Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial problematik Barn som far illa Lagstiftning Elisabeth Cedervall 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial problematik Barn som far illa Lagstiftning Elisabeth Cedervall 2011."— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial problematik Barn som far illa Lagstiftning Elisabeth Cedervall 2011

2 Vilken lagstiftning styr vårt arbete •FN:s barn konvention •4 huvudprinciper Elisabeth Cedervall 2011

3 •Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och samma värde •Artikel 3 - Anger barnets bästa •Artikel 6 - Varje barn rätt att överleva, leva och utvecklas •Artikel 12 - Rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade Elisabeth Cedervall 2011

4 Region Skånes Barnpolicy 2006 •Bygger på FN:s barnkonvention Syfte: •Att säkerställa alla barn- och ungdomars tillgång till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet •Att barn o ungdomar ges rätt att framföra sin mening i allt som berör dem. Elisabeth Cedervall 2011

5 Barnets bästa? •Alla ärenden skall bedömas ur ett barnperspektiv •Hänsyn skall tas till barns synpunkter inom samtliga verksamheter •Samtliga nämnder och styrelser skall verka för att barnperspektivet genomsyrar verksamheten på alla nivåer •Varje förvaltning skall ha en tjänsteman som ansvarar för att barnets bästa tas tillvara •Strategier och metoder för att arbeta med att tillvarataga barnens bästa skall fortlöpande utvecklas inom varje förvaltning •Alla verksamheter skal kontinuerligt arbeta med att stärka barnkompetensen hos sina medarbetare Elisabeth Cedervall 2011

6 Barns rättigheter stärkta – hälso- och sjukvårdens informationsansvar •Ansvar för information, råd och stöd till barn om barnets föräldrar eller någon annan vuxen som barnets varaktigt bor tillsammans med •Har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning •Hr en allvarlig fysisk sjukdom eller skada •Är missbrukare av alkohol eller annat beroende framkallande medel •Om någon oväntat avliden •NY Lagstiftning från 1 jan 2010 Elisabeth Cedervall 2011

7 Barn som far illa •Vad är barnmisshandel? •Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykisk våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov Elisabeth Cedervall 2011

8 Anmälan •ALLA inom hälso- och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sitt arbete får kännedom eller känner oro att ett barn far illa. •Denna anmälningsskyldighet kan inte delegeras bort - den är personlig. Elisabeth Cedervall 2011

9 Anmälan •Socialtjänst •Polis •Skall föräldrarna underrättas?? Elisabeth Cedervall 2011

10 •Fysisk misshandel •Sexuella övergrepp •Omsorgssvikt Elisabeth Cedervall 2011 Anmälan

11 •Övergrepp, misshandel, omsorgssvikt förekommer i alla samhällsklasser. •Se barnet •Använd handlingsprogrammet. Elisabeth Cedervall 2011 Anmälan


Ladda ner ppt "Psykosocial problematik Barn som far illa Lagstiftning Elisabeth Cedervall 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser