14. Vinstmarginalbeskattning, deklaration 15. Moms vid lösen av leasingkontrakt 16. Momsfinansiering Kimberlite AB

3 In-och utgående moms Ingående moms Utgående moms
Moms som företaget betalar ut vid köp av vara eller tjänst Utgående moms Moms som företaget får in vid försäljning av vara eller tjänst Kimberlite AB

4 Bokföringsmetoder Faktureringsmetod Bokslutsmetod
Omsättning över 3 miljoner per år Utgående mervärdesskatt ska redovisas i den period under vilken varorna levereras eller tjänsterna utförs Bokslutsmetod Omsättning under 3 miljoner per år Utgående mervärdesskatt redovisas när transaktionen skett Bokslutsmetoden är avsedd för den som i sin bokföring under löpande beskattningsår endast bokför kontanta in- och utbetalningar och som först vid beskattningsårets utgång bokför obetalda fakturor Kimberlite AB

5 Typ av verksamhet som styr momsavdrag
Återförsäljning och uthyrning Bilhandelsföretag Uthyrningsföretag Finansbolag Näringsverksamhet, personbefordran Taxi Trafikskolor Begravningsbyråer Övriga företag Näringsverksamhet som ej omfattas av ovanstående Kimberlite AB

6 Typ av fordonsslag som styr momsavdrag
Personbilsbegrepp enligt momsbeskattning ”Vanliga personbilar” Lastbil med skåpkarosseri utan separat förarhytt och som har en totalvikt mindre kg Bussar med totalvikt mindre än kg Lätt lastbil Lätt lastbil med flak alternativt med skåp separerat från hytten med luftspalt Totalvikt mindre än kg Tung lastbil och buss Lastbil och buss med en totalvikt över kg Kimberlite AB

7 Momstablå personbilar
Taxi Återförsäljning & uthyrning Biluthyrning Begravningsbyrå Trafikskola Övriga företag Inköp Fullt avdrag *) Fullt avdrag Ej avdrag Hyra/leasing 50% avdrag Drift **) Uttags- beskattning Köpt/ägd bil Ja *) = Nej Ja Nej Hyrd/leasad bil OBS! Samma momsregler för korttidshyra av fordon som för leasing Personbil: Personbil och lätt lastbil med skåp (ej skild från förarhytt med luftspalt) *) Avdragsrätten begränsas om fordonet även används för godstransporter **) Uttagsbeskattning om full avdragsrätt förelegat för momsen på hyreskostnaden Kimberlite AB

8 Momstablå lätta lastbilar
Taxi Återförsäljning & uthyrning Biluthyrning Begravningsbyrå Trafikskola Övriga företag Inköp Fullt avdrag Hyra/leasing Drift Uttags- beskattning Köpt/ägd bil Ja Hyrd/leasad bil Lätt lastbil: Flakbil alternativt skåp skilt från förarhytt med luftspalt Kimberlite AB

9 Uttagsbeskattning Moms på privat nyttjande då företaget har lyft hel moms Där företaget har lyft hel moms och fordonet rullar som förmånsbil skall uttagsbeskattning tas ut Se momstablåerna bild som visar vilka verksamheter, fordonstyper och finansiering som ger fullt momsavdrag Gäller ej drivmedel Beskattningsunderlaget är 80% av bilförmånen Uttagsmomsen är 25% på beskattningsunderlaget Kimberlite AB

10 Uttagsbeskattning, exempel
Bilförmån per månad Underlag för uttagsbeskattning 5.475 minus 20% = Uttagsskatt på bilförmån/ utgående moms 4.380 x 25 % = Kimberlite AB

11 Uttagsbeskattning, deklaration
1 9 5 4 3 8 Kimberlite AB

12 Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”
Fordon som förvärvas av fysisk eller juridisk person som ej har haft full avdragsrätt för ingående moms Momssmittat fordon som sen skall leasas, beräknas leasingavgiften på pris inklusive moms vilket innebär att fordonet åläggs moms på leasingavgiften, vi får moms på momseffekt. Den ålagda momsen är avlyftbar enligt momstablåerna på bilderna 7 - 8 Vinstmarginalbeskattning VMB Skattskyldig som köper fordon från någon som inte har haft full avdragsrätt för ingående moms vid sitt förvärv av fordonet Normal VMB (gäller för fordon) Skatteunderlaget är skillnaden mellan respektive fordons försäljningspris och inköpspris minus 20% Negativt skatteunderlag får ej kvittas mot positivt Förenklad VMB Får endast användas då det inte är möjligt eller påtagligt svårt att bestämma vinstmarginal för enskilda varor t ex frimärken som köps i hela samlingar Kimberlite AB

13 Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”, exempel
Inköpspris kr (moms specificeras ej) Försäljningspris kr (moms specificeras ej) Beskattningsunderlag – = –20% = kr Utgående moms x 25% = kr Kimberlite AB

14 Vinstmarginalbeskatting, deklaration
6 2 4 Kimberlite AB

15 Moms vid lösen av leasingkontrakt
Lösen vid avtalets utgång Samma avdragsrätt som under kontraktstiden Om företaget har lyft halv moms på leasing: Vid överskott vid försäljning betalas halv moms (utgående moms) Vid underskott vid försäljning lyfts halv moms (ingående moms) Förtida lösen av leasingavtal Personbil i Övriga företag och Bilhandelsföretag Kontraktet löses och fordonet säljs till tredje part Ej avdragsrätt för moms vid underskott, ränta & lösenavgifter Kontraktet löses och fordonet säljs till brukaren Ej avdragsrätt för moms för bokfört värde, ränta & lösenavgift Återförsäljning, uthyrning och persontransportföretag Samma avdragsrätt som under kontraktstiden oavsett fordonsslag Kimberlite AB

16 Momsfinansiering Köparen använder den ingående momsen som en direktamortering efter momsdeklaration och återbetalning Företag med omsättning över 40 miljoner Månadsredovisning av moms januari redovisas i mars, februari i april o.s.v. Företag med omsättning under 40 miljoner Kvartalsredovisning av moms januari, februari och mars redovisas i maj. April, maj och juni redovisas i augusti o.s.v. Företaget kan ansöka om månadsredovisning Kimberlite AB


Ladda ner ppt "Kimberlite AB MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2010.01.01."

Liknande presentationer


Google-annonser