Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teambaserat arbetssätt för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teambaserat arbetssätt för"— Presentationens avskrift:

1 Teambaserat arbetssätt för
Senior Alert, läkemedelsgenomgång, genomförandeplan.

2 Uppstart SSK aktualiserar patienter som är aktuella för läkemedelgenomgång för kontaktperson och AT samt tas upp på rond. Datum föreslås av kontaktperson till SSK och AT. Fast dag och tid i veckan bokad. Omv. Gruppen får ett schema att boka in sina brukare på.

3 Före hembesöket Kontaktperson: Ta vikt, blodtryck, puls och längd. Lämna ut informationshäftet om senior alert. AT fyller i riskbedömning gällande trycksår, undernäring och fall om uppgifterna finns i journal eller är kända för AT Kontaktperson, AT och SSK går igenom riskbedömningblankett tillsammans. Vi resonerar också igenom bakomliggande orsaker till de riskbedömningar som gjorts. Diskuterar eventuella förebyggande åtgärder som kan föreslås för brukaren.

4 Hembesöket Frågar om samtycke till registering i senior alert, tar del av sammanhållen journalföring samt skriftlig och muntlig information utbyts mellan vårdgivare. SSK startar med läkemedelgenomgång. AT går igenom riskbedömningen med brukaren samt går igenom planerade och pågående förebyggande åtgärder. Ta med avvikelser om det är aktuellt. KP går igenom genomförandeplanen med brukaren. Är mål och delmål aktuella?

5 Efter hembesöket SSK dokumenterar läkemedelgenomgång i Treserva. SSK fyller även i påbörjad Senior Alert i allmänna uppgifter. AT dokumenterar i Treserva gällande samordnad planering. AT påbörjar/öppnar vårdplaner Risk för undernäring, trycksår och fall i de fall då det är aktuellt. SSK registrerar i Senior Alert. AT/SSK dokumenterar in sina resp.åtgärder i Treserva i ovanstående vårdplaner Fördela vårdplaner till kontaktperson i de fall omvårdnadspersonal ska utföra förebyggande åtgärd.

6 Uppföljning Den som ”äger” åtgärden ansvarar för att den följs upp .
Det kan ske på olika sätt ex via teamträff, mail till KP med fråga. Aktualisera att KP kompletterar i besöksplan att dokumentera i vårdplan. SSK ansvarar för uppföljning i Senior Alert-registret.

7 Tack för visat intresse
SSK Tobias Jacobsson AT Lena Wretman Östernärke Hemvård Örebro Kommun


Ladda ner ppt "Teambaserat arbetssätt för"

Liknande presentationer


Google-annonser