Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyktingbarn och familjer Kort familjeintervention och

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyktingbarn och familjer Kort familjeintervention och"— Presentationens avskrift:

1 Flyktingbarn och familjer Kort familjeintervention och
Psykisk hälsa, Kort familjeintervention och Etiska aspekter Gunilla Jarkman Björn

2 Artiklar Psychological evaluation of refugee children: Contrasting results from play diagnosis and parental interviews. Clinical Child Psychology and Psychiatry. Brief family therapy for refugee children. The Family Journal. Family therapy sessions with refugee families; a qualitative study. Conflict and Health. Ethical aspects when treating traumatized children and their families. Nord J Psychiatry. Ethics and interpreting in psychotherapy with refugee children and families. Nord J Psychiatry.

3 Syften Undersöka den psykiska hälsan hos icke kliniska flyktingbarn, samt samstämmighet mellan föräldrar och barn gällande symptom Undersöka barnens välbefinnande före och efter tre familjesamtal Undersöka komplexiteten av familjemedlemmars uppfattning om sin flykt och det nya livet

4 Inklusionskriterier Ålder 5 – 12 år
Från kriget i Bosnien och Hercegovina Permanent uppehållstillstånd i Sverige

5

6 Uppehållstillstånd givna 1992–1996

7 Urval och mått Studie 1 Studie II Studie III Referensstudie Antal barn
14 10 av 14 från studie I 3 av 10 från studie II 80 Mått Föräldraintervju Symptom och beteendeintervju Ericametod Machover CAT Riktad innehållsanalys Intervention Ingen Kort familjeterapi

8 Översikt av proceduren och metoderna
Barn 5-12 år: Erica bedömning med tre sandlådor Machover CAT Föräldrar: Intervju bakgrund och aktuell situation Symptom och beteendeintervju Barn 5-12 år, syskon, och föräldrar: Tre familjeterapisessioner Barn 5-12 år: Erica bedömning med en sandlåda Föräldrar: Intervju om upplevelser av familjeterapi Symptom och beteendeintervju

9 Normalt byggande i sandlåda

10 Icke normalt byggande i sandlåda

11 Familjeintervention Tre familjeterapisessioner med teman
Livet före kriget Kriget Flykten Aktuell situation

12 Symptom och beteendeintervju
13 av 14 barn hade få eller inga påtagliga symptom enligt föräldrar

13 Resultat Ericametod Flyktinggrupp: 17/39 (44%) icke normalt byggande i sandlådor Svensk referensgrupp: 18/239 (8%) icke normalt byggande i sandlådor Fyra av tio barn- tre normala sandlådor före interventionen Nio av tio barn - en normal sandlåda efter interventionen

14 Påverkan av krig Kriget Flykten Reflektioner Vardagsliv Nya livet
Familjen Arbete och skola/förskola Nya livet Sysselsättning Hälsa Släktingar och vänner Begränsad framtid Övergång till nya livet

15 Etisk analys (fallbeskrivning)
Autonomi Icke skada Göra gott Rättvisa Barn -- (-) + (+) Fader --- Foster föräldrar ++ +++ Syskon

16 SLUTSATSER Psykologiska bedömningar av barnen stämde inte överens med föräldrarnas uppfattningar Sandlådebedömningar visade på icke optimal psykisk hälsa jämfört med den svenska referensgruppen Signifikant förbättring efter familjeterapi utifrån resultat från Ericametoden

17 SLUTSATSER För att förstå komplexiteten i familjesystem måste man lyfta fram individuella perspektiv med en salutogen synvinkel Basala etiska principer är genomförbara och värdefulla att användas på ett strukturerat sätt

18 Sammanfattande slutsatser
En familjeintervention för att skapa en gemensam familjehistoria förbättrar barns psykologiska välbefinnande

19 Refugee Children and Families Brief Family Intervention and
Linköping University Medical Dissertations No. 1373 Refugee Children and Families Psychological Health, Brief Family Intervention and Ethical Aspects Gunilla Jarkman Björn

20 Flyktingbarn och familjer Kort familjeintervention och
Psykisk hälsa, Kort familjeintervention och Etiska aspekter Gunilla Jarkman Björn


Ladda ner ppt "Flyktingbarn och familjer Kort familjeintervention och"

Liknande presentationer


Google-annonser