Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelssymboler i Cosmic

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelssymboler i Cosmic"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelssymboler i Cosmic
Information till läkare i landstinget Uppsala län som arbetar i Cosmic, november 2012 Celina Sving, apotekare, Läkemedelsenheten

2 Det markerade läkemedlet är
Vad innebär en grön boll i Cosmic? En grön boll betyder en av följande saker: Det markerade läkemedlet är REKOMMENDERAT Rekommendationerna utfärdas vartannat år av läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting. Det markerade läkemedlet är UPPHANDLAT Detta gäller upphandlingar inom landstinget. Upphandlingarna gäller framför allt slutenvårdspreparat.

3 Nytt: röda kryss Röda kryss kommer att användas i Cosmic för att markera de läkemedel som omfattas av regeringens och SKLs äldresatsning.* Läs mer om äldresatsningen på och på *Eventuella förändringar i satsningen till 2013 kommer att justeras för gällande röda kryss.

4 1 2 Rekommenderad i första hand Rekommenderad i andra hand
Rekommenderad (ospecifierad nivå) alternativt upphandlat preparat Påminnelse om att tänka till en extra gång 2

5 Vad innebär ett rött kryss i Coscmic?
Påminnelse om att TÄNKA TILL en extra gång Nu: Läkemedel som kan vara olämpliga till äldre Framöver kan flera typer av läkemedel markeras, till exempel: Läkemedel som är olämpliga för miljön Läkemedel som inte är utbytbara

6 Nytt: röda kryss Den definition av olämpliga läkemedel som finns i regeringens äldresatsning ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012” är som följer: Långverkande bensodiazepiner Läkemedel med betydande antikolinerga effekter Tramadol Propiomazin (Propavan) Dessa läkemedel: Har hög risk för biverkningar hos äldre. Bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation Förskrivande läkare bör bedöma att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervall.

7 Nytt: röda kryss Man önskar i satsningen dessutom en adekvat användning av läkemedel mot psykos i särskilt boende. ”För dessa läkemedel finns indikation vid psykossjukdom, annan sjukdom med psykotiska symptom, personer med demens och allvarliga beteendesymptom t.ex. aggressivitet.” ”Preparaten är dock starkt förknippade med biverkningar av olika slag som t.ex. passivitet och kognitiva störningar. De har också negativa effekter på känslolivet och sociala funktioner samt en ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom.”

8 Nytt: röda kryss Från och med 10 december kommer en stor del av de läkemedel som omfattas av äldresatsningen alltså att markeras med röda kryss i läkemedelsmodulen i Cosmic. Markeringen kommer att synas på dessa läkemedel, oavsett patientens ålder. Markeringen ska läsas som att detta är ett läkemedel att särskilt beakta – tänk till en extra gång innan du förskriver dessa till äldre patienter.

9 Kommentar För varje grön boll eller rött kryss finns en KOMMENTAR.
Kommentaren syns enbart i vissa vyer i Cosmic, nämligen när du söker på läkemedel vid ny ordination eller nytt recept. I kommentaren framgår varför läkemedlet är markerat.

10 När man söker efter ett läkemedel i Cosmic så sorteras träffarna utefter vilka som har grön boll.

11 De preparat med röda kryss eller utan markering hamnar sist i träfflistan. Det röda krysset syns enbart för enskilda förpackningar (se pil). Kommentar finns för alla röda kryss.

12 I kommentaren visas för vilken/vilka indikationer rekommendationen/röda krysset gäller eller om preparatet är upphandlat. Här vissas även eventuell rekommendationsnivå samt en kommentarer kring hur läkemedelskommittén resonerar kring rekommendationsbeslutet. Rullist kan användas för att se all information.

13 Även i läkemedelslistan syns markeringarna
Även i läkemedelslistan syns markeringarna. Härifrån går det tyvärr inte att få fram kommentarstexten som hör till.

14 Om du vill läsa mer om rekommenderade läkemedel, äldre och läkemedel eller röda kryss, tryck på ”info” så kommer du till Läkemedelskommitténs hemsida.

15 Frågor/funderingar kring markeringar i Cosmic: celina.sving@lul.se


Ladda ner ppt "Läkemedelssymboler i Cosmic"

Liknande presentationer


Google-annonser