Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Janusfönster i TakeCare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Janusfönster i TakeCare"— Presentationens avskrift:

1 Janusfönster i TakeCare
Exemplen i bildspelet är från augusti 2010. Uppdatering av källorna görs löpande varför varningarna kan ha ändrats vid det tillfälle du ser bildspelet. Observera att det finns bildtext till bildspelet.

2 Janusfönster i korthet
Förskrivarstöd i journalsystemet Nås utan separat inloggning Ger direkt visuell varning Kvalitetssäkrad patientspecifik läkemedelsinformation

3 } Vad är Janusfönster? Länk till www.janusinfo.se
Interaktionsdatabasen Sfinx } Graviditets- och amningstexterna i Fass Biverkningstexterna i Fass Webbtjänsten Janusfönster är ett elektroniskt beslutsstöd för läkare och sjuksköterskor vid förskrivningstillfället. Det är integrerat med journalsystemet och ger patientspecifik läkemedelsinformation.  Janusfönster ska ses som ett stöd – det är alltid upp till förskrivaren om hon/han anser att patienten behöver läkemedlet. För närvarande finns sex olika funktioner i Janusfönster. Första knappen är en länk till janusinfo.se. Sidan innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Nästa knapp som är interaktionsknappen är kopplad till Sfinx (Swedish Finnish Interaction X-referencing) som är en kunskapsdatabas för interaktioner av läkemedel. Knapp tre, fyra och fem är länkar till olika avsnitt i Fass. Knappen med en gravid kvinna går till graviditetstexten. Knappen med en kvinna som ammar sitt barn går till amningavsnittet. Knappen med texten Biverkan går till biverkningsavsnittet. Den sista knappen – Hjälpknappen är en användarhandledning för Janusfönster. Interaktions, graviditets- och amningsknapparna visar allvarlighetsgrad av varningen med färg, siffra och bokstav. Användarhandledning

4 Hur fungerar Janusfönster?
1. Journalsystemet skickar information om aktuella läkemedel i läkemedelslista, pågående ordination, ålder och kön till Janusfönster Janusfönster 2. Janusfönster söker i databaser Grundkonceptet med Janusfönster är att det automatiskt signalerar varningar till förskrivaren. Journalsystemet skickar information om aktuella läkemedel i läkemedelslista, pågående ordination, ålder och kön till Janusfönster. Janusfönster söker sedan läkemedelsinformation i registerdatabasen SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel) och i den oberoende kunskapsdatabasen Sfinx. Resultatet av sökningen visas i Janusfönsters knapprad. Användaren kan därefter klicka på respektive knapp för att direkt nå ytterligare information. Läkemedelsdata Från SIL Databas med interaktioner Sfinx 3. Informationen visas i knappraden i journalsystemet

5 Knappen för interaktioner – Sfinx
Nedan finns förklaring till interaktionsknappen. Den allvarligaste interaktionen visas på knappen. Interaktionerna klassificeras enligt klinisk betydelse och dokumentationens art. Vid klick på interaktionsknappen visas ytterligare information. Då ser förskrivaren vilka substanser som interagerar med varandra och vilka läkemedel som ingått i sökningen. I listan visas alltid den allvarligaste interaktionen överst och därefter i interaktionspar i fallande allvarlighetsordning. Medicinsk konsekvens och rekommendation visas för interaktionsparet. Klickar du på ”Läs mer får du förklaring till mekanism och bakgrund med referenser för interaktionen. För att få fram beskrivning av klassificeringssystemet klickar du på det färgade fältet med klassificeringskod. Varningarnas färgkodning för interaktioner i Janusfönster är färgerna röd, gul, vit och grå för att visa olika allvarlighetsgrader. Röd färg är den allvarligaste varningen. Observera att grå knapp betyder både att dokumentation visar att ingen interaktion föreligger och att dokumentation för interaktionen saknas i databasen. Det alltid upp till förskrivaren om han/hon ska förskriva läkemedlet trots varningar. Det kan vara så att patienten inte har några interaktionsproblem och att medicinen är viktig. Läs mer ger förklaring till mekanism och bakgrund med referenser till interaktionen

6 Interaktionsknappen, forts.
Interaktions-klasser Klinisk betydelse Kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel dosjustering Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar Interaktionen saknar klinisk betydelse Ingen kod visas - dokumentation visar att ingen interaktion föreligger - dokumentation för interaktion saknas i databasen D C B A Varningarnas färgkodning för interaktioner i Janusfönster är färgerna röd, gul, vit och grå för att visa olika allvarlighetsgrader. Röd färg är den allvarligaste varningen. Observera att grå knapp betyder både att dokumentation visar att ingen interaktion föreligger och att dokumentation för interaktionen saknas i databasen.

