Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12-09-26 Exempel från Göteborg Mats-Ola Larsson Miljörådgivare mats-ola.larsson@trafikkontoret.goteborg.se 0703-67 80 14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12-09-26 Exempel från Göteborg Mats-Ola Larsson Miljörådgivare mats-ola.larsson@trafikkontoret.goteborg.se 0703-67 80 14."— Presentationens avskrift:

1 Exempel från Göteborg Mats-Ola Larsson Miljörådgivare

2 Upphandlingar där miljökrav är viktiga
Upphandlingar där miljökrav är viktiga Kollektivtrafik Entreprenader Renhållningstransporter Färdtjänst Transportintensiva verksamheter

3 Entreprenader Gemensamma miljökrav för Stockholm, Göteborg, Malmö, Trafikverket. - Div avgaskrav, max koldioxid för lätta fordon, kemikaliehantering m.m. - Bonus för arbetsmaskiner med låga utsläpp. - Bonus för tunga miljöfordon samt eldrivna fordon. Lokal definition av tunga miljöfordon (nationell definition saknas). Se Rubrik ”Om oss”, länk ”Miljöfordon och bilpooler”

4 Entreprenader I dagsläget: Vanligt med bonus för arbetsmaskiner
Entreprenader I dagsläget: Vanligt med bonus för arbetsmaskiner Enstaka bonus till eldrivna skåpbilar Ännu ingen bonus till tunga fordon

5 Transportintensiva verksamheter
Transportintensiva verksamheter Modellen är utvecklad av kommunala Upphandlingsbolaget. - Identifiera avtalsområden som är ”transportintensiva” - Ställ krav på miljö- och trafiksäkerhet i sådana avtal

6 Exempel Generella krav Miljöledning
Exempel Generella krav Miljöledning Policy/system för bälte, nykterhet, snål körning

7 Exempel Lätta fordon Max 8 år gamla fordon, partikelfilter på dieslar
Exempel Lätta fordon Max 8 år gamla fordon, partikelfilter på dieslar 100 % miljöfordon bland personbilar, 50 % bland lätta lastbilar Tunga fordon Samma krav som i entreprenader (Euro V fr.o.m. 2014) Viss andel tunga miljöfordon (några transportupphandlingar) Kraven är kontraktsvillkor som börjar gälla viss tid efter avtalsstart. OBS kraven varierar beroende på upphandling

8 Drivmedel Sociala krav Klimatkrav Naturvårdshänsyn
Drivmedel Sociala krav Klimatkrav Naturvårdshänsyn Förutsätter spårbarhet Gäller på energibalansnivå Uppföljning pågår

9 Inköp av lätta fordon Gemensamt med regionen och ett trettiotal västsvenska kommuner Trafiksäkerhetskrav – samma som statliga myndigheter Miljöbilskrav – nya definitionen, personbilar, lätta lastbilar Vikt, kg E85 Gas Elhybrid El Bensin Diesel O. S. V.

10 Entreprenader – trafikkontorets bonus
Entreprenader – trafikkontorets bonus

11 Vad är transportintensiva verksamheter
Vad är transportintensiva verksamheter • Verksamhet som kräver regelmässig transport av personal, varor eller material. Antingen levereras varor från uppdragstagare till beställaren/avroparen, eller utförs tjänster som kräver regelmässiga resor till beställare/avropare. • Uppdragen utförs antingen på många olika adresser, eller vid många tillfällen på samma adress. Transporten utförs antingen en lång sträcka vid ett fåtal tillfällen årligen, eller vid upprepade tillfällen kortare sträckor. • Vid upprepade korta leveranser krävs i genomsnitt minst 1-2 leveranser eller persontransporter per vecka där avståndet från leverantör till beställare/mottagare är i genomsnitt minst 5 km. Vid upphandling av transporttjänster ställs alltid krav på transporten.


Ladda ner ppt "12-09-26 Exempel från Göteborg Mats-Ola Larsson Miljörådgivare mats-ola.larsson@trafikkontoret.goteborg.se 0703-67 80 14."

Liknande presentationer


Google-annonser