Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre juni 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre juni 2013"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre juni 2013
Tillsammans kan vi göra skillnad: primärvård – kommun - slutenvård: Landstinget i Kalmar län Borgholms kommun Emmaboda kommun Hultsfreds kommun Högsby kommun Kalmar kommun Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nybro kommun Oskarhamns kommun Torsås kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun

2 Vi tänker på dig och lovar dig som är äldre och sjuk att du:
Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län Vi tänker på dig och lovar dig som är äldre och sjuk att du: Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du önskar få den. Inte märker våra organisatoriska gränser. Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet, gott bemötande. Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad. Primärvård | Kommun | Slutenvård God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt Målsättning God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut i livet. Brytpunktsamtalet markerar en gräns där målet för vård och omsorg ändrar riktning. Vården och omsorgen inriktas på att skapa trygghet, lugn och optimal symtomlindring av t.ex smärta, oro och ångest. Aktivitet Utbildning i brytpunkts-bedömning o planering av palliativ vård. Registrering i Svenska Palliativa registret. Mått Täckningsgrad i Svenska Palliativregistret > 70 %. Öka minst 5 % alt. 10% brytpunktssamtal, munhälsa, smärtskattning, inj. läkemedel mot ångest Senior alert landstinget 1 okt juni 2013 Målsättning Genom riskanalys för fall, trycksår och undernäring vill vi kunna undvika skador genom adekvata åtgärder mot dessa risker. Patientens riskprofil och hur risken kan undvikas ska vara känd av dem själva, anhöriga och samtliga vårdgivare. Aktivitet Registrering i Senior Alert och individuella åtgärder utifrån resultat. Mått Genomförda riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljning till 90 % för äldre än 70 år som haft ett slutenvårds-tillfälle. Genomförda risk-bedömningar och planerade åtgärder för 90% av alla äldre som bor i SÄBO. Redovisas per kommun. Senior alert Sammanhållen vård och omsorg God läkemedelsbehandling Målsättning De mest sjuka äldre behöver en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Den ska bygga på helhetssyn och samarbete över professions och organisationsgränser. Aktivitet Identifiera riskpatienter, planera omsorg o vård. Se över utskrivnings-processen,stärka upp-följningen. Genomföra preventiva åtgärder i stor utsträckning. Mått Återinläggningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska under 4 av 6 månader april-sept 2013 jämfört med 2012. Målsättning Rätt läkemedelsbehandling på rätt indikation till rätt individ! Aktivitet Information till läkare och kommunsjuksköterskor. Läkemedelsgenomgångar Utbildning äldre och läkemedel samt icke farmakologiska metoder Mått Minskning av indikatorerna Olämpliga läkemedel, anti-psykotiska läkemedel i apodos och anti-inflammatoriska läkemedel. Visa lägre resultat 4 av 6 månader under tiden april- september 2013 i jämförelse med samma tid 2012. God vård vid demenssjukdom Målsättning Alla demenssjuka får diagnos, behandling och uppföljning utifrån diagnos för bästa vård och omsorg. Aktivitet Information och utbildning om SveDem och BPSD. Implementering av omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdomar. Mått Antal registreringar och uppföljningar i Svedem ska öka. Antal registreringar i BSPD ska öka. Utdataportalen Ledningskraft Kontaktperson: Ann-Katrin Willhelmson äldresamordnare

3 Vi vill att: länets primärvård, kommuner och sjukhus prioriterar det gemensamma samarbetet för de mest sjuka äldre primärvården ska kunna lägga in direkt på sjukhus uppföljning efter sjukhusvård alltid ska ske av namngiven vårdgivare vid ett bestämt datum patientansvarig läkare i primärvården, och på sjukhus ska vara känd av patient och anhöriga det ska finnas ett telefonnummer till en kontaktperson som ska vara lätt att nå det ska bli lättare att identifiera VIP patienter t.ex. hemsjukvårds -patienter och mest sjuka äldre i Cosmic

4 Bättre liv för sjuka äldre
God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt Sammanhållen vård och omsorg God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling

