Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Väster Mätperiod 2013-10-01 – 2014-04-09 Margit Gehrke Flyckt Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Väster Mätperiod 2013-10-01 – 2014-04-09 Margit Gehrke Flyckt Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Väster Mätperiod 2013-10-01 – 2014-04-09 Margit Gehrke Flyckt Projektledare

2 Preventivt arbetssätt - Senior alert Prestationsersättning 50 miljoner kr fördelas till de kommuner, som för minst 90 % av dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre genomfört riskbedömningar med registrering i Senior alert. Grundkrav PPM (50 st Örebro) 50 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare genomfört riskbedömningar, planerat förebyggande åtgärder och registrerat uppföljningsdatum i Senior alert inom hemtjänst, hemsjukvård och på sjukhus 20 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare utfört bedömning av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert

3 Täckningsgrad SÄBO 14-02-28

4 Vårdprevention för alla riskområden 2013-10-01 tom 2014-04-08 Kolumn%%...åtgärd planerats 0 - 2525.1 - 7575.1 - 100...åtgärd utförts 0 - 2525.1 - 7575.1 - 100 * I urvalet exkluderas personer som avlidit inom 6 månader efter riskbedömning och saknar uppföljning ** För att åtgärder ska räknas som utförda krävs att dessa registrerats senast 6 månader efter aktuell riskbedömning Riskbedömningar där risk konstaterats och... Vald enhetRiskbedömningarvarav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts Karlskoga kommun 373 342 263 79,9% 181 52,9% Degerfors kommun 143 121 102 84,3% 84 69,4% Laxå kommun 86 83 69 83,1% 62 74,7% Karlskoga lasarett 1930 1286 1217 94,6% 1209 94,0%

5 Laxå har totalt 66 munvårdsbedömningar varav 36 med ROAG

6 God vård i livets slutskede Ett stöd i arbetet för en god kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet är Svenska Palliativregistret. Ett grundläggande krav är 70 procent täckningsgrad! Av dem som registrerar minst 70 procent av dödsfallen fördelas 50 miljoner kr till de kommuner och landsting som har förbättrat sin vård och omsorg i livets slutskede med i genomsnitt 5 procent för fyra indikatorer i resultatspindeln som rör: brytpunktsamtal smärtskattning munhälsa ordination av injektion läkemedel vid behov mot ångest ytterligare 20 miljoner kr till dem som förbättrat de fyra indikatorerna med 10 procent eller i genomsnitt 60% för de fyra indikatorerna  Det röda i spindeln ska bli grönt!

7 Palliativ vård Degerfors Har lite kvar till 5% förbättring…

8 Palliativ vård Karlskoga Klarat 5% förbättring, snart även 10%

9 Palliativ vård Laxå Klarat 5% förbättring…

10 God vård vid demenssjukdom 2014 - 100 miljoner kronor Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård – 25 miljoner kronor Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem – 25 miljoner kronor Symptomskattning med registrering i BPSD-registret i kommunerna – 50 miljoner kronor

11 Antal registrerade SveDem PV Väster

12 Antal BPSDregistreringar 2013-10-01 – 2014-04-11

13 Läkemedel 2014 – 300 miljoner kronor Olämpliga läkemedel – 100 miljoner kronor Läkemedel mot psykos - 100 miljoner kronor Antiinflammatoriska läkemedel – 100 miljoner kronor Alla 75 år och äldre Statistisk säkerställd förbättring (4 av 6 månader lägre än 2013) 70% till kommuner och 30% till landstinget

14 Olämpliga läkemedel Degerfors Ligger stabilt - positiv utveckling

15 Antipsykotiska läkemedel Degerfors

16 Antiinflammatoriska läkemedel Degerfors Minskar - positiv utveckling

17 Olämpliga läkemedel Karlskoga

18 Antipsykotiska läkemedel Karlskoga

19 Antiinflammatoriska läkemedel Karlskoga

20 Olämpliga läkemedel Laxå

21 Antipsykotiska läkemedel Laxå

22 Antiinflammatoriska läkemedel Laxå

23 Sammanhållen vård och omsorg 2014 – 250 miljoner kronor Månadsvis inrapportering av data på vårdcentralsnivå (20 jan) Rapportera utskrivningsklara per kommun (20 april) Statistiskt säkerställd förbättring (4 av 6 månader lägre än 2013) Undvikbar slutenvård - 50 miljoner kronor Återinläggningar inom 30 dagar – 200 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landstinget

24 Återinskrivningar Degerfors, Karlskoga, Laxå

25


Ladda ner ppt "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Väster Mätperiod 2013-10-01 – 2014-04-09 Margit Gehrke Flyckt Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser