Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna

2 Dagens program 09.00-09.30 Ni är alla varmt välkomna Åsa & Kerstin
Mål och förutsättningar Vad gör ett barnahus Åsa Gustavsson Fruktmingel Tecken på barnmisshandel Anna Sällfors Holmqvist Petter Borna Barn som närstående Therese Åkergren Lunch Inleda grupparbete Åsa & Kerstin Grupparbete grupprum Fika PRISMA Ingrid Lindquist Anna Johnsson Samling efter grupparbete Åsa & Kerstin Avslutning

3 Syfte med projektet Förbättra Genom att
Ta upp vår oro för hur barn har det Göra en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Genom att Att erbjuda fortbildning Att utveckla stödfunktioner Att öka kunskapen om socialtjänstens arbete och möjligheter Att öka samverkan mellan Region Skåne och kommun

4 Reflektion… Vad är det som gör att vi värjer oss för tanken att barnet framför oss inte har det så bra? Varför tänker vi inte på den vuxne patientens föräldraförmåga?

5 Hinder… Vart ska jag vända mig? Måste jag berätta för föräldrarna? Tänk om jag har fel? Borde inte skolan agera istället? Kan det här vara misshandel? Har jag anmälningsplikt? Får jag bryta sekretessen? Men vad kan socialtjänsten göra? Måste jag ha bevis? Sviker jag barnet? Ska jag kontakta polisen? Vad händer sen? Måste jag vittna? Vad har soc för telefonnummer? Kan de anmäla mig om jag har fel? Alla föräldrar kan väl brista ibland? Vad vet jag egentligen? Hur vet jag att inte barnet ljuger? Kan det finnas en naturlig förklaring? Vad ska jag säga till barnet? Måste jag vittna i rätten? Ska min chef godkänna anmälan? Vad händer om jag inte anmäler? Finns det nån blankett? Har jag rätt att lägga mig i? Ett slag är väl inte hela världen? Bild: Björn Tingberg

6 Vad ökar benägenhet att anmäla?
Specifik utbildning om lagens innebörd ökade benägenheten att anmäla vid misstanke om barnmisshandel och omsorgssvikt. Sjuksköterskor som själva var föräldrar eller hade lång yrkeserfarenhet bedömde sexuella övergrepp och kränkningar som mer allvarliga. Den personliga inställningen till att anmäla hade stor betydelse för att följa lagen. Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2010) Australien, undersökning med hjälp av ett frågeformulär (930 ssk).

7 Vad ökar benägenhet att anmäla?
Ssk hade lättare att identifiera barn som far illa om de hade påbyggnadsutbildning, samverkan med socialtjänsten, lokala rutiner och tillgång till handledning/stöd. Lagerberg 1998

8 Kontaktpersoner för det lokala arbetet
Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Tandvård, Synenheten, Dövenheten, Barnhabilitering, Hörselenheten, Vårdcentral, Urologen, Akuten, Barnrehab, Hudkliniken, Arytmikliniken, Njurkliniken, SmärtRehab, ÖNH-kliniken, Audionomenheten, Röntgen, Barnkliniker/enheter, Barnkirurgen, Hälso- och Sjukvårdsavdelningen.

9 Vad gör ett barnahus?

10 Barn som närstående

11 Barn som närstående Ny lag 1/1 2010
Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL 2g §) Vi skall särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med - har en psykisk störning el. en psykisk funktionsnedsättning, - har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller - är missbrukare av alkohol el annat beroende- framkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.  Ny lag 1/1 2010

12 Barn som närstående Terese kommer ofta till vårdcentralen och akuten med sin mamma. Mamma ramlar och slår sig ofta, skrubbar sig, bryter en arm, slår sig i huvudet. Sår behöver sys, förband, gips, röntgen... Det är så ofta att Terese är ”du och tjänis” med personalen. Terese är 16 år. Hennes mamma är alkoholist och psykiskt sjuk. Ingen gång under två års tid frågar någon vårdpersonal som de möter efter hur Terese har det!

13 Grupparbetet

14 Uppdraget som kontaktperson
Lokala rutiner - kontaktuppgifter till kommunen/erna - praktisk information om hur anmälan går till - regelbunden fortbildning - introduktion av nyanställda - hur den lokala samverkan m kommun ser ut - sprida handlingsprogrammet Stödja och driva på arbetet

15 Frågor till grupparbetet
Berätta för varandra om det lokala arbetet Erfarenheter av anmälningsblanketten Sammanställ några av de goda exempel som kommit fram

16 Vidare kontakt: www.skane.se/barnsomfarilla Kerstin Bergmark,
Åsa Gustavsson,


Ladda ner ppt "Välkomna."

Liknande presentationer


Google-annonser