Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetsläget i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetsläget i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetsläget i Sverige

2 Våra strategiska framgångsfaktorer
En övergripande strategi Former för hur vårdskador ska identifieras, mätas och följas upp Utbildning i patientsäkerhet Tydliga roller och ansvarsfördelning Samordningsgrupp för patientsäkerhet Former för det förebyggande arbetet

3 Patientsäkerhetsstrategi
Noll vårdskador Landstingets samtliga verksamheter genomsyras av en patientsäkerhetskultur Systematiska utredningar & uppföljningar Ledning och styrning Patient- involvering Kompetens utveckling

4 Utredningar och uppföljningar
Basala hygienrutiner och klädregler Trycksår Vårdrelaterade infektioner Patientsäkerhetskultur Strukturerad journalgranskning Överbeläggningar/utlokaliserade patienter Händelseanalyser i samband med lex Maria

5 Framåt Förbättrad patientsäkerhetskultur genom:
Högsta ledningens budskap om förflyttat fokus. Fortsatt arbete med ledningssystem. Att utveckla stöd för att skapa säkra processer i vårdverksamheten. Öppet klimat för avvikelserapportering Att få ökad kunskap om vårdskadekostnader. Framåt, främja god kultur. Hur gör vi? Jo, genom förflyttat fokus osv. Handlingsplan för patientsäkerhetskultur är kopplad till framtida arbetet i LiV.

6 Patientsäkerhetsarbetet på avdelning 56 MAVA

7 Medicinsk akutvårdsavdelning
23 vårdplatser, 17 enkelrum Patienter från akutmottagningen Hjärtövervakning möjlig på alla vårdplatser Många olika diagnoser. Topp fyra är bröstsmärta, läkemedelsintoxikationer, arytmier och infektioner Kort vårdtid, cirka 2 dagar Nya lokaler

8 Våra framgångsfaktorer
Stark förbättringskultur på avdelningen. Använder avvikelser i kvalitetsarbetet. Fungerande registrering av riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior alert. Kvalitetsgrupper med ansvarsområden. Genomför journalgranskningar för en säkrare vård.

9 Avvikelsehantering En viktig del i patientsäkerhetsarbetet.
Tillåtande klimat på avdelningen. Alla medarbetare skriver avvikelser. Ett lärande verktyg. Får personlig feedback till arbetsmail. Återrapportering diskuteras på arbetsplatsträffar.

10 Ansvarsområden för kvalitetsgrupper
Nutrition KAD (kvarliggande kateter) Fallprevention Goda sömnvanor Trycksår Hygienrutiner

11 Kvalitetsgrupp för hygien
En sjuksköterska och en undersköterska Basala hygienrutiner Arbetar för rätt arbetskläder, inga klockor och smycken Öka användningen av handsprit Arbetar aktivt för att förbygga risk för vårdrelaterade infektioner Utför uppföljning och mätningar

12 Journalgranskning Metod för att identifiera vårdskador
Utvecklar idéer för säkrare vård Granskar 10 journaler i månaden

13 Registering i Senior alert
En sjuksköterska och en undersköterska. Registering för patienter 65 år och äldre Inom 24 timmar Registering vid förändrad status

14 Förbättringsförlag Rörelsealarm för att aktivt kunna arbeta mer med fallprevention. Önskar ett snabbare och mer lättarbetat avvikelsehanteringssystem.


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetsläget i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser