Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av VA-taxa nuläge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av VA-taxa nuläge"— Presentationens avskrift:

1 Översyn av VA-taxa nuläge

2 Nuläge Förslag till nya anläggningsavgifter
Förslag till nya brukningsavgifter Förslag till verksamhetsområde för dagvatten Författningstext finns och är anpassad till basförslaget i Svenskt Vattens publikation

3 Förslag till anläggningsavgifter
Förslag på höjning 2014 ca 30 % Ytterligare höjning 2015 V,S,Dg,Df V,S S V Typhus A 31% 22% -9% Nackavilla 32% -12% Typhus B 29% 16% -26% Nacka, flerfamiljshus 54% 38% -16% Annan fastighet 1 20% 28% 9% -19% Annan fastighet 2 36% Annan fastighet 3 48% 47% -14%

4 Förslag till anläggningsavgifter 2014
exkl moms inkl moms Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar: 1 ledn 2 ledn 3 ledn Avgift för framdragen servisledning (kr) 42 000 52 500 70% 85% 100% Avgifter i övrigt: Del av avg som ska erläggas för resp ändamål/ vattentjänst: BOSTADSFASTIGHET V S Df Dg FP-avgift (kr/fastighet) 32 000 40 000 30% 50% 20% 0% Lägenhetsavgift (kr/lgh) 38 000 47 500 Tomtyteavgift (kr/m2) 40,00 50,00 ANNAN FASTIGHET Tomtyteavgift (kr/m2) 78,00 97,50

5 Förslag till brukningsavgifter
Fördelning av ändamål/vattentjänst Nuvarande taxa Förslag Intäkter Vatten (V) 44 % 36 % Intäkter Spill (S) 56 % 48 % Intäkter Dagvatten (Df och Dg) - 16 % Fördelning av fasta och rörliga avgifter Nuvarande taxa Förslag Fasta intäkter 20% 50 % Rörliga intäkter 80 %

6 Förslag till brukningsavgifter 2014
exkl moms inkl moms Del av avg som ska erläggas för resp ändamål/vattentjänst: Rörliga avgifter V S Df Dg Vatten 5,56 6,95 Spillvatten 8,34 10,43 Vatten & spillvatten 13,90 17,38 40 % 60 % Fasta avgifter Fast avgift 1 850,00 2 313,00 40% 10% Lägenhetsavgift 1 570,00 1962,50 25% 30% 35% Tomtyta för annan fastighet 1,85 2,32 Dagvattenavgift för allmän platsmarkhållare - Dg (APH) 2,81 3,50

7 Förslag till verksamhetsområde för dagvatten


Ladda ner ppt "Översyn av VA-taxa nuläge"

Liknande presentationer


Google-annonser