5 God vård i livets slutskede
Målsättning God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut i livet. Brytpunktsamtalet markerar en gräns där målet för vård och omsorg ändrar riktning. Vården och omsorgen inriktas på att skapa trygghet, lugn och optimal symtomlindring av t. ex smärta, oro och ångest mm. Aktivitet Utbildning i brytpunktsbedömning och planering av palliativ vård. Registrering i Svenska Palliativa registret. Mått Täckningsgrad i Svenska Palliativregistret > 70 %. Öka minst 5 % alt. 10% brytpunktssamtal, injektionsläkemedel mot ångest, munhälsa o smärtskattning. Svenska palliativregistret.se

6 Preventivt arbetssätt
Målsättning Genom riskanalys för fall, trycksår och undernäring vill vi kunna undvika skador genom adekvata åtgärder mot dessa risker. Patientens riskprofil och hur risken kan undvikas ska vara känd av dem själva, anhöriga och samtliga vårdgivare. Aktivitet Registrering i Senior Alert och individuella åtgärder utifrån resultat. Mått Genomförda riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljning till 90 % för äldre än 70 år som haft ett slutenvårdstillfälle. Genomförda riskbedömningar och planerade åtgärder för 90% av alla äldre som bor i SÄBO. Redovisas per kommun. Senior alert landstinget okt 2012 –juni2013 Senior Alert

7 Preventivt arbetssätt Senior alert i landstinget

8 Sammanhållen vård och omsorg
Målsättning De mest sjuka äldre behöver en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Den ska bygga på helhetssyn och samarbete över professions och organisationsgränser. Aktivitet Identifiera riskpatienter, planera omsorg o vård. Se över utskrivningsprocessen, stärka uppföljningen. Genomföra preventiva åtgärder i stor utsträckning. Mått Återinläggningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska under 4 av 6 månader april-sept 2013 jämfört med 2012.

9 Sammanhållen vård och omsorg kommunvis
Målsättning De mest sjuka äldre behöver en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Den ska bygga på helhetssyn och samarbete över professions och organisationsgränser. Aktivitet Identifiera riskpatienter, planera omsorg o vård. Se över utskrivningsprocessen, stärka uppföljningen. Genomföra preventiva åtgärder i stor utsträckning. Mått Återinläggningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska under 4 av 6 månader april-sept 2013 jämfört med 2012.

10 God vård vid demenssjukdom
Målsättning Alla demenssjuka får diagnos, behandling och uppföljning utifrån diagnos för bästa vård och omsorg. Aktivitet Information och utbildning om SveDem och BPSD. Implementering av omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdomar. Mått Antal registreringar och uppföljningar i Svedem ska öka. Antal registreringar i BSPD ska öka. Svenska demensregistret Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Utredningar Uppföljning. Även grundregistrering med diagnosdatum före okt 2012

11 God läkemedelsbehandling
Målsättning Rätt läkemedelsbehandling på rätt indikation till rätt individ! Aktivitet Information till läkare och kommunsjuksköterskor. Läkemedelsgenomgångar Utbildning äldre och läkemedel samt icke farmakologiska metoder Mått Minskning av indikatorerna Olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel i apodos och antiinflammatoriska läkemedel. Visa lägre resultat 4 av 6 månader under tiden april- september 2013 i jämförelse med samma tid 2012. Läkemedelsindikatorer och resultat SKL

12 Ledningskraft ”Team Kalmar”
Anna Lindquist, Verksamhetschef för vård- och omsorg Mörbylånga Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Kalmar Kommun Kenneth Nilsson, Verksamhetschef Oskarshamn kommun Marie Schmid, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Västerviks kommun Helena Engström, Utvecklingsledare Bättre liv för sjuka äldre Therese Burman, Utvecklingsledare Bättre liv för sjuka äldre Arne Sjöberg, Verksamhetschef Geriatrik länssjukhuset i Kalmar Desirée Westberg, Geriatriker kliniken för geriatrik och rehabilitering Västerviks sjukhus Monica Hultqvist, Verksamhetschef Blå kustens hälsocentral Oskarshamn Niklas Föghner, Verksamhetschef Vimmerby Hälsocentral Stefan Bragsjö, Verksamhetschef Samrehab landstinget i Kalmar län Kontaktperson:Ann-Katrin Wilhelmsson, Äldresamordnare landstinget i Kalmar län tfn


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre juni 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser