Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1995 Frivilligt nätverk 2000 Finansiering via Dagmarmedel 2006 Permanent finansiering via medel för folkhälsopolitiska åtgärder, 10 milj Sept 2006 Samverkansorgan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1995 Frivilligt nätverk 2000 Finansiering via Dagmarmedel 2006 Permanent finansiering via medel för folkhälsopolitiska åtgärder, 10 milj Sept 2006 Samverkansorgan."— Presentationens avskrift:

1 1995 Frivilligt nätverk 2000 Finansiering via Dagmarmedel 2006 Permanent finansiering via medel för folkhälsopolitiska åtgärder, 10 milj Sept 2006 Samverkansorgan med instruktion från Regeringen

2

3 Styrelse: Ledamöter utsedda på förslag från: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Smittskyddsläkarföreningen, Svensk Förening för Vårdhygien, Referensgruppen för Antibiotikafrågor, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Apoteket AB

4 STYRELSE Samordning och projektstöd JohanStruwe Christer Norman Gunilla Stridh, Ulrica Dohnhammar, Referensgrupp med medlemmar från lokala grupper, representanter för andra specialistområden Strama sluten vård MatsErntell Strama öppen vård SigvardMölstad IVA-Strama HåkanHanberger Omvärldsbevakning Eva Melander Interventioner/ Kvalitativa Studier CeciliaStålsbyLundborg Vårdhygien Barbro Isaksson Svenska läkaresällskapets Specialistföreningar (genom sin representation i RAF) Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Svensk förening för klinisk farmakologi, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för otorinolaryngolog, Svenska barnläkarföreningen 33 lokala Strama-grupper Ordförande Repr. för lokala grupper Ann Söderström, Malin André Administration Kristina Lundh, Helen Algelid Ledningsgrupp Referensgrupper Analysgrupp antibiotikaförbrukning Klinisk prövning Gunilla Stridh

5 Stramas verksamhetsområden Utifrån analyser av övervakning ta initiativ till åtgärder Genomföra studier för att få ny kunskap Sprida kunskap samt påverka beteenden och attityder Arbeta för att lokala program med konkreta målsättningar införs Internationellt samarbete

6 A Global Problem France USA Mexico Colombia Argentina Brazil S. Africa U. K Taiwan Japan Korea Thailand Singapore Worldwide spread of the 23F clone of penicillin resistant pneumococci

7 700 miljoner flygresenärer varje år

8 ESBL producing Enterobacteriaceae Hospital Universitario Ramón y Cajal (1988-2005) 320 patients in 2005! 65% outpatients

9 ESBL (CTX-M) producing Enterobacteriaceae

10 WHA antog i maj 2005 en resolution om antibiotikaresistens Resolutionen lades fram av de nordiska länderna och innehåller bl. a.: en uppmaning till medlemsländerna att säkerställa ett enhetligt och tvärsektoriellt arbete för att motverka uppkomst och spridning av antibiotika-resistens. Vidare uppmanas WHO att stärka sitt ledarskap inom området och att 2007 till WHA återrapportera hur arbetet framskridit, ev. problem och behov av ytterligare insatser.

11 What needs to be done? MonitoringDecrease the need for antibiotics Use antibiotics properly Non medical usage Monitor: Antibiotic usage Resistance patterns Reduce disease incidence and prevent spread of bacteria Improve diagnostics and usage Environment, food, plants etc. Coordinate national activities Knowledge education, information, research International commitment

12 MMM L K H F P O R E D T S W U AB C X Z Y AC BD I G N LOCAL LEVEL Implementation Behavioural change Regional co-ordinating groups NATIONAL LEVEL Political awareness Financial support National co-ordinating group Sweden

13

14 Current and future generations should have access to effective prevention and treatment of bacterial infections as part of their right to health.

15

16

17


Ladda ner ppt "1995 Frivilligt nätverk 2000 Finansiering via Dagmarmedel 2006 Permanent finansiering via medel för folkhälsopolitiska åtgärder, 10 milj Sept 2006 Samverkansorgan."

Liknande presentationer


Google-annonser