Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur är det på jobbet?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur är det på jobbet?."— Presentationens avskrift:

1 Hur är det på jobbet?

2 Deskriptiv studie med kvantitativ ansats
Telefonintervju efter strukturerat frågeformulär Sociodemografisk data från journal

3 Syftet med studien var att beskriva arbetssituationen för samtliga personer som deltagit i arbetsinriktad rehabilitering på AIR och fått lönearbete under åren

4 Ålder: M=36 år (22-57 år) Kontakt med psykiatri: M=12,5 år (2-34) Stöd av anhöriga: Socialt nätverk utanför familj: 28

5 Diagnos Försörjning Schizofreni 14 Psykos UNS 14
Schizo-affektivt syndrom Vanföreställningssyndrom 7 Försörjning Sjukskrivning heltid 17 Tidsbegränsad sjukersättning* 10 Sjukersättning Försörjningsstöd Sjukskrivning deltid

6 Högskola/Universitet 12
Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet 12

7 Arbetslivserfarenhet
Ingen 3 mindre än 1 år 3 1 – 5 år 16 6 – 10 år 9 mer än 10 år 10 Tid sedan senaste anställning 0 – 2 år 24 3 – 5 år 6 6 år och mer 11

8 Resultat 31 personer lönearbetade 5 inskrivna på AF 3 sjukskrivna
Situation för samtliga 41 personer vid intervjutillfället 31 personer lönearbetade 5 inskrivna på AF 3 sjukskrivna 1 föräldraledig 1 studerade

9 Matchning av individ och arbete
Utbildning, erfarenhet och intressen Anpassad tjänstgöringsgrad Bidragsanställning Individuella anpassningar på arbetsplatsen

10 Tjänstgöringsgrad 100 % 13 75 % 11 50 % 11 25 % 6

11 Bidragsanställning 19 av 41 patienter

12 Individuell anpassning på arbetsplatsen
Anpassade uppgifter Anvisade handledare Psykosocial anpassning Möjlig avskildhet Hjälpmedel

13 Utbildning och bransch
Branscher inom vilka patienterna arbetar Administration 8 Vård/omsorg/pedagogik 6 Städ/fastighetsskötsel 5 Data/IT 5 Restaurang/kök 4 Teknik/naturvetenskap 3 Transport 3 Handel/försäljning 2 Lager/industri 2 Bygg/anläggning 2 Kultur/media/design 1

14 Utbildning och bransch
26 av 41 personer har den utbildning som krävdes för arbetet

15 Rörlighet på arbetsmarknaden
32 personer har haft en och samma anställning sedan de fick arbete via AIR

16 Rörlighet på arbetsmarknaden
Orsaker till att personer bytt till annat arbete eller slutat: Arbetsbrist 8 Ny anställning 2 Uppsägning 1 Ingen person uppgav att de slutat eller bytt arbete pga att de inte trivts på arbetet.

17 Rörlighet på arbetsmarknaden
Sammantaget antal år personen arbetat, efter kontakt med AIR, oavsett antal anställningar Mer än tio år 9 Mer än 7 år 4 Mer än 4 år 7 Mer än 1 år Mindre än 1 år 6

18 Personens uppfattning om vad arbete har för betydelse
Bättre ekonomi 28 Kollegor/social samvaro 21 Ett meningsfullt innehåll på dagen 20 Rutiner och struktur i livet 17 Vara delaktig i samhället 13 Bättre självförtroende 10 Annat* *ger trygghet, att utvecklas, dela med sig av erfarenheter Drygt 90 % av personerna uppger att de trivs på sitt arbete!

19 Det finns ett samband mellan att personer som varit borta från arbetsmarknaden mindre än 2 år arbetar 50 % eller mer (p<0.002)

20 Arbetslivserfarenhet – arbete?
Samband Diagnos – arbete? Arbetslivserfarenhet – arbete?

21 Samtal kring…. Kartläggning – matchning?
Tala om sina svårigheter på arbetsplatsen - stigma? Rörlighet på arbetsmarknaden? Betydelse av omgivningens stöd? Lönearbete – ideellt arbete - sysselsättning? Framtiden?


Ladda ner ppt "Hur är det på jobbet?."

Liknande presentationer


Google-annonser