Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Senior alert Sverige t om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Senior alert Sverige t om"— Presentationens avskrift:

1 Senior alert Sverige t om 2014-05-30

2 Incidens av fall – 30 % minskning i kommunerna 2012-2014

3 Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat

4 Minskning av andel trycksår - enligt SKL:s patientsäkerhetsatsning trycksår

5 Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting

6 Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder har mindre andel viktminskningar >5%

7 287 kommuner, 21 landsting, 129 privata utförare är anslutna

8 13065 anslutna enheter i Senior alert 41 400 användare

9 Hela vårdpreventiva processen i Senior alert t om 140530

10 900631 riskbedömningar i Senior alert t om 140530

11 Antal riskbedömningar per månad i Senior alert

12 Andel personer mer risk som fått planerad förebyggande åtgärd t om 140530

13 Andel med risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen t om 140530
Ingen risk 18 %

14 86 kommuner har börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion

15 Variationen är stor bland kommunerna i antal bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende

16 15 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av blåsdysfunktion i SÄBO

17 2311 bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende jan-maj 2014

18 20 landsting och 241 kommuner anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om 140530

19 125 925 munbedömning enligt ROAG i Senior alert t om 140530

20 Antal munhälsobedömningar enligt ROAG per månad

21 Munbedömning enligt ROAG per månad i Senior alert t om 140530

22 Hälften av munhälso-bedömningarna enligt ROAG visar ohälsa Hälften av dem får åtgärd

23 125 924 bedömningar av munhälsa med ROAG t om 140530


Ladda ner ppt "Senior alert Sverige t om"

Liknande presentationer


Google-annonser