Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som far illa 2012-10-17 My Stein.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som far illa 2012-10-17 My Stein."— Presentationens avskrift:

1 Barn som far illa My Stein

2 SoL 14 kap §1 2:a stycket: Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter.

3 Föräldrabalken 6 kap §1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenaret och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

4 Hur far barn illa? Omsorgssvikt fysisk misshandel inkl aga
sexuella övergrepp medicinsk misshandel genom förfalskning av symptom (Munchhausens syndrom by proxy)

5 Omsorgssvikt fysisk känslomässig medicinsk akademisk strukturell
neglect of neglect

6 Aga Att tillfoga fysiskt obehag i uppfostringssyfte.
Olagligt i Sverige sedan 1979 Fungerar inte och skadar anknytningen!

7 Hur ser det ut nationellt?
13% av tonåringar uppger att de blivit agade någon gång under uppväxten, hälften flera gånger. Små barn löper störst risk att bli slagna Ca 100 spädbarn misshandlas svårt varje år 2 - 5% av barn i Sverige har problem med upprepat våld undersökningar regelbundet från barnrättsakademin, senaste 2006

8 Riskfaktorer hos barnet
Låg ålder fysiskt eller mentalt handikapp kronisk sjukdom inte i barnomsorg

9 riskfaktorer hos föräldrarna
unga låg socioekonomisk status lågbegåvning/utvecklingsstörning missbruk svagt socialt nätverk första generationens invandrare (men inte andra!) - särskilt avseende aga Partnervåld!

10 Tecken på fysisk misshandel
blåmärken brännmärken bitmärken frakturer

11 Tecken på fysisk misshandel
blåmärken brännmärken bitmärken frakturer ANAMNES!

12 Blåmärken panna underben underarmar höfter - på barn som kan gå!
normala

13 blåmärken kinder öron genitalia rumpa buk
formade blåmärken - sladdar, pinnar, bälten, nypmärken, "ericson tre korvar"

14 brännmärken och frakturer
Anamnes! Är skadan möjlig med hänsyn till barnets ålder, funktionsnivå, räckvidd,? Stämmer skadan med anamnesen?

15 Klassiska misshandelsskador
cigarettbrännmärken strump- och handskformade brännmärken bucket-handle-frakturer multipla frakturer frakturer av olika ålder

16 Anamnes söker sent trots allvarlig skada
lämnar motsägelsefulla uppgifter vet inte vad som hänt nekar vård eller undersökningar

17 Abusive Head Trauma - skakvåld

18 Vad händer i huvudet? Bryggvenerna slits av
Hjärnan slår i skallbenet - kontusion Slitskador grå/vit substans – diffus axonal skada Andningsuppehåll Kvävning pga greppet Blödningar i ögonen – gyroeffekt Hjärnödem

19 Hur går det sedan? 10 – 20% dör direkt CP Epilepsi Utvecklingsstörning
Kortikal blindhet 7% slipper sequelae

20 Hur anmäler man till socialtjänsten?
Ring! Skriv också! Tänk på att skriva sakligt och begripligt, underteckna med "i tjänsten"


Ladda ner ppt "Barn som far illa 2012-10-17 My Stein."

Liknande presentationer


Google-annonser