Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växjö kommun, 2012.  Kommunala högstadieskolor, Växjö kommun  Administratörer, kulturaktörer, koordinatorer och elever  Delaktighet som värde och praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växjö kommun, 2012.  Kommunala högstadieskolor, Växjö kommun  Administratörer, kulturaktörer, koordinatorer och elever  Delaktighet som värde och praktik."— Presentationens avskrift:

1 Växjö kommun, 2012

2  Kommunala högstadieskolor, Växjö kommun  Administratörer, kulturaktörer, koordinatorer och elever  Delaktighet som värde och praktik

3  Regulativt genom FN:s barnkonvention, skolans läroplan, nationella kulturpolitiska mål och nationella ungdomspolitiken. ” Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det”

4  Upprätthåller värdet av demokrati  Värna om de ungas fri- och rättigheter  Bidra till deras utveckling och lärande  Gynnar ett levande och framåtskridande kulturarv  Urholkat begrepp?

5 Administratörer Delaktighet som värde  Deltagande, inflytande och upplysning  En förhoppning om att alla ska delta  Prioritera!  Värderas utifrån elevernas ökade engagemang, lärande och tillvaratagande av kulturupplevelserna

6 Delaktighet i praktiken  Förtroende för lärare och koordinatorer  Utbudsdagen  Arbetssätten varierar mellan skolorna  Problematiskt med elevråd  Fokusgrupper  Elevdemokrati: goda exempel. Elevrepresentanter, kulturombud, kulturenkäter.  Inflytande i planeringen

7 Kulturaktörer Delaktighet som värde  Att skapa fritt  Ansvar  Tydligt upplägg och vissa ramar underlättar för kreativiteten  Värdet av lärande, utveckling och stolthet  Inflytande och barnets perspektiv  Värdet av demokrati  I kulturens intresse

8 Delaktighet i praktiken  Har fungerat bra  Utbudsdagen  Skiljer sig mellan skolor  Fria diskussioner som berör elevens skapande  Alla deltar inte

9 ” Det har bara varit individer i en skolklass som lärarna har bestämt sen innan då att han eller hon fungerar inte i denna typ av verksamhet […] och det är väl en grupp som man inte har fått jobba med då, utifrån lärarnas önskemål”

10 Koordinatorer och lärare Delaktighet som värde  Elevinflytande  Ett återkommande ämne som upplevs problematiskt  Delaktighet inom ramarna  Vidga elevernas vyer och uppfylla kursplanens mål  Delaktighet kräver ansvar

11 ”När jag tänker på delaktighet så innebär det att eleverna själva ska vara med och utforma… eh… men där är jag inte riktigt än, för nånstans måste jag ju ändå sitta och ha ett vuxenperspektiv”

12  Delaktighet i elevens eget skapande  Alla ska delta, anpassa verksamheten.  Värdet av lärande, motivation och kreativitet.  Värdet av demokratisk lära  Jämställdhetsaspekten  En del av skolans natur, hänvisar till det regulativa.

13 Delaktighet i praktiken ”Men det är ju så lätt att säga ’ja nu ska eleverna få vara med och bestämma’. Det är väldigt lätt att säga det, men hur gör man det i praktiken?”  Varierar mellan skolorna  Inom vissa ramar  Fria diskussioner och utvärderingar  Inriktningar och fördjupningar  Delvis enkäter  Delvis utbudsdagen  Förberedelseklassen deltar

14 Elever Delaktighet som värde ”Alltså, det är ju viktigt att man känner att man är delaktig, för annars… kan man ju lika gärna bara gå hem”  Inflytande  Upplysning  Skyldighet att delta  Önskar större inflytande, men poängterar problematiken

15  Fler blir missnöjda  Valet faller på aktiviteter som eleverna redan känner till och tycker är roliga  Inom vissa ramar ”Det enda som är viktigt om vi ska vara med och bestämma, det är ändå att lärarna tar sin lärarroll, så det inte flippar, för vi måste ju ändå lära oss nånting”  Kräver och leder till ett ökat ansvarstagande ”Men alltså, om vi får vara med och bestämma, samtidigt tror jag att vi kanske känner liksom ’nu har vi ändå fått välja detta, då kanske vi ska visa att vi klarar det så kanske vi får välja fler gånger. Om man nu har kommit så långt så tror jag det kan funka, men än så länge tror jag inte riktigt vi har det ansvaret, eller kan ta det… inte alla i alla fall”  Ökad vilja och kraft

16 Delaktighet i praktiken  Vet inte hur eller när  Inget inflytande i planeringen  Lärarna lyssnar/lyssnar inte  Delaktighet kräver engagemang  Ojämnt fördelad ”Lärarna har ju sina, så här små favoriter eller vad man ska säga. Även om de inte ska ha det, så har de ju det, så som de alltid frågar om det är nånting de ska göra och så där”  Eleverna har förståelse för lärarnas val

17  Uppskattar delaktighet inom ramarna för ett ämne. Underlättar för kreativitet  Elevråd inget bra alternativ  Hellre klassråd, lärarna eller eleverna ger alternativ.  Bra balans mellan inflytande och styrning  Bättre information


Ladda ner ppt "Växjö kommun, 2012.  Kommunala högstadieskolor, Växjö kommun  Administratörer, kulturaktörer, koordinatorer och elever  Delaktighet som värde och praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser