Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

2 Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014

3 Socialdepartementet Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

4 Socialdepartementet Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

5 Socialdepartementet Mål för äldresatsningen Skapa samverkan och samordning God hälsa, vård och omsorg God och säker läkemedelsanvändning God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens

6 Socialdepartementet Överenskommelse staten - Sveriges Kommuner och Landsting 2012 Grundläggande krav Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Prestations-/resultatersättning Patient- och brukarperspektiv Öppna jämförelser för äldre

7 Socialdepartementet Grundläggande krav Struktur för ledning och styrning i samverkan Handlingsplan för förbättringar Ledningssystem för kvalitet

8 Socialdepartementet Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Utvecklingsledare Ledningskraft Kvalitetssäkrad välfärd Försöksverksamheter Stöd till förändrat arbetssätt m kvalitetsregister Nationell samordning

9 Socialdepartementet Prestations/resultatersättning God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

10 Socialdepartementet

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser