Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting 2008-03-25
Fakta om ATC-systemet ATC-systemet är fastställt av WHO och betyder systemet för anatomisk, terapeutisk och kemisk klassificering av läkemedel. Ett läkemedel som t.ex. innehåller den aktiva läkemedelssubstansen tramadol har en unik ATC-kod som beskriver läkemedlets farmakologiska effekt på människokroppen. Ett handelsnamn ett patenterat namn som tillverkaren bestämt att produkten ska heta och detta namn finns tryckt på läkemedelsförpackningen. Nobligan®, Tradolan® eller Tramadol Hexal® är handelsnamn på produkter som alla innehåller samma läkemedelssubstans – tramadol. Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting

2 Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting 2008-03-25
ATC-systemet Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting

3 Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting 2008-03-25
Tramadol´s unika ATC-kod Som du ser finns det sex läkemedel med olika handelsnamn som innehåller tramadol Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting

4 Förväxling av handelsnamn är vanligt
Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting

5 ATC-ordning i läkemedelsförråd

6 ABC-sortering i läkemedels-förrådet

7 ATC-sortering i läkemedels-förrådet minskar risken för förväxlingar av handelsnamn som exempelvis LAMICTAL – LAMISIL eller IMPUGAN - IMUREL

8 ATC-sortering i läkemedels-förrådet minskar dubbel-lagring av generika

9 ATC-sortering i läkemedels-förrådet underlättar farmakologisk revision av sortimentet

10 Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting 2008-03-25
ATC-sortering i läkemedelsrummet Fördelar: Patientsäkerhet: Minskad risk för förväxling pga likartat handelsnamn. Bättre överskådlighet med färre antal läkemedel i förråden eftersom synonymer, med samma 7-ställiga ATC-kod, är utbytbara (ett fåtal undantag finns, se nästa bild). Sjuksköterska får i samband med läkemedelshanteringen fortbildning om läkemedlens verkningsmekanism. Ekonomi: Färre antal läkemedel i förråden. De förpackningar som beställs till avdelningen kommer till användning. Miljö: Färre antal läkemedel i förråden. De förpackningar som beställs till avdelningen kommer till användning. Kassationen minskar. Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting

11 Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting 2008-03-25
ATC-sortering i läkemedelsrummet Nackdelar: Skötersketid: Delning av läkemedel tar längre tid ff.a. i början eftersom sjuksköterskan måste känna till / ta reda på läkemedlets verkningsmekanism och ATC-kod. ATC-rubriker: Ett fåtal läkemedels ATC-kod speglar inte användningen av läkemedlet idag. Exempelvis Atropin injektion klassificeras som ”medel mot funktionella mag-tarmsymtom” fast det mestadels används mot rubbningar i hjärtrytmen. Undantag från utbytbarhet: Läkemedel med samma 7-ställiga ATC-kod är utbytbara endast om de finns på Läkemedelsverkets utbyteslista. Läkemedel som inte finns på denna lista är ändå utbytbara på vissa indikationer alt. efter läkares godkännande. Två exempel på detta är läkemedelssubstanserna gabapentin och lamotrigin där Läkemedelsverket inte bedömer att de generiska läkemedlen är utbytbara på indikationen epilepsi. Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting

12 ATC-systemet hittar du bl.a. på www.fass.se

13 Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel nås på www
Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel nås på

14 ………………eller via läkemedelskommitténs hemsida


Ladda ner ppt "Anders Bergström, apotekare Norrbottens Läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser