Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moderat miljöpolitik i kommunerna Henrik Ripa 20100416 Kommunstyrelse ordförande – hur kan vi med våra styrmekanismer påverka människors beteende?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moderat miljöpolitik i kommunerna Henrik Ripa 20100416 Kommunstyrelse ordförande – hur kan vi med våra styrmekanismer påverka människors beteende?"— Presentationens avskrift:

1 Moderat miljöpolitik i kommunerna Henrik Ripa 20100416 Kommunstyrelse ordförande – hur kan vi med våra styrmekanismer påverka människors beteende?

2

3 Sveriges Ledande Miljökommun

4 Övergripande styrdokument - Klimat Övergripande Klimatstrategi (2009) Energiplan (2008) Samhällsplaneringen Översiktsplan (2008) Lokal K2020 (2007) Handelstrategi (2007) Kommunens verksamhet Resepolicy (2008) Upphandlingspolicy (2008) PÅ G Bostadsstrategiskt program (2010) Parkeringspolicy (2010) Tematiskt tillägg Öp Vindkraft (2010)

5 Klimatstrategi • Minska utsläppen vårt bidrag, begränsa globala temperaturökningen till 2°C

6 Energiplan • Minskade fossila koldioxidutsläpp • 1,5 ton koldioxid/inv • Minskad energiförbrukning • 9.000 kWh/inv • Fossilfritt • Inga fossila bränslen uppvärmning • 15% förnybara drivmedel • Minskning el uppvärmning • Föredöme KLIMAT

7 Resepolicy • Riktlinjer för tjänstemännens & politikernas tjänsteresor. • Konkreta anvisningar för ett klimatsmart resande • Resvaneundersökning, i tjänsten och till & från arbetet, kommunens personal & förtroendevalda (2008) • Åtgärder KLIMAT

8 Energiplan - miljöbilar Mål 2020 är att 100 % av miljöbilarna drivs av fossilfria bränslen. KLIMAT Beslut om miljöbilar (2004) 2009 90 procent av kommunens person- och skåpbilarna miljöbilar (gas, etanol samt mycket bränslesnåla bensin- och dieselbilar)

9 Lokal K2020 • 40% skall åka kollektivt till jobbet • Idag är siffran 18 % • K2020 samarbete i Göteborgs Regionen utifrån strukturbild • Planering för resecentra (2012/2014) • Kollektivtrafikförsörjning nya områden från start • Fler pendelparkeringsplatser • Upprustning hållplatser • Expressbusstrafik KLIMAT

10 Energiplan kommunala fastigheter År 2020 skall kommunens totala fastighetsbestånd vara fossilfritt och i snitt förbruka 145 kWh/m2. UPPVÄRMNINGSSYSTEM fjärrvärme 75,5 %, pellets 3 %, el 16% och olja 5,5 % (2009). Krav: All nybyggnation utanför fjärrvärmenäten solvärmeanläggning för varmvattenproduktionen ENERGIFÖRBRUKNINGEN 177 kWh/m2, år (1999) till 160 kWh/m2, år (2009) Krav: nya fastigheter energienergieffektiva FOTOT: Energieffektiv förskola Varmvattnet värms upp av solpaneler på taket. KLIMAT

11 Energiplan Villkora byggnation • Sedan 2004 konsekvent via avtal ställt nationellt sett höga krav vad gäller energieffektivitet - kopplat till val energikälla. • Nytt bostadsområde - Norra Hallsås Solfångare, vindkraft, bergvärme • Förtätning - Höjden - Passivradhus sol & fjärrvärme - Plusenergihus; flerbostadshus sol & fjärrvärme (2010) FOTON: Passivradhusen KLIMAT

12

13 Övergripande styrdokument – resterande Samhällsplanering ÖP - tematiskt tillägg buller Dagvattenstrategi (2008) Avfallsplan(2006) Vattenöversikt (2009) Plan förorenade områden VA-plan PÅ G Naturvårdsprogram (2010) Kommunens verksamhet Upphandlingspolicy (2008)

14 Upphandlingspolicy • Krav på ”miljömärkta” (eller likvärdiga) produkter och tjänster: • byggsektorn • Livsmedel • Transporter • Kontorsprodukter • Kemisktekniska produkter • I övrigt om funktionen är jämförbar. • Krav på miljöledningssystem

15 Förändra beteenden - företag Miljödiplomeringsutbildningar Sedan 2004 - Vinnande koncept - 70-tal miljödiplomerade företag Miljöpris för företag fr o m 2008, privatpersoner/föreningar sedan 1988! Energi & klimatrådgivning Näringslivsdag - årets temat ”Hållbar tillväxt” Rework - ”Gröna jobb” i samarbete med Tällberg Foundation Nya Vägvanor - 10 största företagen fått stöd i sitt arbete Energieffektivt byggande – utbildning byggföretag Tillsyn med energifokus

16 Förändra beteenden - allmänheten • Energi och Klimatrådgivning • BO & Energidagar • Miljötorg • FN’s miljödag • EARTH HOUR • ”Nya Vägvanor” –resedialog med hushållen • Föreläsningar & seminarier

17


Ladda ner ppt "Moderat miljöpolitik i kommunerna Henrik Ripa 20100416 Kommunstyrelse ordförande – hur kan vi med våra styrmekanismer påverka människors beteende?"

Liknande presentationer


Google-annonser