Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Asperger syndrome and schizophrenia Psychiatric and social cognitive aspects Tove Lugnegård 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Asperger syndrome and schizophrenia Psychiatric and social cognitive aspects Tove Lugnegård 2012."— Presentationens avskrift:

1 Asperger syndrome and schizophrenia Psychiatric and social cognitive aspects
Tove Lugnegård 2012

2 Delstudier Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome (2011) Research in Developmental Disabilities 32, Personality disorders and autism spectrum disorders: what are the connections? (2011) Comprehensive Psychiatry (e-publicerad) Self-report of autistic traits in schizophrenia: a comparative study using the Autism-Spectrum Quotient (2012) Inskickat manus Social cognition impairments in Asperger syndrome and schizophrenia (2012) Inskickat manus

3 Studie IV Syfte: att undersöka förmåga rörande social kognition bland personer med Aspergers syndrom och schizofreni i jämförelse med personer utan neuropsykiatrisk diagnos Metod: 53 personer med AS (26 män, 27 kvinnor) , 36 personer med schizofren psykos (22 män, 14 kvinnor) och 50 personer utan neuropsykiatrisk diagnos (19 män, 31 kvinnor) genomförde Animations Task och Reading the Mind in the Eyes Test

4 Animations Task (Frith, Happé, Castelli)

5 Resultat studie IV: social kognition enl Animations Task

6 Resultat studie IV: social kognition enl Animations Task

7 Resultat studie IV: social kognition enl Animations Task

8 Resultat studie IV: social kognition enl Animations Task

9 Studie III Syfte: att undersöka förekomst av ”autistiska drag” bland personer med Aspergers syndrom och schizofreni i jämförelse med personer utan neuropsykiatrisk diagnos Metod: 51 personer med AS (24 män, 27 kvinnor) , 36 personer med schizofren psykos (23 män, 13 kvinnor) och 49 personer utan neuropsykiatrisk diagnos (19 män, 30 kvinnor) genomförde självskattning med Autism-Spectrum Quotient (AQ)

10 Autism-Spectrum Quotient (AQ)

11 Resultat studie III: autistiska drag enligt AQ

12 Resultat studie III: autistiska drag enligt AQ

13 Resultat studie III: autistiska drag enligt AQ

14 Studie I Syfte: att studera förekomst av psykiatrisk sjuklighet (axel I-diagnos) hos unga vuxna med Aspergers syndrom (AS) Metod: 54 unga vuxna (26 män, 28 kvinnor, medelålder 27 år) med AS undersöktes med Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I)

15 54 vuxna med AS:psykiatrisk sjuklighet

16 Sammanfattande slutsatser
Unga vuxna med Aspergers syndrom har hög psykiatrisk samsjuklighet i form av depression och ångestsjukdomar. Däremot sällsynt med schizofreni eller annan psykossjukdom. Hög förekomst av ”autistiska drag” både hos personer med Aspergers syndrom och personer med schizofreni. Nedsatt social kognition både hos personer med Aspergers syndrom och personer med schizofreni.

17 Motstridiga resultat? I studiegruppen med schizofren psykos: % har autismspektrumtillstånd I studiegruppen med Aspergers syndrom: ingen med schizofreni!

18 Förklaringar och spekulationer till motstridiga resultat
Bortfall: Minst 3 patienter med Aspergers syndrom och samtidig schizofreni som tackat nej till studiedeltagande Prevalenser och debutålder: Schizofreni är ovanligt ( %), medan autismspektrum är vanligt (ca 1 %) Psykospreventiv effekt av att ha fått autismspektrum- diagnos?

19 Tack för uppmärksamheten!

20


Ladda ner ppt "Asperger syndrome and schizophrenia Psychiatric and social cognitive aspects Tove Lugnegård 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser