Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan utifrån ett Barnrättsperspektiv Kristina Bartley Fil dr Sociologi Högskolan i Borås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan utifrån ett Barnrättsperspektiv Kristina Bartley Fil dr Sociologi Högskolan i Borås."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan utifrån ett Barnrättsperspektiv Kristina Bartley Fil dr Sociologi Högskolan i Borås

2 Ett perspektiv … ”Det har varit lugnt här länge nu och så kommer de plötsligt hit och startar ett krig – då får de krig också.” (BT 2012-09-11 s 4) ” Polisen måste bli bättre på att bygga en relation med dem som bor här. Man kan inte bara komma hit och försöka sätta sig i respekt. Man måste börja med att säga hej och prata med folk.” (BT 2012-09-11 s 5)

3 Ett annat perspektiv … ”Vi måste ingripa – ungdomarna måste förstå att om de gör saker som är brottsliga måste vi ingripa …..” (BT 2012-09-12 s 6) ” Vårt uppdrag är att utreda och beivra brott. Vi har skyldighet att ingripa, men måste förstå hur viktigt det är att bygga relation och skapa förtroende.” (BT 2012-09-12 s 6)

4 Samverkan • Förutsättning för att komma tillrätta med social problematik • Uppnå mål som inte vore möjligt om organisationerna inom olika sektorer arbetar på varsitt håll • Andra former av styrning och maktutövning • Horisontell fördelning av ansvar istället för hierarkisk och auktoritär ordning • Stärker demokratiska krafter (Källa: Bartley & Ericson 2011.” Ett plus ett kan bli tre” – en studie om samverkan kring sociala risker.)

5 Samverkan (2) • Vagt begrepp – en kult som alla tror på men få praktiserar • Får ibland stå för all form av samarbete, nätverk, partnerskap, interaktion och utbyte • Få lyckas realisera de ideal och löften som knyts till samverkan (Källa: Bartley & Ericson 2011.” Ett plus ett kan bli tre” – en studie om samverkan kring sociala risker.)

6 GRÄNSARBETE Gränsöverskridande STADSPLANERING UNGDOMSSAMORDNARE RÄDDNINGSTJÄNST FOLKHÄLSA RFAF FRITID/SKOLA POLIS BUP SOCIALTJÄNST ÅKLAGARE Gränsupprätthållande BRÅ

7 Åtgärdande FörebyggandeFrämjande Räddningstjänst Socialtjänst Polis BUP Åklagare Skola/skolhälsa Stadsplanering Fritid Folkhälsa Ungdomssamordnare

8 Samverkanshinder och styrningsproblematik • Samverkan saknas eller försvåras av att verksamheterna har olika perspektiv och uppdrag • Olika problembilder • Vissa knöt problematiken till situation andra till individer - Öar av samverkan • Försvårar överenskommelse om vad för problem man ska samverka kring • Saknas mål med samverkan • Saknas organisation för samverkan • Saknas samsyn kring metoder eller arbetsrutiner för samverkan (Källa: Bartley & Ericson 2011.” Ett plus ett kan bli tre” – en studie om samverkan kring sociala risker.)

9 Typ av villkorStrukturella hinderKulturella hinder Förstå • För lite styrning • För mycket styrning • Brist på information • Brist på kunskap om varandras verksamheter • Stereotypt och snävt tänkande beträffande kön, klass och etnicitet. • Syndabockstänkande • Eldsjälsproblematik – person istället för funktion. Kunna • Brist på resurser. • Mandat Vilja • Ansvarsförskjutning. • Misstroende mot andra verksamheter. • Illojal konkurrens • Bristande engagemang. • Hot om våld och fysisk skada.

10

11 Vi är som tårtbitar. Men vi har olika professioner och olika ingångar. Så vi har olika dörrar in här. Vi kommer från olika miljöer men vi har samma mål. Så det är här vi får kollisioner mellan professioner (Källa: Bartley & Ericson 2011.” Ett plus ett kan bli tre” s.49. Ur bandat referensgruppsmöte)

12


Ladda ner ppt "Samverkan utifrån ett Barnrättsperspektiv Kristina Bartley Fil dr Sociologi Högskolan i Borås."

Liknande presentationer


Google-annonser