Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgrupp Senior alert 2013-04-16 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, genomförandeplanen  Beslutsoförmögna och registrering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgrupp Senior alert 2013-04-16 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, genomförandeplanen  Beslutsoförmögna och registrering."— Presentationens avskrift:

1 Referensgrupp Senior alert 2013-04-16 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, genomförandeplanen  Beslutsoförmögna och registrering i kvalitetsregister, dokumentation  Genomgång i Senior alert, arbetsprocessen efter uppdateringen  Utbildning munhälsa och riskbedömning ROAG  Goda exempel till nyhetsbreven och höstens konferens 2 oktober  Expertgrupperna  Övriga frågor

2 Preventivt arbetssätt - Senior alert Prestationsersättning 2013 50 miljoner kr fördelas till de kommuner, som för minst 90 % av dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre genomfört riskbedömningar och planerade åtgärder med registrering i Senior alert. Mätning sker 2013 09 30 som andelen boende som fått en riskbedömning med planerade åtgärder det senaste året av det totala antalet boende. 50 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare registrerat riskbedömningar, planerade åtgärder och genomförda uppföljningar. * 20 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare utfört riskbedömning av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert.* *Medlen fördelas med 70% till kommunerna och 30 % till landstingen genom att 50 mil kronor fördelas på totala antalet kvalificerade registreringar och ett värde/ registrering räknas fram, 35 milj fördelas till kommunerna och 15 milj till landstinget. Motsvarande 20 milj fördelas så att ett värde/registrering räknas fram, 14 milj till kommunerna och 6 milj till landstingen

3 Förtydliganden gällande Preventivt arbetssätt Mätperiod är 1 oktober 2012 till 30 september 2013 Täckningsgrad 90% på SÄBO gäller riskbedömning och planerade åtgärder För varaktigt beslutsoförmögna gäller att kommunen kan redovisa antal genomförda bedömningar med insatta åtgärder som finns dokumenterade i journalen. Endast nödvändigt om kommunen ligger nära 90% gränsen och inte når den pga dessa ej registrerade genomförda bedömningar. Ev. tomma platser 30 september eller ändringar av antal platser ska anmälas av kommunen till Senior alert senast den 30 september! För landstinget och kommunerna gäller registrering av hela processen; riskbedömning, planerade åtgärder och uppföljning Även en riskbedömning där risk inte föreligger räknas som en kvalificerad registrering Uppgifter kan matas in fram till 15 oktober 2013

4 Uppdatering i Senior alert Detta innebär bland annat att planerade åtgärder nu måste klarmarkeras för sig – vilket kan göras redan i samband med att de planeras. Väljer man som tidigare att spara åtgärderna, kommer dessa att kategoriseras som påbörjade och synas på enhetens startsida tills de är slutförda och klarmarkerade. Redan avslutade registreringar utan uppföljning behöver klarmarkeras av respektive enhet, även om personen inte längre finns kvar på enheten för att ingå i prestationsersättning.

5 Resultat vårdpreventionsrapport - preventiva arbetsprocessen Vald enhet Risk- bedömningar * varav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts ** 2012-10-01 tom 2013-04-14NNN%N% Askersunds kommun15413711986.92719.7 Degerfors kommun1331137667.34640.7 Hallsbergs kommun83695478.34463.8 Hällefors kommun57494693.94591.8 Karlskoga kommun44340725662.914535.6 Kumla kommun19016411368.97948.2 Laxå kommun79715881.72940.8 Lekebergs kommun81796784.84658.2 Lindesbergs kommun34228625589.216557.7 Ljusnarsbergs kommun47443886.41840.9 Nora kommun20215014697.38254.7 Örebro kommun82275556274.435446.9 Karlskoga lasarett16931110109598.6107496.8 Lindesbergs lasarett108478477198.376697.7 USÖ19161540144593.8139690.6

6 Resultat måluppfyllelserapport preventiva arbetsprocessen Organisation Antal riskbedömni ngar Antal där minst Måluppfyllnad Antal riskbedömnin gar Antal där minst Måluppfyllnad 2012-10-01 tom 2013-04-14 där risk konstaterade s en åtgärd planerades där risk konstaterade s en åtgärd utfördes Askersunds kommun 14110571,50%1322320% Degerfors kommun 1177059,50%1124340,50% Hallsbergs kommun 704969%694056% Hällefors kommun 494485,50%494081,5 Karlskoga kommun 43824958%38313436% Kumla kommun 16810261%1627346,50% Laxå kommun 785063%712635% Lekebergs kommun 826478%774456,50% Lindesbergs kommun 29524683,50%28215657% Ljusnarsbergs kommun 443886,50%441636,50% Nora kommun 15414695%1518161% Örebro kommun 78152367%75731843% Karlskoga lasarett 1110108598%1109106495,50% Lindesbergs lasarett 78475497%78375096% USÖ 1543125581,50%1539120878%

7 UTDATAPORTALEN www.ledningskraft.se www.ledningskraft.se

8 Andel riskbedömningar SÄBO 2013-04-08 KommunAntal platser Antal aktiva personerTäckningsgrad på SÄBO/korttids som fått riskbedömning% Ljusnarsberg69 59 86 Askersund106 88 83 Lekeberg75 62 83 Lindesberg277 228 82 Kumla152 122 80 Nora155 122 79 Karlskoga329 258 78 Örebro1156 907 78 Degerfors114 88 77 Laxå70 54 77 Hallsberg249 167 67 Hällefors99 57 58

9 Munvårdsbedömningar ROAG 2012-10-01 tom 2013-04-14

10

11 Konferens 2 oktober och posterutställning Separat anmälan till posterutställning finns i Inbjudan till konferens 2 okt

12 Expertgruppernas förslag till Gränssnittgruppen Strategidokument för förebyggande av undernäring hos äldre individer i samband med vård och omsorg i Örebro läns landsting och länets kommuner Rekommenderade riktlinjer för att förebygga tryckskada i samband med vård i Örebro läns landsting och länets kommuner Rekommenderade riktlinjer för att behandla tryckskada i samband med vård i Örebro läns landsting och länets kommuner Riktlinje för förebyggande av fall i samband med vård i Örebro läns landsting och länets kommuner

13 Inför semesterintroduktionen – kom ihåg filmerna!


Ladda ner ppt "Referensgrupp Senior alert 2013-04-16 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, genomförandeplanen  Beslutsoförmögna och registrering."

Liknande presentationer


Google-annonser