7 Sfinx en unik kunskapsdatabas för interaktioner
Oberoende av Läkemedelsproducenter Tar hänsyn till läkemedelsform Ca interaktionspar Rubriker: Medicinsk konsekvens och Rekommendation Uppdateras 4 gånger per år Vissa naturläkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. I Janusfönster ser man dessa genom att klicka på ”Visa samtliga interaktioner med…” för respektive läkemedel Sfinx är framtagen i samarbete mellan Avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Medicinskt Kunskapscentrum SLL och Medbase Ltd. i Åbo, Finland. Informationen i Sfinx tas fram genom systematiska sökningar i vetenskaplig litteratur och andra interaktionsdatabaser. Farmacevter och läkare skriver texterna som sedan godkänns av specialist i klinisk farmakologi. Interaktionskällan Sfinx innehåller framför allt farmakokinetiska interaktioner för läkemedel. Utöver läkemedel i Sfinx kan du även söka på vissa naturläkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. För att få information om interaktioner med alkohol, rökning, födoämnen eller Johannesört måste du klicka på interaktionsknappen i Janusfönster och därefter klicka på ”Visa samtliga interaktioner med…” för respektive läkemedel. Listan över interaktioner är organiserad i allvarlighetsgradsordning utan alfabetisk sortering, vilket gör att du som användare måste bläddra igenom listan tills du hittar interaktionsparet du söker. I nuläget ingår följande ( ) Naturläkemedel: (Det är inte möjligt att söka på preparatnamn för naturläkemedel) johannesört Födoämnen: apelsinjuice, grapefruktjuice, mjölk, tranbärsjuice, yoghurt Övrigt: rökning, alkohol

8 Sfinx gör skillnad på läkemedelsform
Pulmicort inhalation och Fungoral schampo ger ingen interaktion Pulmicort inhalation och Fungoral tablett ger en gul C3 Interaktionsvarningarna i Sfinx tar hänsyn till läkemedelsform t. ex. schampo, salva eller tablett. Det betyder att en och samma substans kan ha olika interaktionsvarningar beroende på preparatets läkemedelsform. Exempel på bilden. Här har man valt att ordinera Pulmicort inhalation och Fungoral schampo. Detta ger ingen interaktion. Väljar man istället Pulmicort inhalation och Fungoral tablett så blir det en gul C3 interaktion.

9 } Knapparna för graviditet och amning
Knapparna för gravitet och amning är i dag länkar till respektive avsnitt i Fass. Knapparna för graviditet och amning visas för kvinnor i åldrarna år. Kod anges enligt klassificering i Fass. Oavsett vilken av dessa två knappar som klickar på så kommer man till ett och samma fönster. Väljer man här att klicka på textlänken kommer man till början av texten om läkemedlet i Fass. Väljer man istället att klicka på knappen kommer man till respektive avsnitt i Fass.

10 Ibland saknas klassificering…
Knapparna för graviditet och amning forts. Ibland saknas klassificering… } Fasstext finns men klassificering saknas } Ibland saknas klassificering. Detta beror på att läkemedelsföretagen inte har några krav på sig att skriva texter och göra klassificering vid amning och graviditet. Är knappen gul med ett ! (utropstecken) så saknas klassificering i Fass men relaterad information kan finnas. Är knappen gul med ett ? (frågetecken) så saknas Fasstext. Det är viktigt att söka information och göra en egen bedömning. På hittar ni de producentoberoende källorna Läkemedel och fosterskador samt Läkemedel och amning. Fasstext saknas

11 Knappen om biverkan Klickar du på knappen med texten Biverkan öppnas ett nytt fönster. Där får du upp en lista över läkemedel. Genom att klicka på något av läkemedelsnamnen kommer du till biverkningsavsnittet i Fass för läkemedlet. Under biverkanknappen finns även en länk till Läkemedelsverkets biverkningsrapportering. I oktober 2010 införs en funktion för fritextsökning för biverkningssymtom i Fasstexten. Sökningen sker i avsnitten Biverkningar, Kontraindikationer och Varningar och försiktighet Länk till Läkemedelsverkets biverknings-rapportering

12 Ibland blir knapparna randiga…
När? Om något läkemedel inte kommit med vid sökning Varför? Hittas inte i registret för att det kan vara nytt, parallellimporterat eller utgånget Det kan förekomma att läkemedel som är nyregistrerade, utgångna, eller parallellimporterade inte hittas, vilket beror på att databasernas uppdateringsrutiner ibland är olika. I dessa fall riskerar Janusfönsters rekommendationer därför att bli ofullständiga. Var observant i samband med återbesök och receptförnyelser att läkemedel som tidigare ordinerats kan vara sådana där ingen information finns i databasen som Janusfönster söker mot. Skulle något läkemedel inte kommit med vid sökning, blir aktuella knappar i Janusfönster randiga. Tryck alltid på en randig knapp, även om den är grå. Du får då upp information som visar vilka läkemedel som är med i sökningen. Om sökningen blivit ofullständig, använd alternativa källor, till exempel Janusinfo.se eller Fass. Tryck alltid på randig knapp, även om den är grå, för att se vilka läkemedel som kommit med i sökningen

13 Fältet ”UPPGIFT SAKNAS” visas endast när preparat förskrivs i fritext eftersom dessa inte kan tas emot av Janusfönster t.ex. eget skapat preparat. Dessa listas om man för musen över fältet UPPGIFT SAKNAS. Denna funktion finns endast i TakeCare för tillfället och inte i andra journalsystem.

14 Läkemedel som tillhandahålls av Apotekets Produktion och Laboratorier (APL) samt extempore- och licensläkemedel kommer inte med vid sökningar och i dessa fall visas inte randiga knappar!

15 Användarhandledning Vid klick på Hjälpknappen kommer du till en användarhandledning för Janusfönster.

16 Frågor eller förändringsförslag
e-posta till: Mer information:


Ladda ner ppt "Janusfönster i TakeCare"

Liknande presentationer


Google-annonser