Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkrare vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkrare vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 Säkrare vård och omsorg
Ökad patientmedverkan Läkemedel Hygien

2 Patientsäkerhet – att förebygga vårdskador
Med vårdskada menas ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död, som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” SOSFS 2005:12

3 Vårdskadornas omfattning
Socialstyrelsens vårdskademätning 2008 visar att 8,6 % av de patienter vars journaler granskats drabbats av en vårdskada 9 % ledde till bestående men eller funktionsnedsättning och 3 % till patientens död vårdskador extra vårddygn/år 70 % hade troligen kunnat förhindras vilket innebär en stor förbättringspotential

4 Vårdskadorna handlar om konsekvenserna av
Missade eller för sent ställda diagnoser Felaktiga ingrepp eller behandlingar Felaktig läkemedelshantering Bristande hygien som medfört svåra infektioner

5

6 En säker läkemedelsprocess för SÄLMA
1. Identifiering av behov 2. Val mellan läkemedel och annan behandling 9. Omprövning Ska behandlingen fortsätta eller inte? Rätt person får/tar Rätt läkemedel i Rätt dos vid Rätt tillfälle Rätt sätt 3. Val av läkemedel 8. Uppföljning av effekter biverkningar och följsamhet 4. Val av administrerings- sätt, beredningsform, Dosering och tidpunkt för intag 7. Rätt person får/tar rätt läkemedel, i rätt dos, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt 5. Dokumentation av indikation, behandlingsmål, ordination samt tidpunkt för uppföljning 6. Korrekt överföring till en läkemedelslista

7

8

9 Ökad patientmedverkan
Bemötande vid vårdskada Hur kan patienter och närstående bidra till det löpande patientsäkerhetsarbetet?

10 Frågor Hur arbetar ni systematiskt och i samverkan med en säker läkemedelsanvändning hos äldre? Hur arbetar ni med - Bättre patientdeltagande i patientsäkerhetsarbetet Gott och respektfullt bemötande i samband med att vårdskada har inträffat Ev medskick?

11 Vården blir inte säkrare av sig självt – det krävs aktiva handlingar
Vi måste på alla nivåer börja att GÖRA på ett annat och bättre sätt! TACK för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Säkrare vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser