Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU"— Presentationens avskrift:

1 Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU
Julia Hansson Energimyndigheten

2 Utveckling för biodrivmedel
Andel biodrivmedel av total användning bensin, diesel och biodrivmedel: 5,7% 2010 (5,4% år 2009). Sverige nära indikativt mål 5,75% 2010. Andel biodrivmedel av total mängd drivmedel inom EU knappt 4% % biodiesel, 19% etanol, 1% biogas/ren vegetabilisk olja (Eurobserv´er, Biofuels Barometer, 2010) Global andel biodrivmedel 3 %

3

4 Nationella styrmedel som påverkar biodrivmedel
Energi och CO2-skatter på drivmedel Biodrivmedel undantagna från energi och CO2-skatt (skattebefrielse). KOM måste godkänna då statsstöd - får ej leda till överkompensation. From 1 jan 2011 skattebefrielse för låginblandning endast upp till 6,5 volym-% etanol i bensin och 5 volym% i diesel.

5 Nationella styrmedel (forts.)
Lag om ”skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel” från 2006 Tankställen måste erbjuda försäljning av ett förnybart drivmedel vid sidan om bensin/diesel From 2009 omfattas tankställen som säljer minst 1000 m3 bensin eller diesel/år.

6 Nationella styrmedel (forts.)
Koldioxiddifferentierad fordonsskatt Baseras på fordonets CO2-utsläpp istället för fordonets vikt. Gäller personbilar årsmodell 2006 eller senare och äldre personbilar miljöklass Från 2011 inkluderas lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar. Gäller ej tunga lastbilar (skatt tas ut efter vikt och avgasklass).

7 Nationella styrmedel (forts.)
Reglerna för beskattning av förmånsbilar För gasbilar och elhybridbilar som tjänstebil reduceras förmånsvärdet med 40%. För etanolbilar 20%. (max resp kr). Förslag: Nedsättningen av förmånsvärdet förlängs tom 2013 för elbilar, laddhybrider och gasbilar dvs reducerat förmånsvärde för etanol- och hybridbilar upphör efter På remiss!

8 Nationella styrmedel (forts.)
Miljöbilspremie kr till privatpersoner, 1 april juni Större efterfrågan än förväntat, mer pengar fick skjutas till. Miljöbilar undantas från fordonsskatt i 5 år + Gratis parkering ibland. Uppmuntra inköp av bränsleeffektiva fordon och fordon som kan drivas med biodrivmedel

9 Nuvarande miljöbilsdefinition*
högst 120 g CO2/km om bensin- eller dieseldriven bil, alt. bensin/elenergi eller diesel/elenergi (+max 5 mg partiklar/km för diesel) max 9,2 liter bensin per 100 km om bilen helt eller delvis drivs med annat än bensin/gasol max 9,7 kubikmeter gas per 100 km om bilen helt eller delvis drivs med annat än bensin/gasol max 37 kWh elenergi/100 km om Miljöklass el På gång: Regeringen har aviserat en översyn av definitionen av miljöbilar för att eventuellt ytterligare skärpa krav på energieffektivitet. *Gäller ej vid reducering av förmånsvärde

10 Nationella styrmedel (forts.)
Supermiljöbilspremie Förslag: kr till privatpersoner för inköp av personbil med max 50 gram CO2/km och total energianvändning på max 0,3 kWh/km + Trafiksäkerhetskrav och bullerkrav På remiss!

11 Styrmedel på EU-nivå Direktivet för förnybar energi
Mål om 10% förnybar energi i transport-sektorn Bördefördelas inte. Alla typer av förnybar energi för alla typer av transporter som andel av bensin, diesel, biodrivmedel för vägtransporter plus el. Antingen EU-genomsnittlig andel förnybar el eller nationell andel förnybar el. Anv. av förnybar el i vägfordon multipliceras med 2,5.

12 Styrmedel på EU-nivå Bränslekvalitetsdirektivet
Leverantörerna ska minska växthusgas-utsläppen från bränsle & energi för hela livs-cykeln till 31 dec 2020 med 6% (bindande totalt mål 10%) jämfört med lägsta standard (ej bestämd). Premierar biodrivmedel med hög klimatprestanda. Anger godkänd låginblandningsnivå I bensin:10 volym-% etanol (förr 5%) eller 3 volym-% metanol. I diesel: 7 volym-% FAME

13 Styrmedel på EU-nivå Direktivet för förnybar energi (forts)
Bidraget från biodrivmedel från avfall, rest-produkter, cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin räknas för detta mål dubbelt jämfört med andra biodrivmedel. Innehåller hållbarhetskriterier som biodrivmedlen måste nå.

14 Styrmedel på EU-nivå Förordning om utsläppsnormer
Genomsnittliga utsläpp från nya bilar för biltillverkare max 130 g CO2/km Gäller 65% av alla nya fordon 2012, ökar per år, gäller alla nya fordon 2015. Mål för 2020 max 95 g CO2/km ska utredas. Utsläpp av CO2 för E85-bilar minskas med 5% om minst 30% av bensinstationerna i landet tillhandahåller E85, tom 2015.

15

16 2009 Totalt EU: 3670 Mliter Eurobserv´er, Biofuels Barometer, 2010

17 2009 Totalt EU: 9050 kton Eurobserv´er, Biofuels Barometer, 2010

18 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU"

Liknande presentationer


Google-annonser