Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Data och statistik på Strama.se •Vad finns på Strama.se? •Resultat av enkät till de lokala Stramagrupperna •Vad är nytt? •Vad finns på USB-minnena? Ulrica.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Data och statistik på Strama.se •Vad finns på Strama.se? •Resultat av enkät till de lokala Stramagrupperna •Vad är nytt? •Vad finns på USB-minnena? Ulrica."— Presentationens avskrift:

1 Data och statistik på Strama.se •Vad finns på Strama.se? •Resultat av enkät till de lokala Stramagrupperna •Vad är nytt? •Vad finns på USB-minnena? Ulrica Dohnhammar och Gunilla Stridh, apotekare på Strama

2 Vad finns på Strama.se? •Antibiotikaförbrukning – data från Apoteket AB samt nordiska och europeiska sammanställningar •Resistensläget – SMIs rapportering

3 Enkät till de lokala Stramagrupperna •13 av 33 grupper svarade •Xplain (Apoteket AB), Stramas PPS-databas, ResNet och statistik via landstingens vårddatalager/läkemedelsdatabas var de mest använda källorna •Jämn fördelning mellan öppen- och slutenvård •Data sorterad efter antibiotikagrupp, län respektive ålder/kön

4 Vad efterfrågades? •Trender inom antibiotikaförbrukning •Jämförelser mellan det egna länet och riket som helhet •Förbrukning relaterat till vårddygn, per sjukhus eller per klinik •Preparatval vid diagnoser Vi har beaktat önskemålen!

5 Vad är nytt? •Datablad i Excelformat för att enkelt kunna göra egna tabeller •Tabeller med menyval samt användarhandledning till dem •Korta kommentarer till vissa diagram •Manualer till ResNet samt ESACs och EARSS hemsidor

6 Tabeller med icke levande data Varje substans finns under en egen flik

7 Så här ser den ut från början…

8 … och så här kan det se ut när man specificerat parametrarna.

9 Vad finns på USB-minnena? Manualer till •EARSS – europeisk resistensövervakning •ESAC – europeisk antibiotikaförbrukning •RAF – zonbrytpunkter, MIC-gränser, information och kommentarer om preparat •ResNet – SMIs databas över resistens i Sverige •SKL – Sjukvårdsdata i fokus, vårdbaserad statistik. Obs! ett års eftersläpning •Strama

10 •Stramarapport nr 1: Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas – ett Stramaperspektiv på infektioner hos äldre av Dr Bengt Hjelmqvist Vad finns på USB-minnena? forts.


Ladda ner ppt "Data och statistik på Strama.se •Vad finns på Strama.se? •Resultat av enkät till de lokala Stramagrupperna •Vad är nytt? •Vad finns på USB-minnena? Ulrica."

Liknande presentationer


Google-annonser