Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska palliativregistret 2011 2011-11-24 Anita Ottosson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska palliativregistret 2011 2011-11-24 Anita Ottosson."— Presentationens avskrift:

1 Svenska palliativregistret 2011 2011-11-24 Anita Ottosson

2 Svenska palliativregistret  Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister  Till för alla som vårdar människor i livets slut  Idag beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettital frågor  Kvalitetsregistrets mål är att alla, oavsett sjukdom, som dör en av sjukvården väntad död ska kunna känna trygghet inom vissa fastställda parametrar

3 Täckningsgrad dödsfall per folkbokföringskommun 2011

4

5

6 Resultat Svenska Palliativregistret, 2011-11-14

7 Avlidna på SÄBO 2011  Totalt har 399 avlidit på SÄBO i Norrköping 2011 - varav 373 är rapporterade till registret (93 %) Permanent boende - 291 avlidna, varav 278 rapporterade till registret (13 ej rapporterade, 4%) Korttidsplats - 108 avlidna, varav 95 rapporterade till registret (13 ej rapporterade, 12%)  Vård- och omsorg har rapporterat 34 % av de som avlidit relaterat till befolkningen i Norrköpings kommun  Om alla som avlidit på SÄBO hade rapporterats skulle siffran varit 37 %

8 Prestationsbaserade statsbidraget för 2011  År 2011 är gränsen 50 % under hela året  År 2012 kommer den att vara 70 % under hela året  Alla huvudmän som har passerat 50 % är med och delar på 40 miljoner. Pengarna fördelas utifrån folkbokförd befolkning som är 65 år eller äldre 2010  De huvudmän som dessutom passerar 70 % är dessutom med och delar på ytterligare 10 miljoner  15 februari 2012 är sista dag att rapportera dödsfall som inträffat 2011 och ska ingå i beräkningen av statsbidrag 2011

9 2011 Särskilt boende Norrköping 

10 Mål och antal registrerade år 2010  Målet - alla som avlider på särskilt boende ska rapporteras i Svenska palliativregistret  Totalt avled 486 personer år 2010 på SÄBO  I registret är 417 avlidna rapporterade = 86 procent  Väntade dödsfall - 379  Trycksår - 91 procent hade inte något sår

11 Förbättringsområden sid 1  En av fyra har fått information av läkare om att döden är nära  Närstående har informerats av läkare om att döden är nära i två fall av fem  En av fyra hade kvar sitt självbestämmande fram till timmarna före döden  Drygt två av fem kunde inte medverka i bedömningen av sin egen smärta

12 Förbättringsområden sid 2  I knappt hälften av dödsfallen vet vi att dödsplatsen överensstämde med patientens önskan  Vid behovsordinerade injektioner finns till stor del – inte till alla  Tre av tio erbjuds inte efterlevandesamtal  De flesta hade någon vid sin sida i dödsögonblicket – några procent till målet

13 2010 Särskilt boende Norrköping

14 Spindeldiagramsparametrar

15


Ladda ner ppt "Svenska palliativregistret 2011 2011-11-24 Anita Ottosson."

Liknande presentationer


Google-annonser