Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalibrering – Dagens kapacitet – något under DG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalibrering – Dagens kapacitet – något under DG"— Presentationens avskrift:

1 Kalibrering – Dagens kapacitet – något under DG
Bilaga 1 Kalibrering – Dagens kapacitet – något under DG Energiförlust 0.10m Rådasjön till Stensjön Q = 10 m3/s, luckor fullt öppna Nedströms randvillkor Nivå 48.05m 58m Rådasjön +49.84m m Stensjön +49.74m m Observera att sjöns djup ej är uppmätt Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m M=13 M=15 M=22

2 Kalibrering – Översvämningen 2006
Bilaga 2 Kalibrering – Översvämningen 2006 Energiförlust 0.07m Stensjön till Dämmet Q = 23.5 m3/s, luckor öppna till 1.11m Stensjön +50.74m m Rådasjön m Nedströms randvillkor Nivå 48.55m 58.5m Observera att sjöns djup ej är uppmätt Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m M=13 M=15 M=22

3 Kalibrering - Uppmätt och modellerat QH för Stensjö dämme
Bilaga 3 Kalibrering - Uppmätt och modellerat QH för Stensjö dämme Nivå Stensjön (m) DG Flöde Stensjö dämme (m3/s) SG

4 Bilaga 4 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m) för att klara 20 m3/s vid DG och en förlust på 0.1 m mellan sjöarna Q = 20 m3/s, luckor helt öppna. Bredd 10m Rådasjön +49.88m m Stensjön m m (DG +0.06m) Observera att sjöns djup ej är uppmätt Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m M=19 M=20 M=22

5 Bilaga 5 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd10 m, tröskel sänkt 0,5 m) för att klara 20 m3/s vid DG och en förlust på 0.1 m mellan sjöarna Stensjön m m (DG +0.06m) Q = 20 m3/s, luckor helt öppna. Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

6 Bilaga 6 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Detalj från Rådasjön till Stensjön Q = 20 m3/s Rådasjön m Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m Stensjön +49.78m m (DG +0.06m)

7 Bilaga 7 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m) Nära SG (+49.14m) har den nya utformningen en kapacitet på 8,5 m3/s. Förlusterna mellan sjöarna är 0.05m Q = 8,5 m3/s Rådasjön +49.25m m Stensjön m (SG +0.06m) Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

8 Bilaga 8 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m) Vid ett flöde på 25 m3/s blir nivå i Stensjön m. Förlusterna mellan sjöarna är 0.13m Bilaga 8 Q = 25 m3/s Rådasjön m Stensjön m (DG m) Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

9 Bilaga 9 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1):
Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (Bredd 10 meter) Vid ett 100-årsflöde på 32 m3/s blir nivån i Stensjön m. Förlusterna mellan sjöarna är 0.12m Bilaga 9 Q = 32 m3/s Rådasjön m Stensjön m m (DG +0.64m) Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

10 Bilaga 10 Ytterligare breddning av Ståloppet (Alternativ 2):
Vattennivåprofil i Ståloppet vid flödet 25 m3/s vid ytterligare muddring av Stålloppet. Detta för att endast få en förlust mellan sjöarna på 0,1m. Antaget är att kapaciteten vid Stensjö dämme är 25 m3/s vid DG Bilaga 10 Q = 25 m3/s Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m Rådasjön +49.88m m Stensjön +49.78m m (DG +0.06m)

11 Bilaga 11 Ytterligare breddning av Ståloppet (Alternativ 2):
Vattennivåprofiler i Ståloppet vid flödena 10, 12 och 15 m3/s vid SG i Stensjön. Fallförlusterna i Ståloppet blir 0.04m, 0.06m och 0.09m. För ett icke muddrat Stålopp blir motsvarande fallförlust 0.34m, 0.44m och 0.57m. Bilaga 11

12 Kalibrering – Södra kanalen
Bilaga 12 Kalibrering – Södra kanalen Observerad nivå m +59m Q tot = 23,5 m3/s, 11,3 m3/s via södra kanalen Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m Gångbro (uk m m) svämmade inte över, men Pga. dess strypande sektion svämmade bankarna uppströms över Vattendragets bankar Konfluens Konfluens Bro uppströms M=20 M=13 M=15

13 Kalibrering Norra kanalen, dimensionerande flöde 13 m3/s Bilaga 13
Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

14 Norra kanalen, dimensionerande flöde, rensning av stenar mellan längdkoordinater 50 m och 80 m Bilaga 14 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m


Ladda ner ppt "Kalibrering – Dagens kapacitet – något under DG"

Liknande presentationer


Google-annonser