Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skötsel av Läkemedelsförråd - Läkemedelsservice

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skötsel av Läkemedelsförråd - Läkemedelsservice"— Presentationens avskrift:

1 Skötsel av Läkemedelsförråd - Läkemedelsservice
Vad innehåller tjänsten? Vad tjänar vi på att köpa den? Vem ansvarar? Information från Landstingets Läkemedelssektion,

2 Skötsel av Läkemedelsförråd – Läkemedelsservice
Landstinget köper idag tjänsten Läkemedelsservice från Apoteket AB. Tjänsten går ut på att sjukhusapoteken sköter större läkemedelsförråd på länets sjukhus. I tjänsten ingår bl.a. att ansvara för att: basläkemedlen alltid finns tillgängliga i förrådet lagervård sker kontinuerligt, beställningsrutinen optimeras och att förråden är strukturerade i god ordning sortimentet följs upp och revideras regelbundet de sjukhusgemensamma läkemedelsförråden innehåller optimalt sortiment sällanläkemedel En fullständig beskrivning av tjänstens innehåll återfinns i avtalet mellan Landstinget och Apoteket AB. Kontakta Läkemedelsektionen.

3 Skötsel av Läkemedelsförråd – Läkemedelsservice
Apoteket AB sköter, sedan februari 2010, 46 läkemedelsförråd, som finns på vårdavdelningarna på länets fem sjukhus. Tjänsten har medverkat till: minskade läkemedelskostnader för vårdavdelningarna säker och hållbar läkemedelshantering tid frilagd till patientrelaterat arbete

4 Skötsel av Läkemedelsförråd – Läkemedelsservice
Minskade läkemedelskostnader Tjänsten breddinfördes Kostnadsökningen bromsades för de läkemedel som berörs av tjänsten samt övriga åtgärder inom strategin för Kostnadseffektiv läkemedelshantering. Landstinget ligger idag kvar på samma kostnadsnivå som år (Källa: Uppföljningsportalen - NLL)

5 Skötsel av Läkemedelsförråd – Läkemedelsservice
Säkrare läkemedelshantering Sedan tjänsten breddinfördes har sortimentsbredden i läkemedelsförråden minskat med 16% och kassationen med 10%. Förråden håller en lagerstruktur som minskar risken för dubbelmedicinering och plockfel. Frilagd tid för patientarbete Avdelningarnas sjuksköterskor och enhetschefer är positivt inställda till tjänsten och anser att den ger ökad kostnadseffektivitet och patientsäkerhet. Dessutom friläggs värdefull skötersketid till patientrelaterade arbetsuppgifter. (Källor: Uppföljningsportalen – NLL, Utvärderingsrapport 2008 och 2011, samt enkätundersökning 2012)

6 Skötsel av Läkemedelsförråd – Läkemedelsservice
Kostnader för tjänsten Landstinget har per avdelning betalat kr/månad för tjänsten, sedan Fr.o.m. den nya avtalsperioden, som börjar 1 april 2013, kommer landstinget att betala en timkostnad för tjänsten. Timpriset är uppdelat i två taxor; en för förrådsarbetet (640 kr/tim) och en för planeringen (800 kr/tim). För de vårdavdelningar som köper tjänsten ingår att orderradskostnaden för beställning till bassortimentet alltid håller lägsta taxan (65 kr/orderrad) För en normalstort förråd (2.500 orderrader/år) innebär det att avdelningens kostnad blir c:a kr lägre per år jämfört med om avdelningen inte haft tjänsten. En fullständig beskrivning av priset återfinns i avtalet. Kontakta Läkemedelsektionen.

7 Skötsel av Läkemedelsförråd – Läkemedelsservice
Hur gör vi om vi behöver påverka eller förändra tjänsten? Läkemedelsservice ingår i Landstingets strategi för Kostnadseffektiv läkemedelshantering. Strategin innebär att varje sjukhus ingår i systemet med Gemensamma läkemedel, har en aktiv sortimentsstyrning samt ATC- ordning i sjukhusets läkemedelsförråd. Systemet hålls ihop via tjänsten Läkemedelsservice i samverkan med avdelningarnas läkemedelsansvariga sjuksköterskor. Eftersom tjänsten Läkemedelsservice är kopplad till avtalet om läkemedelsförsörjning, får förändringar av tjänsten endast ske i samråd med Landstingets Läkemedelssektion. Har du frågor? Kontakta Eva Pettersson eller Anders Bergström på Läkemedelssektionen.


Ladda ner ppt "Skötsel av Läkemedelsförråd - Läkemedelsservice"

Liknande presentationer


Google-annonser