Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland
ÅSUB 2007

2 ÅSUB 2007

3 Färre bostadsbidrag, fler utkomststöd
Figur 9. Antal hushåll med bostadsbidrag respektive utkomststöd ÅSUB 2007

4 Andelen utkomststödstagare av befolkningen
Figur 2. Mottagare av utkomststöd i Finland och på Åland Procent av alla invånare ÅSUB 2007

5 Hur länge får man utkomststöd?
Tabell 9. Utkomststödens* varaktighet i månader ÅSUB 2007

6 Andelen utkomststödstagare av befolkningen i Mariehamn, på landsbygden och i skärgården
Figur 4. Mottagare av utkomststöd i Mariehamn, på landsbygden och i skärgården 1990, 1995, 2000, Procentuella andelar av respektive befolkning ÅSUB 2007

7 Hushållens och individernas ’konsumtionsvikt’
Ekvivalensskalan för beräkning av hushållens konsumtionsvikt Alla personer i hushållet ges en vikt beroende på deras ålder och antal personer i hushållet. Den första vuxna (som fyllt 18 år) i varje hushåll ges vikten 1,0. Varje därpå följande vuxen person ges vikten 0,7 och varje person under 18 år ges vikten 0,5. Om hushållet ifråga enbart består av personer under 18, ges den första personen vikten 1,0 och alla övriga vikten 0,5. ÅSUB 2007

8 Den relativa fattigdomsgränsen
Den relativa fattigdomsgränsen på Åland Om man tillämpar den av OECD och Eurostat rekommenderade relativa fattigdomsgränsen; 60 procent av den nationella median-inkomsten, låg den åländska fattigdomsgränsen år 2004 vid en årsinkomst (netto) på € per konsumtionsenhet och år innan skattefria transfereringar. motsvarande gräns för hela Finland var € för Sverige var den relativa fattigdomsgränsen € ÅSUB 2007

9 Hur stor andel ligger under den relativa fattigdomsgränsen?
Några exempel: 13 procent av alla åländska hushåll 27 procent av de ensamboende 46 procent av de ensamstående med barn 85 procent av ensamförsörjarna med bostadsbidrag ÅSUB 2007

10 Hushållens storlek och fattigdomsgränsen
Tabell 5. Andel av olika hushåll (antal personer) med en nettoinkomst per konsumtionsenhet under den relativa fattigdomsgränsen, före skattefria transfereringar, år 2004 (procent) ÅSUB 2007

11 Ensamboende under fattigdomsgränsen
Figur 14. Andelen ensamboende under den relativa fattigdomsgränsen (60 procent av medianinkomsten), före skattefria transfereringar, efter åldersgrupp och kön år 2004 ÅSUB 2007

12 Vilken ålder är klienterna?
Figur 15. Åldersfördelningen bland utkomststödstagarna åren Antal personer (endast hushållens referenspersoner) ÅSUB 2007

13 Utkomststöd: de vanligaste hushållstyperna
Tabell 8. Utkomststödstagare efter hushållstyp 2001 och Procentuell andel av hushållen med utkomststöd inom parentes ÅSUB 2007

14 Vilken socioekonomisk ställning har utkomststödstagarna?
Figur 18. Antal utkomststödstagare efter socioekonomisk ställning 2001 och Endast hushållens referenspersoner ÅSUB 2007

15 Vilken är de unga utkomststödstagarnas sysselsättning?
Figur X. Huvudsaklig sysselsättning: Utkomststödstagare i åldern år (procent av alla i samma åldersklass med utkomststöd) ÅSUB 2007

16 Ensamboende och makar/sammanboende
Figur 20. Utkomststödstagares inkomst per konsumtionsenhet och månad före och efter skattefria transfereringar, kumulativt. Ensamboende och makar/sammanboende utan barn ÅSUB 2007

17 Ensamstående med barn Figur 21. Utkomststödstagares inkomst per konsumtionsenhet och månad före och efter skattefria transfereringar, kumulativt. Ensamstående med hemmavarande barn ÅSUB 2007

18 Makar/sammanboende med barn
Figur 22. Utkomststödstagares hushållsinkomst per konsumtionsenhet och månad före och efter skattefria transfereringar, kumulativt. Makar/samboende med barn ÅSUB 2007

19 Långt ifrån alla hamnar över fattigdomsgränsen
Tabell 15. Andel hushåll med utkomststöd över fattigdomsgränsen efter socialt bistånd. Variationskoefficienter inom respektive kategori före och efter transfereringar, efter hushållstyp ÅSUB 2007

20 Bidragens procentuella tillskott till inkomsten
Tabell 13. De enskilda bidragens procentuella tillskott till utkomststödstagarnas inkomst* *) inkomst per konsumtionsenhet **) inklusive underhållsbidrag Anm.: talen har avrundats Källa: bearbetningar av statistik från STAKES och Statistikcentralen ÅSUB 2007

21 Hur kan man förbättra de utsatta barnfamiljernas situation?
Tabell 18. Tänkbara åtgärder för att förbättra de ekonomiskt utsatta hushållens situation ÅSUB 2007

22 Vilken ekonomiska effekt har bidragen
Vilken ekonomiska effekt har bidragen? Vilken blir den disponibla inkomsten? Tabell 16. Skattefritt socialt bistånd och genomsnittlig disponibel månadsinkomst per konsumtionsenhet. Endast hushåll med utkomststöd 2004 *) inklusive underhållsbidrag Anm.: talen har avrundats. Endast hemmavarande barn Källa: bearbetningar av statistik från STAKES och Statistikcentralen ÅSUB 2007

23 De sociala stödens ekonomiska effekt
Tabell 17. Genomsnittlig disponibel månadsinkomst per konsumtionsenhet, kumulativt. Endast hushåll med utkomststöd Procent av fattigdomsgränsen inom parentes Anm.: talen har avrundats. Endast hemmavarande barn. Källa: bearbetningar av statistik från STAKES och Statistikcentralen ÅSUB 2007

24 Inkomst per konsumtionsenhet och per capita
Tabell 4. Inkomst per konsumtionsenhet och per capita, efter hushållstyp. Hypotetiskt exempel; alla vuxna får en nettoinkomst på € per månad ÅSUB 2007

25 Vilka hushåll får bostadsbidrag?
Figur 11. Den socioekonomiska sammansättningen av hushållen med allmänt bostadsbidrag 2005 (överlappande kategorier) ÅSUB 2007

26 Ökad andel unga utkomststödstagare
Figur 7. Mottagare av utkomststöd , Finland och Åland. Procent av respektive åldersgrupp ÅSUB 2007

27 Ökad andel långvariga utkomststödstagare
Figur 8. Långvariga mottagare* av utkomststöd på Åland och i Finland Procent av respektive åldersgrupp ÅSUB 2007

28 Hur länge lyfter man utkomststöd?
ÅSUB 2007

29 Utkomststöd, bostadsbidrag och arbetslöshet
Figur 9. Andelen hushåll med allmänt bostadsbidrag, med utkomststöd och arbetslösa, ÅSUB 2007

30 Vad består den disponibla inkomsten av?
Tabell 13. Sammansättningen av individens och hushållens disponibla inkomst ÅSUB 2007

31 Vilka står för ökningen av utkomststödet?
Figur 16. Antal mottagare av utkomststöd efter kön och åldersgrupp 2001 och Endast hushållens referenspersoner ÅSUB 2007


Ladda ner ppt "Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland"

Liknande presentationer


Google-annonser