Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR."— Presentationens avskrift:

1 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR

2 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Frågorna handlar om  Föräldrarna  Barnen/ungdomarna  Vad man kan göra  Samverkan  En del annat

3 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND  Dokumentationen kommer att finnas på  www.grkom.se/sociala  www.lansstyrelsen.se

4 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Föräldrarna 1.En ungdom som fyllt 18 år och gått om mycket på gymnasiet pga depression, kan föräldrar få info om han/hon går i skolan? 2.Hur kan skolan samverka med föräldrar om barnet visar allvarliga psykologiska problem?

5 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Barnen/ungdomarna 1.Hur ser det ut med depressioner hos ensamkommande flyktingbarn? 2.Spelar anledningen till varför man är ledsen någon roll? 3.Hur ser det ut med depression hos barn med andra diagnoser t ex autism el ADHD? Är det samma symtom? Behandlar man på samma sätt? 4.Som skolkurator möter jag fler och fler tjejer som undrar om de är deprimerade, och vill ha en diagnos. För 10 år sedan var det mer vanligt med flickor som skar sig. Har barn och tonårsdepressionerna ökat eller är det på ”modet” att vara deprimerad? 5.Kostens betydelse, ex att fettfattig kost kan ge personlighetsförändringar och depressioner, anorexi etc? 6.Hur ser sambandet ut mellan övervikt och depression? 7.Finns det en diskussion i skolan kring att barn kan uppvisa likadana symptom vid olika typer av ohälsa? Koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet kan vi ju se vid många olika svårigheter utöver adhd hos barn, t ex trauma, desorganiserad anknytning, depression med mera… 8.Kan man se att de 25 % som skulle drabbas av för tidig död lever längre och får ökad livskvalitet när de får en diagnos?

6 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Vad man kan göra 1.Hur ska man stötta ett barn som är ledset? Är det omsorg, press, medicin eller vad? Vad kan skolan göra om man ser ett barn som har en långvarig depression? Vad kan vi göra? Behandling? Hemmasittare – vilken hjälp? 2.Skolsköterskan har hälsosamtal med alla barn i förskoleklass år 2, år 4, år 7 = screening 3.Svårt att ge rätt stöd till barn och unga där man kan misstänka psykologisk problematik eftersom psykiatrin inte sätter diagnoser innan 18 års ålder, inte i Borås i alla fall. 4.Hur vanligt är det med medicinsk behandling av depressioner hos barn 3 – 12 år och i tonåren? (skollärare) 5.Är det bästa materialet det som UPP/Socialstyrelsen gett ut? Om vi vill samlas runt detta och diskutera vidare på arbetsplatsen, vilket underlag skulle ni vilja rekommendera? 6.Visst kan vi hitta barnen men det behövs resurser för att ta hand om dem och hänvisa dem till rätt insats. 7.Är Ester en metod att använda för elevhälsan? 8.Beck ungdomsskalor används av en del bland psykologer. 9.Hur kan vi få in mer av forskning i skolan, en medvetenhet om vad man gör och varför? (Skolkurator) 10.Har lärare tillräcklig utbildning om psykisk ohälsa i förhållande till det ansvar de har? Vad borde man satsa på för slags utbildning? 11.Det talas bara på individnivå (och metoder på individnivå). Spelar relationen ingen roll alls? Vad säger tex anknytningsteori, spädbarnsforskning (t ex Bebe, Stern) och neurologi (Shore)? 12.Finns det screeningmetoder för elevhälsan? Ex barn som upplevt trauma där vi lättare kan se vad vi kan göra och vilka åtgärder som hjälper mest?

7 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Samverkan 1. Ansvarsfördelning socialtjänst/psykiatri – ofta står socialtjänst för kostnader och insats utan psykiatri. Vad kan man kräva från psykiatrin? 2.För att identifiera och förebygga riskgrupper – hur bör samverkan se ut? I alla år har vi pratat om vikten av samverkan men det är fortfarande svårt. Finns det metoder som stärker samverkan? 3.Hur kan skola och bup samarbeta? Upplever efter flera år i skolan olika kommuner att det finns ett glapp mellan vad skolan kan göra och vad som är bups uppdrag. 4.Jag tycker att elevhälsan är duktig på att hitta dessa elever men det är svårare att få hjälp. Ingen vill ta ansvar. Alla elever klarar vi inte i skolan.

8 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND En del annat 1.Jag skulle gärna vilja höra vad ni anser om eventuella risker med diagnoser 2.Hur ska man se på psykisk sjukdom som debuterar efter 45? Arv? Miljö?

9 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

10 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

11 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

12 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Ladda ner ppt "Www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR."

Liknande presentationer


Google-annonser