Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 1 Sociala förhållanden Arbetsförhållanden Utbildning - kompetens Fritid Nätverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 1 Sociala förhållanden Arbetsförhållanden Utbildning - kompetens Fritid Nätverk."— Presentationens avskrift:

1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 1 Sociala förhållanden Arbetsförhållanden Utbildning - kompetens Fritid Nätverk

2 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 2 Inledning

3 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 3 Inledning Syfte 1 Uppmärksamma Diskutera Exemplifiera

4 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 4 Inledning: Strukturerat arbetssätt Syfte 2 Ge argument för ett strukturerat arbetssätt

5 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 5 Inledning: Delaktighet u När behöver vi kontakt med den försäkrade?

6 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 6 u Sociala förhållanden u Arbetsförhållanden u Utbildning - Kompetens u Fritidsintressen u Nätverk

7 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 7 Sociala förhållanden avser u Familjeförhållanden u Levnadsförhållanden u Ekonomiska förhållanden u Socialt nätverk Sociala förhållanden

8 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 8 Familjeförhållanden u Familjeförhållanden - Barn och barntillsyn - Make/maka/sambo - Hushållsarbete

9 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 9 Familjeförhållanden u Barn och barntillsyn

10 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 10 Familjeförhållanden u Make -maka -sambo -särbo

11 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 11 Familjeförhållanden u Hushållsarbete

12 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 12 Levnadsförhållanden u Barndom och uppväxt u Bostadsförhållanden u Kommunikationer u Levnadsvanor u Kulturell miljö u Socialt nätverk u Alkohol- och drogvanor

13 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 13 u Barndom och uppväxt Levnadsförhållanden

14 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 14 Levnadsförhållanden u Bostadsförhållanden

15 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 15 Levnadsförhållanden u Kommunikationer

16 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 16 Levnadsförhållanden u Levnadsvanor

17 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 17 Levnadsförhållanden u Invandrarbakgrund u Kulturell livsmiljö

18 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 18 Levnadsförhållanden Socialt nätverk

19 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 19 Levnadsförhållanden u Alkohol och droger l Våga fråga…. Tips: Se SASSAM- avsnitt ”Substanser”

20 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 20 Ekonomiska förhållanden Ekonomiska hinder och resurser?

21 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 21 Arbetsmarknaden Arbetsförhållanden

22 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 22 Arbetsförhållanden u Arbetssituationen

23 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 23 Arbetsförhållanden för anställda u Individuella förhållanden u Yrke - sysselsättning u Arbetsuppgifter u Anställningstid u Arbetstider u Arbetsledning u Arbetskamrater u Trivsel

24 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 24 Arbetsförhållanden för anställda u Arbetsgivare? u Offentlig eller privat verksamhet? u Bransch? u Företagets storlek? u Produktionsinriktning? Hur sköter arbetsgivaren rehabilitering och sin informationsskyldighet? Finns företagshälsovård?

25 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 25 Arbetsförhållanden för egenföretagare u Vem gör vad i företaget? l Arbetsuppgifter l Arbetstider

26 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 26 Arbetslöshet u Generella omständigheter Arbetslöshet ohälsa

27 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 27 Arbetslöshet u Ersättning från sjukförsäkringen? Arbetsför – anställningsbar? Begreppen kan skapa konflikt

28 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 28 Utbildning och kompetens u Utbildning u Yrken och tidigare anställningar

29 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 29 Utbildning och kompetens u Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi som orsak till svårigheter att klara utbildningar och arbete

30 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 30 Utbildning och kompetens u Utbildnings- och arbetshinder Svårigheter att tala och skriva svenska

31 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 31 Fritidsintressen u Hinder eller resurser?

32 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 32 Professionellt nätverk Läkare Kurator Sjukgymnast Arbetsledare Handläggare FK Handläggare AF Psykolog Förtetagshälsovård

33 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 33 Referenser


Ladda ner ppt "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Omgivning 1 Sociala förhållanden Arbetsförhållanden Utbildning - kompetens Fritid Nätverk."

Liknande presentationer


Google-annonser