Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län "— Presentationens avskrift:

1 Mått och metoder för övervakning och återkoppling av antibiotikaförskrivning
Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

2 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
Vanliga mått DDD - Defined Daily Dose ”den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen (70 kg) vid medlets huvudindikation” - fastställes av WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology i Oslo, Recept PDD – prescribed daily dose Måttet DDD är ett tekniskt mått. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t ex för fasta kombinationer av fler läkemedel, anges DDD i enheter, det vill säga tabletter, milliliter etc. PDD är inte en definierad måttenhet utan är den i praktiken förskrivna dosen av läkemedlet. Detta innebär att PDD kan variera mellan patientgrupper, över tid och mellan länder Recept – användbart mått för antibiotikaförbrukning bland barn. Tetracyklinanvändning med långa kurer mot akne. En expediering = ett recept Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

3 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
Vanliga nämnare TIN – tusen invånare TIND – tusen invånare och dag 100 vårddagar 100 vårdtillfällen Antal besök Antal listade Vårddag: dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle (Socialstyrelsens termbank) Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

4 Källor för statistik över antibiotikaförbrukning
Concise – eHälsomyndigheten Försäljning via recept (inkl Dos) Försäljning via rekvisition Olika abonnemang ger olika åtkomst Uppgift om förskrivningsorsak saknas Rådatafil till landstingen Öppenvård inkluderar Apodos Det som säljs via rekvisition kan ibland inkludera läkemedel till förråd på t ex särskilda boenden I ett regeringsuppdrag som Strama redovisade 2008 föreslog vi det som en av de viktigaste sakerna att komplettera statistiken med. Tills vidare kan man välja preparat som oftast används vid t ex luftvägsinfektioner hos barn eller cystit hos kvinnor, som man gjort i Stramas kvalitetsmått på förbrukningen Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

5 Förskrivningsmål från Strama
Luftvägsantibiotika till barn 0 – 6 år Pc V – minst 80 % Amoxicillin Amoxi-klav Cefalosporiner Makrolider UVI-antibiotika till kvinnor 18 – 79 år Pivmecillinam Nitrofurantoin Trimetoprim Ciprofloxacin & Norfloxacin – max 10 % av recepten Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

6 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
Jämförelser ökar motivationen! T ex Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor Andel pcV av luftvägsantibiotika till barn Andel recept/besök eller listade Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

7 Vem förskriver antibiotika till VC Liljans listade patienter?
Patientområde: Vårdcentralen Liljan Källa: eHälsomyndigheten, Concise Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

8 Från Folkhälsomyndigheten
Statistik över antibiotikaförsäljning Via recept Via rekvisition Kvartalsrapporter SWEDRES Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

9 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
64% 18% 5% 5% 8% 63% 18% 6% 5% 8% Under 2011 förskrevs i genomsnitt 63% av alla antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin) från vårdcentraler, 18% från akutsjukhus, 5% från tandvård och 8% från övriga förskrivare. I data för Kalmar och Norrbotten inkluderas jourcentraler i kategorin Vårdcentraler. I data från Västra Götaland inkluderas jourmottagningar i kategorin Vårdcentraler. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län 9

10 Från Folkhälsomyndigheten
Statistik över antibiotikaförsäljning Via recept Via rekvisition Kvartalsrapporter SWEDRES Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

11 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
11

12 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
forts. källor… Patientjournalsystem Antibiotikaförskrivning på individnivå (patient och förskrivare) Diagnoskopplad antibiotikaförskrivning mm Bygger på apotekens försäljning via recept Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

13 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
*diagnoskoderna J20 akut bronkit, J21 Akut bronkiolit & J22 Icke spec. akut NLI **exkl de med färre än 10 kontakter med diagnosen. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

14 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
Förskrivarprofil Ett sätt att få individuell återkoppling Antibiotikamodul Kostnadsfritt Beställs av enskild förskrivare eller verksamhetschef Beställs via eHälsomyndighetens hemsida Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

15 Individuell återkoppling
Patientsäkerhetssatsningen 2014 En överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet Totalt 525 miljoner till de Lt som uppfyller kraven, bl a Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

16 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
forts. källor… Läkemedelsregistret Individbaserade data → nytt mått: brukare eller patienter Data kan hämtas från interaktiv databas på Socialstyrelsens hemsida ( gå till Statistik – Statistikdatabas – Läkemedelsstatistik) alt. beställas Bygger på apotekens försäljning via recept Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

17 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

18 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
Infektionsverktyget Syfte: att motverka VRI, öka följsamheten till behandlingsrekommendationer samt minska bruket av bredspektrumantibiotika Vid antibiotikaordination inom slutenvård registrerar ordinatören: Indikation för antibiotikaordination: samhällsförvärvad infektion, vårdrelaterad infektion eller profylax Ordinationsorsak (pneumoni, sepsis, UVI osv) Bygger på apotekens försäljning via recept Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

19 Pneumoni och ordinerad kemisk substans, Kliniken X på sjukhuset Y
Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

20 Karbapenemer, ordinationsorsak, klinik X på sjukhus Y
Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

21 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
Frågor? Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

22 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län
Jämförelser ökar motivationen! T ex Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor Andel pcV av luftvägsantibiotika till barn Andel recept/besök eller listade Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län


Ladda ner ppt "Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Uppsala län "

Liknande presentationer


Google-annonser