Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför patientsäkerhet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför patientsäkerhet?"— Presentationens avskrift:

1 Varför patientsäkerhet?
Internationella studier och erfarenheter. SOS journalgranskning i Sverige 2007 Svensk statistik LÖF-data Lex Maria HSAN Patientnämndsärenden Avvikelser Arbetsmiljö Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

2 God Vård i Landstingsplanen 2005 - 2006 - - 2008 – 2010 Strategi
Vi ska arbeta i riktning mot en vård som är …. Tillgänglig Säker Evidensbaserad – kunskaps- och faktabaserad Likvärdig – kvalitativt (bästa möjliga) Jämlik Effektiv Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

3 Nationell satsning för Ökad patientsäkerhet
Urinvägsinfektioner i samband med vård Infektioner vid central venkateter Sårinfektioner efter operation Läkemedelsfel p g a kommunikations- och informationsbrister i vårdens övergångar Fallskador i samband med vård Trycksår i samband med vård Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

4 Säker läkemedelshantering
3. Läkemedelsavstämning Korrekt läkemedelslista vid vårdens övergångar Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

5 Läkemedel och patientsäkerheten
Läkemedelsfel - en av de enskilt största säkerhetsriskerna! C:a 300 Lex Maria ärenden per år Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

6 Identifierade förbättringsområden
Fördröjd diagnos Vårdrelaterade infektioner Tillämpning av rutiner bl a i läkemedelshantering Informationsöverföring & kommunikation Trycksår Fall och Fallskador Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

7 AvvikelsehanteringsProcessen 2007 - preliminärt resultat
Läkemedel - Ordination - Administrering 211 56 Fallskador 262 Medicinsk behandling 446 Omvårdnad 863 Dokumentation 3 795 varav 3077 avvikelser berör preanalytiska felkällor Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

8 Säker vård – landstingsplanen 2008 - 2010
Det långsiktiga målet är att eliminera förekomsten av patientskador. Till och med 2010 är målet att halvera antalet patientskador jämfört med antalet år 2007 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

9 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008
Läkemedelsprocessen Patienten Sjuksköterska Kommunal vårdpersonal Farmacevt IT-utvecklare Läkare Anhöriga Ordinera Utreda, under- söka, diagnos Logistik Iordning- ställa Administr. till patient Patient använder Uppfölja utvärdera effekt Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

10 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008
Inom NLL använde ordinatörerna under 2007 över sju olika system för läkemedelsjournal och läkemedelsordination. Läkemedelsförteckningen Läkemedels-delning på vårdavdelning PATIENT erhåller läkemedlet använder läkemedlet Övrig informations-överföring. Icke auktoriserade system: apodosfax, meddix, muntlig ordination, epikris m.m. ? E-recept Datoriserad ordination, öppenvård Recept-brevlåda E-dos Apodos Ordinatör Ordination slutenvård Datoriserad / manuell Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

11 Utveckling mot en säkrare läkemedelsordination
IT utveckling: en enda läkemedelslista för patienterna. systematisering termer och begrepp i journalsystemet VAS. Läkemedelsnotatet förbättrar kommunikationen i sjukvården Läkemedelsgenomgångar: - på utvalda patientgrupper Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

12 En enda läkemedelslista - Vem har ansvaret?
Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

13 Iordningställande av fel läkemedel….
Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

14 Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008
Utveckling mot en säkrare läkemedelshantering på sjukhus och vårdcentraler Avdelningsarbete: Kvalitetsinspektion en gång per år. ATC-systemet som grund för sortering av läkemedlen. Lokala initiativ för förbättrade vårdrutiner. Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

15 Hur ska patienten ta sitt läkemedel?
Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008

16 Utveckling mot en säkrare läkemedelsanvändning hos patienten
En enda läkemedelslista (edos, LMB). Kommunikation mellan landsting och apotek pågår med målet att förbättra säkerheten vid ordinationsändringar. Anders Bergström. Patientsäkerhet och läkemedel. okt 2008


Ladda ner ppt "Varför patientsäkerhet?"

Liknande presentationer


Google-annonser